ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน PPMT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละงวดของการลงทุนโดยคำนวณจากการชำระเงินคงที่ตามเวลา และอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไวยากรณ์

PPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])

หมายเหตุ: สำหรับคำอธิบายที่ครบถ้วนของอาร์กิวเมนต์ใน PPMT ให้ดูฟังก์ชัน PV

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PPMT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยต่องวด

  • ต่อ    จำเป็น ระบุรอบระยะเวลาและต้องอยู่ในช่วง 1 ถึง nper

  • Nper    จำเป็น จํานวนงวดทั้งหมดของการชําระเงินรายปี

  • Pv    จำเป็น มูลค่าปัจจุบัน — จํานวนรวมของการชําระเงินในอนาคตรวมมูลค่าแล้วในตอนนี้

  • Fv    ไม่จำเป็น มูลค่าในอนาคต หรือยอดดุลเงินสดที่คุณต้องการให้เป็นหลังจากชําระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ใส่ค่า fv จะถือว่าเป็น 0 (ศูนย์) นั่นคือมูลค่าในอนาคตของเงินกู้คือ 0

  • ชนิด    ไม่จำเป็น ตัวเลข 0 หรือ 1 และระบุว่าครบกําหนดชําระเงินเมื่อใด

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0 หรือไม่นับ

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของค่า rate และ nper เป็นหน่วยเดียวกัน ถ้าคุณผ่อนชําระรายเดือนสําหรับเงินกู้สี่ปีที่อัตราดอกเบี้ยรายปี 12 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้ 12%/12 สําหรับ rate และ 4*12 สําหรับ nper ถ้าคุณผ่อนชําระรายปีโดยใช้เงินกู้เดียวกัน ให้ใช้ 12% เป็นค่า rate และ 4 เป็นค่า nper

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบายอาร์กิวเมนต์

10%

อัตราดอกเบี้ยรายปี

2

จำนวนปีที่ต้องผ่อนชำระ

$2,000.00

จำนวนเงินกู้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PPMT(A2/12, 1, A3*12, A4)

จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในเดือนที่ 1 ของการกู้

($75.62)

ข้อมูล

คำอธิบายอาร์กิวเมนต์

8%

อัตราดอกเบี้ยรายปี

10

จำนวนปีที่ต้องผ่อนชำระ

$200,000.00

จำนวนเงินกู้

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์แบบทันที

=PPMT(A8, A9, 10, A10)

จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในปีที่ 10 ของการกู้

($27,598.05)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×