ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ลำโพงของคุณไม่ทำงาน

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ลำโพงหรืออุปกรณ์เสียงที่คุณกำลังใช้นั้นทำงานไม่ถูกต้อง ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสียงถูกต่ออยู่อย่างถูกต้อง และตรวจสอบการตั้งค่าระดับเสียงบนอุปกรณ์ด้วย ถ้ามีความเสียหายทางกายภาพต่ออุปกรณ์ หรือถ้าปัญหายังคงมีอยู่หลังจากรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ลองใช้อุปกรณ์อื่น นอกจากนี้ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้นั้นได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync 2010 สำหรับรายการอุปกรณ์ที่เหมาะสม ให้ดูที่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับ Microsoft Lync

ก่อนที่จะทำการโทรหรือรับสายอื่น ให้ตรวจสอบว่าลำโพงหรืออุปกรณ์เสียงทำงานได้ และตรวจสอบคุณภาพเสียงโดยทำการโทรทดสอบดังนี้

  1. ที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียง แล้วคลิก ตรวจสอบคุณภาพการโทร เพื่อทำการโทรทดสอบ และฟังว่าเสียงของคุณเป็นอย่างไรโดยใช้อุปกรณ์ที่เลือกไว้

LyncOptions-AudioDevice_check call quality

ในขณะที่รอการแก้ไขปัญหา ให้เปิดใช้งานการโอนสายเรียกเข้าหรือการโทรหาพร้อมกัน เพื่อให้สายเรียกเข้าได้รับการกำหนดเส้นทางไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น และไม่พลาดการรับสาย สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าและการโทรหาพร้อมกัน ให้ดูที่ การโอนสายเรียกเข้าและการโทรหาพร้อมกัน ถ้ายังมีปัญหาอยู่ ให้โอนสายไปยังโทรศัพท์บ้าน เมื่อต้องการโอนสาย ในหน้าต่างการสนทนาของ Lync ให้คลิกปุ่ม โอนสาย แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกหมายเลขอื่น (เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ)

  • คลิก บุคคลหรือหมายเลขอื่น จากนั้นในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการให้โอนสายไป แล้วคลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×