ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

สร้าง กราฟิก SmartArt เพื่อให้การแสดงข้อมูลของคุณเป็นภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงต่างๆ มากมาย เพื่อสื่อสารข้อความหรือแนวคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ กราฟิก SmartArt สร้างใน Excel, Outlook, PowerPoint และ Word และสามารถใช้กับงานได้ Office ทั้งหมด

For an overview of กราฟิก SmartArt, including considerations for choose the best graphic and layout type to display your data or convey a concept, see Choose a SmartArt graphic.

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  SmartArt บนแท็บแทรก

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิกชนิดและเค้าโครงที่คุณต้องการ

 3. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุมลูกศรทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt

   • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ เช่น ชื่อเรื่อง ในตําแหน่งใกล้กับกราฟิก SmartArt หรือที่ด้านบนของกราฟิก SmartArt บนแท็บแทรก ในกลุ่ม ข้อความให้คลิกกล่องข้อความเพื่อแทรก กล่องข้อความ ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะข้อความในกล่องข้อความของคุณปรากฏ ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความของคุณ คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง หรือจัดรูปแบบกล่องข้อความแล้วตั้งค่ากล่องข้อความให้ไม่มีสีพื้นหลังและไม่มีเส้นขอบ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่นเข้าไป

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เพิ่มรูปร่าง

  ปุ่มเพิ่มรูปร่างในกลุ่มสร้างกราฟิก

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิด แท็บ ออกแบบ

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิกรูปร่างที่มีอยู่ ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไปไว้ก่อนหรือหลังข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง แล้วกด ENTER

 • เมื่อต้องการลบรูปร่างจากกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE เมื่อต้องการลบกราฟิก SmartArt ทั้งหมดของคุณ ให้คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้วกด DELETE

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่าง เช่น คำบรรยายภาพหรือเส้น ให้ดู เพิ่มรูปร่าง

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถนำชุดรูปแบบสีที่นำมาจาก สีของธีม ไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  ปุ่มเปลี่ยนสีบนแท็บออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิด แท็บ ออกแบบ

 3. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

สไตล์ SmartArt คือการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือสามมิติ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่ไม่ซ้ำใครและมีการออกแบบอย่างมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

แทรก กราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  แทรก SmartArt จาก Ribbon

 2. ในเมนูของชนิดที่ปรากฏขึ้น ให้ชี้ไปที่ชนิดที่คุณต้องการ แล้วเลือกเค้าโครง

 3. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิกตัวควบคุมลูกศรทางด้านซ้ายของ กราฟิก SmartArt

   • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ เช่น ชื่อเรื่อง ในตําแหน่งใกล้กับหรือที่ด้านบนของ กราฟิก SmartArt ของคุณ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความให้คลิกกล่องข้อความเพื่อ กล่องข้อความ ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะข้อความในกล่องข้อความของคุณปรากฏ ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความของคุณ คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง หรือจัดรูปแบบกล่องข้อความแล้วตั้งค่ากล่องข้อความให้ไม่มีสีพื้นหลังและไม่มีเส้นขอบ

  • คลิกในกล่องในกล่อง กราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิก กราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่น

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. บนแท็บ การออกแบบ SmartArt ในกลุ่ม สร้าง กราฟิก ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เพิ่มรูปร่าง

  การเพิ่มรูปร่างไปยังกราฟิก SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ การออกแบบ SmartArt ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก กราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิก กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บออกแบบ SmartArt

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างขณะใช้บานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิกรูปร่างที่มีอยู่ ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้ก่อนหรือหลังข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง แล้วกด ENTER

 • เมื่อต้องการลบรูปร่าง กราฟิก SmartArt รูปร่างของคุณ ให้คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE เมื่อต้องการลบ กราฟิก SmartArt ทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบ กราฟิก SmartArt ข้อความ ของคุณ แล้วกด DELETE

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่าง เช่น คำบรรยายภาพหรือเส้น ให้ดู เพิ่มรูปร่าง

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถปรับใช้ชุดรูปแบบสีที่ได้จาก สีของธีม รูปร่างใน กราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิก กราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บนแท็บ การออกแบบ SmartArt ในกลุ่ม สไตล์ SmartArtให้คลิกเปลี่ยนสี

  เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ การออกแบบ SmartArt ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก กราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิก กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บออกแบบ SmartArt

 3. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

ใช้สไตล์ SmartArt กับ กราฟิก SmartArt

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้เป็นชุด เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ 3 มิติ ที่คุณสามารถใช้กับรูปร่างใน กราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิก กราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บนแท็บ ออกแบบ SmartArt ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิกสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม

  คลิกลูกศรชี้ลงเพื่อดูตัวเลือกสไตล์กราฟิก SmartArt เพิ่มเติม

แทรก กราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนเมนูแทรกให้เลือกกราฟิก SmartArt

 2. บนแท็บSmartArtของ Ribbon ในกลุ่ม แทรกกราฟิก SmartArtให้เลือกชนิดของกราฟิกที่คุณต้องการ (รายการกระบวนการและอื่นๆ) แล้วเลือกเค้าโครง

 3. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิกตัวควบคุมตัวแก้ไขทางด้านซ้ายของ กราฟิก SmartArt

   • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ เช่น ชื่อเรื่อง ในตําแหน่งใกล้กับหรือที่ด้านบนของ กราฟิก SmartArt ของคุณ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความให้คลิกกล่องข้อความเพื่อ กล่องข้อความ ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะข้อความในกล่องข้อความของคุณปรากฏ ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความของคุณ คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง หรือจัดรูปแบบกล่องข้อความแล้วตั้งค่ากล่องข้อความให้ไม่มีสีพื้นหลังและไม่มีเส้นขอบ

