ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน SUBTOTAL

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล โดยทั่วไปแล้วเป็นการง่ายที่จะสร้างรายการพร้อมกับผลรวมย่อย โดยการใช้คำสั่ง ผลรวมย่อย ในกลุ่ม เค้าร่าง ในแท็บ ข้อมูล ในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป หลังจากสร้างรายการผลรวมย่อยแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนโดยการแก้ไขที่ฟังก์ชัน SUBTOTAL

ไวยากรณ์

SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SUBTOTAL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Function_num     จำเป็น ตัวเลข 1-11 หรือ 101-111 ที่ระบุฟังก์ชันที่จะใช้ในผลรวมย่อย 1-11 รวมแถวที่ซ่อนด้วยตนเอง ในขณะที่ 101-111 ไม่รวมแถวเหล่านั้น เซลล์ที่กรองออกไปจะถูกแยกออกเสมอ

Function_num
(รวมค่าที่ซ่อนอยู่)

Function_num
(ไม่รวมค่าที่ซ่อนอยู่)

ฟังก์ชัน

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP

  • Ref1    (ต้องระบุ) ช่วงที่มีชื่อหรือการอ้างอิงแรกที่คุณต้องการหาผลรวมย่อย

  • Ref2,...    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ช่วงที่มีชื่อหรือการอ้างอิงที่ 2 ถึง 254 ที่คุณต้องการหาผลรวมย่อย

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีผลรวมย่อยอื่นภายใน ref1, ref2,... (หรือผลรวมย่อยเชิงซ้อน) ฟังก์ชันจะไม่สนใจผลรวมย่อยเชิงซ้อนเหล่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ำ

  • สำหรับค่าคงที่ function_num ตั้งแต่ 1 ถึง 11 ฟังก์ชัน SUBTOTAL จะรวมค่าของแถวที่ถูกซ่อนด้วยคำสั่ง ซ่อนแถว ภายใต้เมนูย่อย ซ่อน และ ยกเลิกการซ่อน ของคำสั่ง รูปแบบ ในกลุ่ม เซลล์ บนแท็บ หน้าแรก ในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป ให้ใช้ค่าคงที่เหล่านี้เมื่อคุณต้องการหาผลรวมย่อยให้กับตัวเลขที่ซ่อนอยู่และที่ไม่ได้ซ่อนในรายการ สำหรับค่าคงที่ function_Num ตั้งแต่ 101 ถึง 111 ฟังก์ชัน SUBTOTAL จะละเว้นค่าของแถวที่ถูกซ่อนด้วยคำสั่ง ซ่อนแถว ให้ใช้ค่าคงที่เหล่านี้เมื่อคุณต้องการหาผลรวมเฉพาะกับตัวเลขที่ไม่ถูกซ่อนในรายการ

  • ฟังก์ชัน SUBTOTAL จะละเว้นแถวที่ไม่ได้รวมอยู่ในผลลัพธ์จากตัวกรอง ไม่ว่าคุณจะใช้ค่า function_num ใดก็ตาม

  • ฟังก์ชัน SUBTOTAL ได้รับการออกแบบสำหรับคอลัมน์ของข้อมูล หรือช่วงแนวตั้ง แต่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแถวของข้อมูล หรือช่วงแนวนอน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณหาผลรวมย่อยของช่วงในแนวนอนโดยใช้ function_num เท่ากับ 101 หรือมากกว่า เช่น SUBTOTAL(109,B2:G2) การซ่อนคอลัมน์จะไม่มีผลต่อการหาผลรวมย่อย ในขณะที่การซ่อนแถวในการหาผลรวมย่อยของช่วงในแนวตั้งจะมีผลต่อการหาผลรวมย่อย

  • ถ้าการอ้างอิงใดก็ตามที่เป็นการอ้างอิงสามมิติ ฟังก์ชัน SUBTOTAL จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

120

10

150

23

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUBTOTAL(9,A2:A5)

ผลรวมของผลรวมย่อยของเซลล์ A2:A5 โดยใช้ 9 เป็นอาร์กิวเมนต์แรก

303

=SUBTOTAL(1,A2:A5)

ค่าเฉลี่ยของผลรวมย่อยของเซลล์ A2:A5 โดยใช้ 1 เป็นอาร์กิวเมนต์แรก

75.75

หมายเหตุ

ฟังก์ชัน SUBTOTAL ต้องการอาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลข (1 ถึง 11, 101 ถึง 111) เป็นอาร์กิวเมนต์แรกเสมอ อาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลขนี้จะถูกนำไปใช้กับผลรวมย่อยของค่า (ช่วงของเซลล์ ช่วงที่มีชื่อ) ที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ตามมา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×