ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถบันทึกไฟล์ Excel ในรูปแบบไฟล์อื่นได้โดยการคลิก>บันทึกเป็น รูปแบบไฟล์ที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะ แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ (เวิร์กชีต แผ่นงานแผนภูมิ หรือแผ่นงานชนิดอื่น)

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่คุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์อื่น การจัดรูปแบบ ข้อมูล และฟีเจอร์บางอย่างของไฟล์นั้นอาจถูกถ่ายโอนไม่ได้

เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบไฟล์อื่น ไม่ว่าจะสร้างใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าหรือในโปรแกรมอื่น ให้คลิก ไฟล์ >เปิด ถ้าคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 เวิร์กบุ๊กจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในโหมดความเข้ากันได้ เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่ของ Excel 2010 คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 2010 ได้ อย่างไรก็ตาม คุณยังมีตัวเลือกเพื่อใช้งานต่อไปในโหมดความเข้ากันได้ ซึ่งจะรักษารูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันที่ย้อนหลัง

รูปแบบไฟล์ Excel

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

เวิร์กบุ๊กของ Excel

.xlsx

รูปแบบไฟล์เริ่มต้นที่ใช้ XML Excel 2010Excel 2007 ไม่สามารถเก็บโค้ดแมโคร Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) หรือแผ่นงานแมโคร Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm) ได้

Excel Macro-Enabled (โค้ด)

.xlsm

รูปแบบไฟล์ที่ใช้ XML และแบบใช้แมโคร Excel 2016Excel 2013Excel 2010Excel 2007 เก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

เวิร์กบุ๊กไบนารี Excel

.xlsb

รูปแบบไฟล์ไบนารี (BIFF12) สำหรับ Excel 2010 และ Excel 2007

เทมเพลต

.xltx

รูปแบบไฟล์เริ่มต้นในเทมเพลต Excel Excel 2010Excel 2007 ไม่สามารถเก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm) ได้

เทมเพลต (โค้ด)

.xltm

รูปแบบไฟล์ที่เปิดใช้งานแมโครได้ของเทมเพลต Excel Excel 2010Excel 2007 เก็บโค้ดแมโคร VBA หรือแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

เวิร์กบุ๊ก Excel 97- Excel 2003

.xls

รูปแบบไฟล์ไบนารี Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8)

เทมเพลต Excel 97- Excel 2003

.xlt

รูปแบบไฟล์ไบนารี Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) สำหรับเทมเพลต Excel

เวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel 5.0/95

.xls

รูปแบบไฟล์ไบนารี Excel 5.0/95 (BIFF5)

XML Spreadsheet 2003

.xml

รูปแบบไฟล์ XML Spreadsheet 2003 (XMLSS)

ข้อมูลแบบ XML

.xml

รูปแบบข้อมูลแบบ XML

Add-In ของ Excel

.xlam

รูปแบบการจัดรูปแบบที่เปิดใช้งานแมโครและแบบ XML Add-Inแบบ XML Excel 2010 และ Excel 2007 ได้ An Add-In is a supplemental program that is designed to run additional code. สนับสนุนการใช้โครงการ VBA และแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (.xlm)

Add-in ของ Excel 97-2003

.xla

Add-in ของ Excel 97-2003 คือโปรแกรมเสริมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเรียกใช้โค้ดเพิ่มเติม สนับสนุนการใช้โครงการ VBA

เวิร์กบุ๊ก Excel 4.0

.xlw

รูปแบบไฟล์ Excel 4.0 ที่จะบันทึกเฉพาะเวิร์กชีต แผ่นงานแผนภูมิ และแผ่นงานแมโครเท่านั้น คุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์นี้ใน Excel 2010 แต่คุณไม่สามารถบันทึกไฟล์ Excel เป็นรูปแบบไฟล์นี้

สเปรดชีต Works 6.0-9.0

.xlr

สเปรดชีตที่บันทึกใน Microsoft Works 6.0-9.0

หมายเหตุ: รูปแบบนี้ Excel Starter ในรูปแบบไฟล์

รูปแบบไฟล์ข้อความ

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค)

