ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NPV ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินลงทุน โดยใช้อัตราส่วนลด ชุดข้อมูลของการชำระเงิน (ค่าเป็นลบ) และรายได้ในอนาคต (ค่าเป็นบวก)

ไวยากรณ์

NPV(rate,value1,[value2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NPV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • อัตรา    จำเป็น อัตราส่วนลดในช่วงหนึ่งงวด

 • ค่า1, ค่า2, ...    Value1 ต้องระบุ ส่วนค่าที่ตามมาจะระบุหรือไม่ก็ได้ อาร์กิวเมนต์ 1 ถึง 254 ที่แสดงการจ่ายเงินและรายได้

  • value1, value2, ... จะต้องมีระยะห่างของระยะเวลาเท่าๆ กันและเกิดขึ้นตอนสิ้นงวดของแต่ละงวด

  • NPV ใช้ลสั่งซื้อของ value1, value2, ... เพื่อแปลล.ก.ล.ต. ของกระแสเงินสด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่การเงินและรายได้ตามลดับที่ถูกต้อง

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นเซลล์ว่าง ค่าตรรกะ หรือข้อความที่แทนตัวเลข ค่าความผิดพลาด หรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขจะถูกละเว้น

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง จะนับเฉพาะตัวเลขในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้น เซลล์ว่าง ค่าตรรกะ ข้อความ หรือค่าความผิดพลาดในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงจะถูกละเว้น

ข้อสังเกต

 • การลงทุน NPV จะเริ่มต้นหนึ่งงวดก่อนวันที่ของกระแสเงินสด value1 และสิ้นสุดที่กระแสเงินสดล่าสุดในรายการ การคํานวณ NPV จะยึดตามกระแสเงินสดในอนาคต ถ้ากระแสเงินสดแรกของคุณเกิดขึ้นตอนต้นงวดแรก จะต้องใส่ค่าแรกในผลลัพธ์ NPV และไม่รวมอยู่ในอาร์กิวเมนต์ values ดูตัวอย่างด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • ถ้า n เป็นจำนวนกระแสเงินสดในรายการ value จะได้สูตรสำหรับ NPV ดังนี้

  สมการ

 • NPV จะคล้ายกับฟังก์ชัน PV (มูลค่าปัจจุบัน) ข้อแตกต่างหลักระหว่าง PV และ NPV คือฟังก์ชัน PV ช่วยให้กระแสเงินสดเริ่มขึ้นที่สิ้นงวดหรือตอนต้นงวด กระแสเงินสดของ PV ต้องเป็นค่าคงที่ตลอดการลงทุน ต่างจากมูลค่ากระแสเงินสดของ NPV ผันแปร หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเงินและฟังก์ชันทางการเงิน โปรดดูฟังก์ชัน PV

 • ฟังก์ชัน NPV ยังเกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน IRR (อัตราผลตอบแทนภายใน) IRR คืออัตราที่ NPV เท่ากับศูนย์: NPV(IRR(...), ...) = 0

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.1

อัตราส่วนลดรายปี

-10000

ต้นทุนเริ่มแรกของการลงทุน 1 ปีนับจากวันนี้

3000

ผลตอบแทนจากปีแรก

4200

ผลตอบแทนจากปีที่สอง

6800

ผลตอบแทนจากปีที่สาม

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NPV(A2, A3, A4, A5, A6)

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนนี้

$1,188.44

ตัวอย่าง 2

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.08

อัตราส่วนลดรายปี ซึ่งอาจแสดงถึงอัตราเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยของการลงทุนอื่นที่แข่งขันกัน

-40000

ต้นทุนเริ่มแรกของการลงทุน

8000

ผลตอบแทนจากปีแรก

9200

ผลตอบแทนจากปีที่สอง

10000

ผลตอบแทนจากปีที่สาม

12000

ผลตอบแทนจากปีที่สี่

14500

ผลตอบแทนจากปีที่ห้า

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NPV(A2, A4:A8)+A3

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนนี้

$1,922.06

=NPV(A2, A4:A8, -9000)+A3

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนนี้ โดยมีผลขาดทุนในปีที่หกเท่ากับ 9000

($3,749.47)

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×