ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล โดยทั่วไปแล้วการสร้างรายการที่มีผลรวมย่อยโดยใช้คําสั่ง ผลรวมย่อย ในกลุ่ม เค้าร่าง บนแท็บ ข้อมูล ในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป เมื่อสร้างรายการผลรวมย่อยแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการแก้ไขฟังก์ชัน SUBTOTAL

ไวยากรณ์

SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SUBTOTAL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Function_num     จำเป็น ตัวเลข 1-11 หรือ 101-111 ที่ระบุฟังก์ชันที่จะใช้สําหรับผลรวมย่อย 1-11 มีแถวที่ซ่อนด้วยตนเอง ในขณะที่ 101-111 ไม่รวมแถวเหล่านั้น เซลล์ที่ถูกกรองออกจะถูกแยกออกเสมอ


Function_num(รวมแถวที่ซ่อนอยู่)


Function_num(ละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่)

ฟังก์ชัน

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP

  • Ref1     จำเป็น ช่วงที่มีชื่อหรือการอ้างอิงแรกที่คุณต้องการหาผลรวมย่อย

  • Ref2,...     ไม่จำเป็น ช่วงที่มีชื่อหรือการอ้างอิง 2 ถึง 254 ที่คุณต้องการหาผลรวมย่อย

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีผลรวมย่อยอื่นๆ ภายใน ref1, ref2,... (หรือผลรวมย่อยซ้อน) ผลรวมย่อยที่ซ้อนกันเหล่านี้จะถูกละเว้นเพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ํา

  • สําหรับค่าคงที่ function_num ตั้งแต่ 1 ถึง 11 ฟังก์ชัน SUBTOTAL จะมีค่าของแถวที่ถูกซ่อนโดยคําสั่ง ซ่อนแถว ภายใต้เมนูย่อย ซ่อน & ยกเลิกการซ่อน ของคําสั่ง รูปแบบ ในกลุ่ม เซลล์ บนแท็บ หน้าแรก ในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป ใช้ค่าคงที่เหล่านี้เมื่อคุณต้องการหาผลรวมย่อยตัวเลขที่ซ่อนอยู่และไม่ถูกซ่อนในรายการ สําหรับค่าคงที่ function_Num ตั้งแต่ 101 ถึง 111 ฟังก์ชัน SUBTOTAL จะละเว้นค่าของแถวที่ถูกซ่อนโดยคําสั่ง ซ่อนแถว ใช้ค่าคงที่เหล่านี้เมื่อคุณต้องการหาผลรวมย่อยเฉพาะตัวเลขที่ไม่ได้ซ่อนในรายการ

  • ฟังก์ชัน SUBTOTAL จะละเว้นแถวที่ไม่ได้รวมอยู่ในผลลัพธ์จากตัวกรอง ไม่ว่าคุณจะใช้ค่า function_num ใดก็ตาม

  • ฟังก์ชัน SUBTOTAL ได้รับการออกแบบมาสําหรับคอลัมน์ของข้อมูลหรือช่วงแนวตั้ง ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาสําหรับแถวของข้อมูลหรือช่วงแนวนอน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณหาผลรวมย่อยของช่วงแนวนอนโดยใช้ function_num 101 หรือมากกว่า เช่น SUBTOTAL(109,B2:G2) การซ่อนคอลัมน์จะไม่มีผลต่อผลรวมย่อย แต่การซ่อนแถวในผลรวมย่อยของช่วงแนวตั้งจะมีผลต่อผลรวมย่อย

  • ถ้าการอ้างอิงใดก็ตามที่เป็นการอ้างอิงสามมิติ ฟังก์ชัน SUBTOTAL จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

120

10

150

23

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUBTOTAL(9,A2:A5)

ผลรวมของผลรวมย่อยของเซลล์ A2:A5 โดยใช้ 9 เป็นอาร์กิวเมนต์แรก

303

=SUBTOTAL(1,A2:A5)

ค่าเฉลี่ยของผลรวมย่อยของเซลล์ A2:A5 โดยใช้ 1 เป็นอาร์กิวเมนต์แรก

75.75

หมายเหตุ

ฟังก์ชัน SUBTOTAL ต้องการอาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลขเสมอ (1 ถึง 11, 101 ถึง 111) เป็นอาร์กิวเมนต์แรกเสมอ อาร์กิวเมนต์ตัวเลขนี้จะถูกนําไปใช้กับผลรวมย่อยของค่า (ช่วงของเซลล์ ช่วงที่มีชื่อ) ที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ตามมา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×