.prn

รูปแบบที่คั่นช่องว่างของ Lotus บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

.txt

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยแท็บเพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows อื่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

ข้อความ (Macintosh)

.txt

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยแท็บเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ Macintosh และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

ข้อความ (MS-DOS)

.txt

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยแท็บเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ MS-DOS และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

ข้อความ Unicode

.txt

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นข้อความ Unicode ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสอักขระที่พัฒนาขึ้นโดย Unicode Consortium

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

.csv

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows อีกระบบหนึ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

CSV (Macintosh)

.csv

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ Macintosh และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

CSV (MS-DOS)

.csv

บันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ MS-DOS และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักขระแท็บ ตัวแบ่งบรรทัด และอักขระอื่นๆ ถูกแปลความอย่างถูกต้อง บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

DIF

.dif

รูปแบบ Data Interchange Format บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

SYLK

.slk

รูปแบบ Symbolic Link Format บันทึกเฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบข้อความใดๆ การจัดรูปแบบทั้งหมดจะสูญหายไป

รูปแบบไฟล์อื่นๆ

รูปแบบ

นามสกุล

คำอธิบาย

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III และ IV คุณสามารถเปิดรูปแบบไฟล์เหล่านี้ใน Excel แต่คุณไม่สามารถบันทึกไฟล์ Excel เป็นรูปแบบ dBase ได้

OpenDocument Spreadsheet

.ods

OpenDocument Spreadsheet คุณสามารถบันทึก Excel 2010 ของคุณเพื่อให้เปิดในแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่ใช้รูปแบบ OpenDocument Spreadsheet เช่น Google Docs และ OpenOffice.org Calc ได้ คุณยังสามารถเปิดสเปรดชีตในรูปแบบ .ods Excel 2010 ได้ การจัดรูปแบบอาจสูญหายไปเมื่อบันทึกและเปิดไฟล์ .ods

PDF

.pdf

Portable Document Format (PDF) รูปแบบไฟล์นี้จะรักษาการจัดรูปแบบเอกสารและเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์ เมื่อดูไฟล์รูปแบบ PDF แบบออนไลน์หรือถูกพิมพ์ออกมา ไฟล์จะรักษารูปแบบที่คุณต้องการไว้ ข้อมูลในไฟล์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ รูปแบบ PDF ยังมีประโยชน์ในเอกสารที่จะผลิตใหม่โดยใช้วิธีการพิมพ์เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ: รูปแบบนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2007

เอกสาร XPS

.xps

XML Paper Specification (XPS) รูปแบบไฟล์นี้จะรักษาการจัดรูปแบบเอกสารและเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์ เมื่อดูไฟล์ XPS แบบออนไลน์หรือถูกพิมพ์ออกมา ไฟล์จะรักษารูปแบบที่คุณต้องการไว้อย่างแน่ใน และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์นั้นได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: รูปแบบนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2007

รูปแบบไฟล์ที่ใช้คลิปบอร์ด

คุณสามารถวางข้อมูลจาก Microsoft Office คลิปบอร์ดลงใน Excel ได้โดยใช้สั่งวางหรือ วางแบบพิเศษ(แท็บหน้าแรกกลุ่ม คลิปบอร์ด ปุ่ม วาง) ถ้าข้อมูล Office คลิปบอร์ด อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

รูปแบบ

นามสกุล

ตัวระบุชนิดคลิปบอร์ด

รูปภาพ

.wmf หรือ .emf

รูปภาพในรูปแบบ Windows Metafile Format (WMF) หรือ Windows Enhanced Metafile Format (EMF)

หมายเหตุ    ถ้าคุณคัดลอกรูปภาพ Windows Metafile (WMF) มาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง Excel จะวางรูปภาพนี้เป็นแบบ enhanced metafile (EMF)

บิตแมป (Bitmap)

.bmp

รูปภาพที่จัดเก็บในรูปแบบบิตแมป (BMP)

