ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TDIST ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าจุดเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สําหรับการแจกแจงแบบ t แบบ Student โดยที่ค่าตัวเลข (x) คือค่าจากการคํานวณของ t ที่จุดเปอร์เซ็นต์จะถูกคํานวณ การแจกแจงค่า t จะใช้ในการทดสอบสมมติฐานของชุดข้อมูลตัวอย่างขนาดเล็ก ใช้ฟังก์ชันนี้แทนตารางของค่าวิกฤตสําหรับการแจกแจงแบบ t

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่อาจให้ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และมีชื่อที่สื่อถึงการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงพร้อมใช้งานสําหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่นับจากนี้ เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน T.DIST.2T และ ฟังก์ชัน T.DIST.RT

ไวยากรณ์

TDIST(x,deg_freedom,tails)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TDIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X     จำเป็น ค่าตัวเลขที่ใช้ประเมินการแจกแจง

  • Deg_freedom     จำเป็น จํานวนเต็มที่ระบุจํานวนองศาความเป็นอิสระ

  • หาง     จำเป็น ระบุจํานวนด้านของการแจกแจงที่จะส่งกลับ ถ้า Tails = 1 ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบด้านเดียว ถ้า Tails = 2 ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบสองด้าน

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ Deg_freedom < 1 ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • อาร์กิวเมนต์ Deg_freedom และอาร์กิวเมนต์ Tails จะถูกปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า Tails เป็นค่าใดๆ ที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2 ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x < 0 แล้ว TDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Tails = 1 ฟังก์ชัน TDIST จะถูกคํานวณเป็น TDIST = P( X>x ) โดย X คือตัวแปรสุ่มที่ตามหลังการแจกแจงแบบ t ถ้า Tails = 2 ฟังก์ชัน TDIST จะถูกคํานวณเป็น TDIST = P(|X| > x) = P(X > x หรือ X < -x)

  • เนื่องจากไม่อนุญาตให้ x < 0 ถ้าต้องการใช้ TDIST เมื่อ x < 0 โปรดทราบว่า TDIST(-x,df,1) = 1 – TDIST(x,df,1) = P(X > -x) และ TDIST(-x,df,2) = TDIST(x,df,2) = P(|X| > x)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

1.959999998

ค่าตัวเลขที่ใช้ประเมินหาการแจกแจง

60

ระดับความเป็นอิสระ

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=TDIST(A2,A3,2)

การแจกแจงแบบสองด้าน (0.054644930 หรือ 5.46 เปอร์เซ็นต์)

5.46%

=TDIST(A2,A3,1)

การแจกแจงแบบด้านเดียว (0.027322465 หรือ 2.73 เปอร์เซ็นต์)

2.73%

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×