  • คลิกในกล่องในกล่อง กราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิก กราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่น

 2. Control-คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่ที่สุด

 3. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ เพิ่มรูปร่าง แล้วเลือกตัวเลือกการแทรกที่คุณต้องการ ดังนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างขณะใช้บานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิกรูปร่างที่มีอยู่ ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้ก่อนหรือหลังข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง แล้วกด ENTER

  • เมื่อต้องการลบรูปร่าง กราฟิก SmartArt รูปร่างของคุณ ให้คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE เมื่อต้องการลบ กราฟิก SmartArt ทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบ กราฟิก SmartArt ข้อความ ของคุณ แล้วกด DELETE

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่าง เช่น คำบรรยายภาพหรือเส้น ให้ดู เพิ่มรูปร่าง

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถปรับใช้ชุดรูปแบบสีที่ได้จาก สีของธีม รูปร่างใน กราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิก กราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บนแท็บ SmartArt ในกลุ่ม สไตล์กราฟิก SmartArtให้คลิกสี

 3. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

ใช้สไตล์ SmartArt กับ กราฟิก SmartArt

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้เป็นชุด เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ 3 มิติ ที่คุณสามารถใช้กับรูปร่างใน กราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และออกแบบอย่างมืออาชีพ

 1. คลิก กราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บนแท็บ SmartArt ในกลุ่ม สไตล์กราฟิก SmartArt ให้คลิกสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม

  คลิกลูกศรชี้ลงเพื่อดูตัวเลือกสไตล์กราฟิก SmartArt เพิ่มเติม

ใน PowerPoint สำหรับเว็บ ไฟล์ คุณสามารถเพิ่มและแก้ไข กราฟิก SmartArt ได้

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บแทรก ให้เลือกSmartArt

  บนแท็บ แทรก ให้เลือก SmartArt

 2. บนเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  กราฟิกจะถูกแทรกบนสไลด์ของคุณ ตัวแก้ไขข้อความจะปรากฏทางด้านซ้ายของกราฟิก รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแต่ละรายการในตัวแก้ไขจะสอดคล้องกับหนึ่งรายการในกราฟิก

  เพิ่มข้อความลงในกราฟิก SmartArt ในตัวแก้ไขข้อความทางด้านซ้าย
 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความ ให้คลิก ถัดจากสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในตัวแก้ไขข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ หรือวางข้อความที่คุณคัดลอกจากที่อื่น

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างใน ตัวแก้ไขข้อความโดยการกดแป้น Enter เพื่อเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอื่น

คุณลบรูปร่าง ในตัวแก้ไขข้อความโดยการแตะย้อนกลับบนรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่คุณต้องการเอาออก

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถนําชุดรูปแบบสี (ซึ่งมาจากสีที่นํามาใช้กับ สีของธีม ) กับรูปร่างใน กราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิก กราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บน Ribbon ภายใต้เครื่องมือ SmartArtให้เลือกเปลี่ยนสี

  ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt ให้เลือก เปลี่ยนสี เพื่อเปิดแกลเลอรีสี

 3. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

การปรับใช้สไตล์ SmartArt กับกราฟิก

สไตล์ SmartArt คือการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ 3 มิติ ที่คุณสามารถใช้กับรูปร่างใน กราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่ดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิก กราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บน Ribbon ภายใต้เครื่องมือ SmartArtให้เลือกสไตล์

  ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt ให้เลือกลูกศร สไตล์เพิ่มเติม เพื่อเปิดแกลเลอรี สไตล์ SmartArt

 3. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกสไตล์ที่คุณต้องการ

  ชี้เมาส์ไปที่ตัวเลือกใดก็ได้เพื่อดูชื่ออธิบายของตัวเลือก

ย้อนกลับล.บล.ของรูปร่างในกราฟิก

ตามค่าเริ่มต้น รูปร่างในกราฟิกจะถูกสั่งซื้อจากซ้ายไปขวา (หรือตามเข็มนาฬิกา ถ้ากราฟิกเป็นวงกลม) 

เมื่อต้องการย้อนกลับล.อ. ของรูปร่าง:

 1. เลือกกราฟิก

 2. บน Ribbon ภายใต้ เครื่องมือ SmartArtให้เลือก ขวาไปซ้าย

เปลี่ยนระดับรายการข้อมูล

บานหน้าต่างข้อความจะเหมือนกับเค้าร่างหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่แมปข้อมูลไปยัง กราฟิก SmartArt ของคุณ แต่ละ กราฟิก SmartArt จะกําหนดการแมปของตนเองระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในตัวแก้ไขข้อความและชุดของรูปร่าง กราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดในบานหน้าต่าง ข้อความ ให้เลือกบรรทัดที่คุณต้องการเยื้อง จากนั้นภายใต้ เครื่องมือSmartArtบนแท็บออกแบบ ให้คลิกลดระดับ

เมื่อต้องการลดระดับรายการ ให้เลือกบรรทัดที่คุณต้องการเยื้อง แล้วคลิก เลื่อนระดับ (หรือ กด Shift+Tab)

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการปรับขนาด กราฟิก SmartArt ทั้งหมดของคุณ ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt ของคุณ แล้วลากจุดจับการปรับขนาดในหรือนอกจนกว่า กราฟิก SmartArt ของคุณมีขนาดที่คุณต้องการ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม Microsoft Insider >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×