รูปแบบไฟล์ Microsoft Excel

.xls

รูปแบบไฟล์ไบนารีของ Excel เวอร์ชัน 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) และ Excel 2010 (BIFF12)

SYLK

.slk

รูปแบบ Symbolic Link Format

DIF

.dif

รูปแบบ Data Interchange Format

ข้อความ (คั่นด้วยแท็บ)

.txt

รูปแบบข้อความที่คั่นด้วยแท็บ

CSV (คั่นด้วยจุลภาค)

.csv

รูปแบบค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ข้อความที่จัดรูปแบบ (คั่นด้วยการเว้นวรรค)

.rtf

Rich Text Format (RTF) จาก Excel เท่านั้น

วัตถุฝังตัว

.gif, .jpg, .doc, .xls หรือ .bmp

วัตถุ Microsoft Excel วัตถุจากโปรแกรมที่ลงทะเบียนไว้อย่างถูกต้องซึ่งสนับสนุน OLE 2.0 (OwnerLink ) และ รูปภาพ หรือรูปแบบงานนําเสนออื่น

วัตถุที่ลิงก์

.gif, .jpg, .doc, .xls หรือ .bmp

OwnerLink, ObjectLink, ลิงก์, รูปภาพ หรือรูปแบบอื่นๆ

วัตถุรูปวาด Office

.emf

รูปแบบวัตถุรูปวาด Office หรือรูปภาพ (Windows enhanced metafile format, EMF)

ข้อความ

.txt

ข้อความที่ใช้แสดง, ข้อความ OEM

Single File Web Page

.mht, .mhtml

เว็บเพจแบบไฟล์เดียว (MHT หรือ MHTML) รูปแบบไฟล์นี้จะรวมกราฟิกแบบอินไลน์ แอปเพล็ต เอกสารที่ลิงก์ และรายการสนับสนุนอื่นๆ ที่อ้างอิงในเอกสาร

หมายเหตุ: รูปแบบนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2007

เว็บเพจ

.htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML)

หมายเหตุ: เมื่อคุณคัดลอกข้อความจากโปรแกรมอื่น Excel จะวางข้อความในรูปแบบ HTML ไม่ว่ารูปแบบของข้อความเดิมจะเป็นอย่างไรก็ตาม

รูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2016Excel 2013Excel 2010Excel StarterExcel 2007 อีกต่อไป คุณไม่สามารถเปิดหรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์เหล่านี้ได้

รูปแบบ

นามสกุล

ตัวระบุชนิดคลิปบอร์ด

แผนภูมิ Excel

.xlc

รูปแบบไฟล์ Excel 2.0, 3.0 และ 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

รูปแบบไฟล์ Lotus 1-2-3 (ทุกเวอร์ชัน)

Microsoft Works

.wks

รูปแบบไฟล์ Microsoft Works (ทุกเวอร์ชัน)

DBF 2

.dbf

รูปแบบไฟล์ DBASE II

WQ1

.wq1

Quattro Pro สำหรับรูปแบบไฟล์ MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 และ 7.0 สำหรับ Windows

รูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Starter

นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Starter อีกต่อไป คุณไม่สามารถเปิดหรือบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์เหล่านี้ได้

รูปแบบ

นามสกุล

Add-in ของ Excel 97-2003

.xla

Add-In ของ Excel

.xlam

ชื่อแหล่งข้อมูล

.dsn

ฐานข้อมูล Access MDE

.mde

การเชื่อมต่อข้อมูล Office

.odc

ไฟล์ลิงก์ข้อมูล

.udl

การเปิดหรือการดูรูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ถ้ารูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการใช้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel คุณสามารถลองต่อไปนี้:

  • ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาบริษัทที่แปลงรูปแบบไฟล์เป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

  • บันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ที่โปรแกรมอื่นสนับสนุน แล้วส่งออกจากโปรแกรมนั้นไปยังรูปแบบไฟล์ที่ Excel สนับสนุน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การจัดรูปแบบและฟีเจอร์ Excel ที่ไม่ได้ถ่ายโอนไปยังรูปแบบไฟล์อื่น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×