ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

PMT เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางการเงิน จะคำนวณเงินผ่อนชำระคืนเงินกู้ในแต่ละงวด โดยคำนวณจากการผ่อนชำระคงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่

การสอนสร้างสูตร Excel

ใช้Excel Formula Coachเพื่อคิดการผ่อนเงินกู้รายเดือน พร้อมๆ กัน คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ฟังก์ชัน PMT ในสูตร

ไวยากรณ์

PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])

หมายเหตุ: สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมที่สมบูรณ์ของอาร์กิวเมนต์ใน PMT ให้ดูที่ ฟังก์ชัน PV

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PMT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้

  • Nper    จำเป็น จํานวนการผ่อนเงินทั้งหมดของการกู้

  • Pv    จำเป็น มูลค่าปัจจุบัน หรือมูลค่ารวมทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันของจํานวนเงินทั้งหมดในอนาคต หรือที่เรียกว่าอาจารย์ใหญ่

  • Fv    ไม่จำเป็น มูลค่าในอนาคต หรือดุลเงินสดที่คุณต้องการให้คงเหลือหลังจากได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ใส่ค่า fv ไว้ จะถือว่าค่านี้เป็น 0 (ศูนย์) นั่นคือ มูลค่าในอนาคตของเงินกู้เท่ากับ 0

  • ชนิด    ไม่จำเป็น ตัวเลข 0 (ศูนย์) หรือ 1 และระบุวันครบกําหนดการช้เงิน

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0 หรือไม่นับ

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

  • จำนวนเงินที่ PMTคำนวณออกมาจะหมายถึงเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่รวมภาษี การสำรองเงินผ่อนชำระ หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่อาจเกิดจากการกู้ยืม

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสอดคล้องกับหน่วยที่คุณใช้ในการระบุอัตราและ nper ถ้าคุณผ่อนจ่ายรายเดือนเป็นเวลาสี่ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยรายปี 12 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้ 12%/12 สําหรับ rate และใช้ 4*12 สําหรับ nper ถ้าคุณผ่อนเงินรายปีในการกู้เดียวกัน ให้ใช้ 12 เปอร์เซ็นต์สําหรับ rate และ 4 สําหรับ nper

เคล็ดลับ    ถ้าต้องการหาผลรวมของเงินที่ชำระตลอดช่วงการกู้ ให้คูณค่า PMT ที่ได้ด้วยค่า nper

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

8%

อัตราดอกเบี้ยรายปี

10

จำนวนเดือนที่ต้องชำระเงิน

$10,000

จำนวนเงินกู้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PMT(A2/12,A3,A4)

การผ่อนชำระรายเดือนสำหรับเงินกู้ที่มีเงื่อนไขที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ใน A2:A4

($1,037.03)

=PMT(A2/12,A3,A4,,1)

การผ่อนชำระรายเดือนสำหรับเงินกู้ที่มีเงื่อนไขที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ใน A2:A4 เว้นแต่ว่าการชำระเงินถึงกำหนดเมื่อต้นงวด

($1,030.16)

ข้อมูล

คำอธิบาย

6%

อัตราดอกเบี้ยรายปี

18

จำนวนเดือนที่ต้องชำระเงิน

$50,000

จำนวนเงินกู้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์แบบทันที

PMT(A9/12,A10*12, 0,A11)

จำนวนเงินที่ต้องออมในแต่ละเดือนเพื่อให้ได้จำนวนเป็น $50,000 เมื่อครบ 18 ปี

($129.08)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×