ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถเลือกภาษาที่Microsoft To Do ควรใช้ในการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้แอปในภาษาอื่นเพียงแค่อัปเดตภาษาหลักของอุปกรณ์ของคุณ บางภาษาจะพร้อมใช้งานสำหรับการทำงานบนเว็บเท่านั้น

Microsoft To Do จะสามารถใช้งานได้ในภาษาต่อไปนี้:

 • แอฟริกานส์

 • แอลเบเนีย

 • อัมฮารา

 • อาหรับ

 • อาเซอร์ไบจาน (ละติน)

 • บาสก์

 • บัลแกเรีย

 • คาตาลัน

 • จีนประยุกต์

 • จีนดั้งเดิม

 • โครเอเชีย

 • เช็ก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • English (United Kingdom)

 • English (United States)

 • เอสโตเนีย

 • ฟิลิปปินส์

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)

 • กาลิเซีย

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • ฮิบรู

 • ฮินดี

 • ฮังการี

 • ไอซ์แลนด์

 • อินโดนีเซีย

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • กันนาดา

 • คาซัคสถาน

 • เขมร

 • เกาหลี

 • ลาว

 • ลัตเวีย

 • ลิทัวเนีย

 • มาซิโดเนีย

 • มลายู

 • มาลายาลัม

 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

 • สเปน

 • สเปน (ละตินอเมริกา)

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส (บราซิล)

 • โปรตุเกส (โปรตุเกส)

 • โรมาเนีย

 • รัสเซีย

 • สโลวัก

 • สโลวีเนีย

 • เซอร์เบีย (ละติน)

 • สวีเดน

 • ทมิฬ

 • เตลูกู

 • ไทย

 • ตุรกี

 • ยูเครน

 • เวียดนาม

ภาษาเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับการทำบนเว็บ:

 • อัสสัม

 • บังคลา (อินเดีย)

 • จอร์เจีย

 • คุชราต

 • ไอริช

 • กอนกานี

 • ลักเซมเบิร์ก

 • มอลตา

 • เมารี

 • มราฐี

 • เนปาล

 • โอเดีย

 • ปัญจาบ (อินเดีย)

 • เคชวา

 • เกลิกสกอต

 • เซอร์เบีย (ซิริลลิก, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา)

 • ตาตาร์

 • อูรดู

 • อุยกูร์

 • วาเลนเชียน

 • เวลช์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×