ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการลบหน้าที่มีย่อหน้าข้อความ กราฟิก หรือย่อหน้าว่าง ให้เลือกเนื้อหาที่ต้องการลบ แล้วกด Delete คุณยังสามารถทำสิ่งนี้ได้

  1. คลิกหรือแตะที่ใดก็ได้ในหน้าที่คุณต้องการลบ ให้กด Ctrl+G

  2. ในกล่อง ใส่หมายเลข หน้า ให้พิมพ์ \page

  3. กด Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ แล้วเลือกปิด

  4. ตรวจสอบว่าได้เลือกหน้าเนื้อหาแล้ว จากนั้นกด Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

  1. คลิกหรือแตะที่ใดก็ได้ในหน้าที่คุณต้องการลบ ให้กด Option+⌘+G

  2. ในกล่อง ใส่หมายเลข หน้า ให้พิมพ์ \page

  3. กด Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ แล้วเลือกปิด

  4. ตรวจสอบว่าได้เลือกหน้าเนื้อหาแล้ว จากนั้นกด Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

เมื่อต้องการเอาหน้าเปล่าตรงกลางหรือที่ส่วนท้ายของเอกสารออก ให้ดู ลบหน้าเปล่า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×