ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NPER ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนงวดของการลงทุนโดยคำนวณจากงวดการชำระเงิน การชำระเงินคงที่ และอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไวยากรณ์

NPER(rate,pmt,pv,[fv],[type])

สำหรับคำอธิบายที่ครบถ้วนของอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน NPER และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเงินงวดให้ดูฟังก์ชัน PV

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NPER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

  • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยต่องวด

  • Pmt    จำเป็น การชําระเงินในแต่ละงวด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของเงินรายปี โดยทั่วไป pmt ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื่นๆ

  • Pv    จำเป็น มูลค่าปัจจุบัน หรือมูลค่ารวมทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันของจํานวนเงินรวมในอนาคต

  • Fv    ไม่จำเป็น มูลค่าในอนาคต หรือยอดดุลเงินสดที่คุณต้องการให้เป็นหลังจากชําระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ใส่ค่า fv จะถือว่ามีค่าเป็น 0 (ตัวอย่างเช่น มูลค่าในอนาคตของเงินกู้คือ 0)

  • ชนิด    ไม่จำเป็น ตัวเลข 0 หรือ 1 และระบุว่าครบกําหนดชําระเงินเมื่อใด

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0 หรือไม่นับ

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.12

อัตราดอกเบี้ยรายปี

-100

การชำระเงินในแต่ละงวด

-1000

มูลค่าปัจจุบัน

10000

มูลค่าอนาคต

1

กำหนดชำระเงินตอนต้นงวด (ดูข้างบน)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์แบบทันที

=NPER(A2/12, A3, A4, A5, 1)

จำนวนงวดของการลงทุนตามเงื่อนไขข้างบน

59.6738657

=NPER(A2/12, A3, A4, A5)

จำนวนงวดของการลงทุนตามเงื่อนไขข้างบน ยกเว้นมีการชำระเงินที่ต้นงวด

60.0821229

=NPER(A2/12, A3, A4)

จำนวนงวดของการลงทุนตามเงื่อนไขข้างบน ยกเว้นมูลค่าอนาคตเท่ากับ 0

-9.57859404

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×