ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชันNEGBINOMDIST ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ NEGBINOMDIST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่จะnumber_fล้มเหลวก่อนถึงnumber_sที่ 1 เมื่อความน่าจะเป็นคงที่ของความสาเร็จprobability_sค่า ฟังก์ชันนี้คล้ายคลึงกับการแจกแจงทวินาม เว้นแต่ว่าจํานวนความสเร็จได้รับการแก้ไขและจํานวนการทดลองแปรผันได้ เช่นเดียวกับทวินาม การทดลองจะถือว่าเป็นอิสระ

ตัวอย่างเช่น คุณต้องหาคน 10 คนที่มีการตอบสนองดีเยี่ยม และคุณทราบความน่าจะเป็นที่ผู้สมัครจะมีคุณสมบัติเหล่านี้เท่ากับ 0.3 NEGBINOMDIST จะคํานวณความน่าจะเป็นที่คุณจะต้องสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ไม่เข้าเกณฑ์เป็นจํานวนหนึ่ง ก่อนจะพบผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั้ง 10 คน

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST

ไวยากรณ์

NEGBINOMDIST(number_f,number_s,probability_s)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NEGBINOMDIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number_f     จำเป็น จํานวนครั้งของความล้มเหลว

 • Number_s     จำเป็น จํานวนครั้งของความสเร็จที่ค่าเกณฑ์

 • Probability_s     จำเป็น ความน่าจะเป็นของความสาเร็จ

ข้อสังเกต

 • number_f และ number_s จะถูกปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

 • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข NEGBINOMDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า probability_s < 0 หรือถ้า probability > 1 ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_f < 0 หรือ number_s < 1 ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของการแจกแจงทวินามลบ คือ

  Equation

  โดยที่:

  x คือ number_f ส่วน r คือ number_s และ p คือ probability_s

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

10

จำนวนครั้งของความล้มเหลว

5

จำนวนครั้งของความสำเร็จที่ใช้เป็นตัวเทียบ

0.25

ความน่าจะเป็นของความสำเร็จ

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NEGBINOMDIST(A2,A3,A4)

การแจกแจงแบบทวินามลบของค่าข้อมูลข้างบน

0.05504866

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×