ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วาดหรือลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ

คุณสามารถเพิ่มเส้นเพื่อเชื่อมต่อรูปร่างหรือใช้เส้นเพื่อชี้ไปที่ข้อมูลต่างๆ และคุณสามารถ ลบเส้น ได้

หมายเหตุ: 

วาดเส้นที่มีจุดเชื่อมต่อ

ตัวเชื่อมต่อ เป็นเส้นที่มีจุดเชื่อมต่อที่แต่ละปลายเชื่อมต่อกับรูปร่างที่คุณต่อ ตัวเชื่อมต่ออาจเป็นเส้นตรง ตัวเชื่อมต่อตรง หักมุม (เป็นมุม) ตัวเชื่อมต่อหักมุม หรือเส้นโค้ง ตัวเชื่อมต่อแบบโค้ง เมื่อคุณเลือกตัวเชื่อมต่อ จุดจะปรากฏบนเค้าโครงของรูปร่าง จุดเปล่านี้ระบุตำแหน่งที่คุณสามารถต่อตัวเชื่อมต่อได้

สิ่งสำคัญ: ใน Word และ Outlook จุดเชื่อมต่อจะทำงานเฉพาะเมื่อเส้นและวัตถุที่เชื่อมต่ออยู่อยู่ใน พื้นที่วาดรูป เมื่อต้องการแทรกพื้นที่วาดรูป ให้คลิกแท็บ แทรกแล้วคลิก รูปร่าง จากนั้นคลิก พื้นที่วาดรูปใหม่ ที่ด้านล่างของเมนู

เมื่อต้องการเพิ่มเส้นที่เชื่อมต่อกับวัตถุอื่น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. ภายใต้ เส้น ให้คลิกตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการเพิ่ม

  เลือกเส้นตัวเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: สามสไตล์สุดท้ายในรายการภายใต้ เส้น (เส้นโค้ง เส้นอิสระ รูป่าง และการเขียน) ไม่ใช่ ตัวเชื่อมต่อ วางตัวชี้ของคุณบนแต่ละสไตล์เพื่อดูชื่อก่อนคลิก

 3. เมื่อต้องการวางเส้นเชื่อมต่อรูปร่าง บนรูปร่างแรก ให้วางตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการต่อตัวเชื่อมต่อ

  จุดเชื่อมต่อจะปรากฏ ระวุว่าเส้นของคุณสามารถเชื่อมต่อกับรูปร่างได้ (สีและสไตล์ของจุดเหล่านี้ใน Office เวอร์ชันต่างๆ จะต่างกัน)

  รูปร่างที่มีจุดเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าจุดเชื่อมต่อไม่ปรากฏ แสดงว่าคุณเลือกสไตล์เส้นที่ไม่ใช่ตัวเชื่อมต่อ หรือคุณไม่ได้ทำงานบนพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่วาดรูป (ใน Word หรือ Outlook)

  คลิกที่ใดก็ได้บนรูปร่างแรก จากนั้นลากเคอร์เซอร์ไปยังจุดเชื่อมต่อบนวัตถุเชื่อมต่อที่สอง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดเรียงรูปร่างที่เชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อใหม่ ตัวเชื่อมต่อจะยังคงแนบอยู่และย้ายไปพร้อมกับรูปร่าง ถ้าคุณย้ายจุดสิ้นสุดของตัวเชื่อมต่อที่ด้านใดด้านหนึ่ง จุดสิ้นสุดนั้นจะแยกออกจากรูปร่าง จากนั้นคุณจะสามารถแนบจุดสิ้นสุดกับตำแหน่งเชื่อมต่ออื่นบนรูปร่างเดียวกันหรือแนบจุดสิ้นสุดกับรูปร่างอื่นได้ หลังจากตัวเชื่อมต่อแนบกับตำแหน่งเชื่อมต่อแล้ว ตัวเชื่อมต่อจะยังคงเชื่อมต่อกับรูปร่างไม่ว่าคุณจะย้ายแต่ละรูปร่างอย่างไร

วาดเส้นที่ไม่มีจุดเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการเพิ่มเส้นที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับวัตถุอื่น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. ภายใต้ เส้น ให้คลิกสไตล์เส้นที่คุณชอบ

  เลือกเส้นตัวเชื่อมต่อ

 3. คลิกที่ตำแหน่งหนึ่งในเอกสาร คลิกค้างแล้วลากตัวชี้ของคุณไปที่ตำแหน่งอื่น จากนั้นปล่อยปุ่มเมาส์

วาดเส้นหรือตัวเชื่อมต่อเดิมหลายๆ ครั้ง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มเส้นเดิมซ้ำๆ คุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้โหมดล็อกการวาด

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง

  ปุ่มแทรกรูปร่าง

 2. ภายใต้ เส้น ให้คลิกขวาที่เส้นหรือตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก โหมดล็อกการวาด

  การเลือกโหมดล็อกการวาด

 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ จากนั้นลากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเส้นหรือตัวเชื่อมต่อเพื่อสิ้นสุด

 4. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 3 สำหรับแต่ละเส้นหรือตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการเพิ่ม

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มเส้นหรือตัวเชื่อมต่อทั้งหมด ให้กด ESC

เพิ่ม แก้ไข หรือเอาลูกศรหรือรูปร่างออกจากเส้น

 1. เลือกเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน
  เมื่อต้องการทำงานกับหลายบรรทัดให้เลือกบรรทัดแรกแล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกบรรทัดอื่น

 2. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นกรอบรูปร่าง

  คำสั่ง เส้นกรอบรูปร่าง
  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเส้น คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่เส้น

 3. ชี้ไปที่ ลูกศร จากนั้นคลิกสไตล์ของลูกศรที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนประเภทหรือขนาดลูกศร หรือต้องการเปลี่ยนประเภท ความกว้าง หรือสีของเส้นหรือลูกศร ให้คลิก ลูกศรเพิ่มเติม จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  คลิกลูกศรเพิ่มเติมเพื่อกำหนดเส้นหรือลูกศรด้วยตนเอง

  เมื่อต้องการเอาหัวลูกศรออก ให้คลิกสไตล์แรก สไตล์ลูกศร 1 (ไม่มีหัวลูกศร)

ลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ

 • คลิกเส้นตัวเชื่อมต่อหรือรูปร่างที่คุณต้องการลบแล้วกด Delete
  ถ้าคุณต้องการลบหลายเส้นหรือตัวเชื่อมต่อให้เลือกบรรทัดแรกแล้วกด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกบรรทัดอื่นแล้วกด Delete

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×