ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หากคุณสมัครใช้งาน Microsoft 365 คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าใช้ Office หลังการติดตั้ง หรือหลังจากที่คุณออกจากระบบ การสมัครใช้งานของคุณมีการจำกัดการลงชื่อเข้าใช้ซึ่งกำหนดจำนวนการติดตั้ง Office ที่คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ในเวลาเดียวกัน ใช้แท็บด้านล่างเพื่อเลือกประเภทการสมัครใช้งานของคุณและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการลงชื่อเข้าใช้สำหรับการสมัครใช้งานของคุณ

คุณสามารถติดตั้ง Microsoft 365 ได้บนอุปกรณ์ทุกเครื่องและลงชื่อเข้าใช้งาน Office บนอุปกรณ์ 5 เครื่องพร้อมๆ กัน ซึ่งรวมถึงพีซี, Mac, แท็บเล็ต และโทรศัพท์

รับความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ Office

แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สามารถติดตั้ง Office บนอุปกรณ์ทั้งหมดของพวกเขาและสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ถึงห้าเครื่องในเวลาเดียวกันได้อย่างไร

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างในการใช้งาน Microsoft 365 บนอุปกรณ์หลายเครื่อง:

  • บุคคลแต่ละคนที่ใช้ Office บนอุปกรณ์ต้องมีบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Microsoft 365 ซึ่งอาจเป็นบัญชีที่สมัครใช้งาน Microsoft 365 หรือบัญชีใดๆ ที่แชร์การสมัครใช้งาน Microsoft 365 Family

  • เมื่อคุณติดตั้ง Office บนอุปกรณ์คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าใช้ในครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้แอปของ Office

  • Office จะยังคงเปิดใช้งานตราบใดที่คุณลงชื่อเข้าใช้ ถ้าคุณลงชื่อออก ระบบจะลบสิทธิการใช้งานของบัญชีออกและแอปจะปิดใช้งาน คุณสามารถดูและพิมพ์ไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขไฟล์

    เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Offce หลังจากที่คุณลงชื่อออก คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยบัญชีที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งานของคุณ

  • ถ้าคุณมีอุปกรณ์มากกว่าห้าเครื่อง Office จะลงชื่อออกจากอุปกรณ์ให้คุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้อยู่ภายในขีดจำกัดการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ เมื่อต้องการใช้ Office บนอุปกรณ์ที่คุณได้ลงชื่อออกเพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

คำถามทั่วไป

ฉันลงชื่อเข้าใช้แล้ว ฉันควรคงสถานะการลงชื่อเข้าใช้ต่อไปหรือไม่

เราขอแนะนำให้ลงชื่อเข้าใช้ Office ค้างไว้เพื่อให้แอปของคุณเปิดใช้งานอยู่เสมอ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลงชื่อออกจาก Office

ถ้าคุณลงชื่อออก แอปของคุณจะปิดใช้งาน คุณสามารถดูและพิมพ์ไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขไฟล์ จนกว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณลงชื่อออกจาก Office

ถ้าฉันแชร์ Microsoft 365 Family การลงชื่อเข้าใช้จะทำงานอย่างไร

คุณสามารถแชร์การสมัครใช้งาน Microsoft 365 Family ของคุณกับบุคคลอื่นได้สูงสุดห้าคน แต่ละคนจะใช้บัญชี Office ของตนเองเพื่อติดตั้ง Office บนอุปกรณ์ทุกเครื่องและลงชื่อเข้าใช้บนอุปกรณ์ห้าเครื่องพร้อมๆ กัน

รับความช่วยเหลือในการแชร์การสมัครใช้งานของคุณ

คนอื่นสามารถลงชื่อเข้าใช้ Office บนอุปกรณ์ของฉันได้หรือไม่?

ถ้าผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ Office บนอุปกรณ์ของคุณโดยไม่มีการสมัครใช้งาน พวกเขาจะสามารถดูและพิมพ์ไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขไฟล์ ถ้าคุณมี Microsoft 365 Family คุณสามารถแชร์การสมัครใช้งานกับผู้อื่นเพิ่มอีกห้าคนได้ แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าใช้ Office โดยใช้บัญชี Microsoft ของตนเองบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อสร้างและแก้ไขไฟล์ของตนเองได้

รับความช่วยเหลือในการแชร์การสมัครใช้งานของคุณ

คุณสามารถติดตั้งและลงชื่อเข้าใช้ Office บนพีซีหรือ Mac 5 เครื่อง แท็บเล็ต 5 เครื่อง และโทรศัพท์ 5 เครื่อง ได้ด้วย Microsoft 365

รับความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ Office

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางอย่างในการใช้งาน Microsoft 365 บนอุปกรณ์หลายเครื่อง:

  • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Windows โดยใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน คุณจะได้รับการลงชื่อเข้าใช้ Office โดยอัตโนมัติ ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณเพื่อเปิดใช้งาน Office บน Mac และอุปกรณ์มือถือ

  • Office จะยังคงเปิดใช้งานตราบใดที่คุณลงชื่อเข้าใช้ ถ้าคุณลงชื่อออก แอปของคุณจะปิดใช้งาน คุณสามารถดูและพิมพ์ไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขไฟล์ จนกว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้

  • Office จะลงชื่อคุณออกจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้อยู่ในขีด จำกัดการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ เมื่อต้องการใช้ Office บนอุปกรณ์ที่คุณได้ลงชื่อออกเพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

คำถามทั่วไป

ฉันลงชื่อเข้าใช้แล้ว ฉันควรคงสถานะการลงชื่อเข้าใช้ต่อไปหรือไม่

เราขอแนะนำให้ลงชื่อเข้าใช้ Office ค้างไว้เพื่อให้แอปของคุณเปิดใช้งานอยู่เสมอ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลงชื่อออกจาก Office

ถ้าคุณลงชื่อออก แอปของคุณจะปิดใช้งาน คุณสามารถดูและพิมพ์ไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขไฟล์ จนกว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×