หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
นำเสนอสไลด์
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
นำเสนอสไลด์

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้งานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทำงานได้แบบไม่ต้องเฝ้าดูในการออกบูธหรือKioskตามงานแสดงสินค้าหรือการประชุม หรือคุณสามารถบันทึกเป็นวิดีโอและส่งข้อมูลนั้นไปยังลูกค้าได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ภายใต้ ชนิดการนำเสนอ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ที่ชมการนำเสนอสไลด์ของคุณสามารถควบคุมได้เมื่อพวกเขาเลื่อนดูสไลด์ล่วงหน้า ให้เลือก โดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ)

  • เมื่อต้องการแสดงการนำเสนอสไลด์ของคุณในหน้าต่างที่ผู้ชมไม่สามารถควบคุมการเลื่อนสไลด์ได้ ให้เลือก แบบแสดงแต่ละการนำเสนอในหน้าต่าง

  • เมื่อต้องการวนรอบการนำเสนอสไลด์ของคุณจนกว่าผู้ชมจะกด Esc ให้เลือก แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข

   แสดงกล่องโต้ตอบเรียกใช้ PowerPoint ด้วยตัวเอง

ทดสอบและบันทึกการกำหนดเวลาสไลด์

เมื่อคุณเลือกชนิดของการนำเสนอต่อไปนี้ ได้แก่ โดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ) และ แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข คุณอาจต้องการฝึกซ้อมและบันทึกการกำหนดเวลาสำหรับเอฟเฟ็กต์และสไลด์

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก ทดสอบการกำหนดเวลา

  หมายเหตุ: ตัวจับเวลางานนำเสนอจะเริ่มขึ้นในทันทีเมื่อคุณคลิก ทดสอบการกำหนดเวลา

  แถบเครื่องมือ การทดสอบ จะปรากฏขึ้นและกล่อง เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์ จะเริ่มการกำหนดเวลางานนำเสนอ

  แสดงกล่องการากำหนดเวลาการบันทึกสำหรับ PowerPoint

  รูปภาพ: แถบเครื่องมือการทดสอบ

  1ถัดไป (ไปยังสไลด์ถัดไป)

  2หยุดชั่วคราว

  รูปคำบรรยายภาพเวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์

  คำบรรยายภาพ 4เล่นซํ้า

  5ระยะเวลางานนำเสนอ

 2. ขณะที่มีการกำหนดเวลางานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือ การทดสอบ

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ให้คลิก ถัดไป

  • เมื่อต้องการหยุดบันทึกเวลาชั่วคราว ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการเริ่มบันทึกเวลาใหม่หลังจากการหยุดชั่วขณะ ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับสไลด์ที่จะปรากฏ ให้พิมพ์ระยะเวลาในกล่อง เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์

  • เมื่อต้องการเริ่มการบันทึกเวลาสำหรับสไลด์ปัจจุบันใหม่ ให้คลิก ทำซ้ำ

 3. หลังจากคุณตั้งค่าเวลาสำหรับสไลด์สุดท้าย กล่องข้อความจะแสดงระยะเวลางานนำเสนอ และพร้อมท์ให้คุณเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรักษาการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ใช่

  • เมื่อต้องการละทิ้งการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ไม่ใช่

   มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์จะปรากฏและแสดงเวลาของแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

เพิ่มคำบรรยายหรือเสียง

เมื่อต้องการบันทึกคำบรรยาย คอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นต้องมีการ์ดเสียงและไมโครโฟน และตัวเชื่อมต่อไมโครโฟนถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไมโครโฟนในตัว

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิกลูกศรบนปุ่ม บันทึกการนำเสนอสไลด์

  แสดงปุ่ม บันทึกการนำเสนอสไลด์ ใน PowerPoint

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่ต้น

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกการนำเสนอสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำบรรยายและตัวชี้แบบเลเซอร์ และเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การกำหนดเวลาของสไลด์และภาพเคลื่อนไหว ตามความเหมาะสม

 4. คลิก เริ่มการบันทึก

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการหยุดคำบรรยายชั่วขณะ ในเมนูทางลัด การบันทึก ในมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิก หยุดชั่วขณะ. และเมื่อต้องการเล่นคำบรรยายของคุณต่อ ให้คลิก ดำเนินการบันทึกต่อ.

  • การหยุดการบันทึกคำบรรยายชั่วขณะ

 5. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สไลด์ แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

 6. การกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์ที่บันทึกไว้จะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ และการนำเสนอสไลด์จะปรากฏในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ โดยมีกำหนดเวลาแสดงไว้ที่ด้านล่างของสไลด์แต่ละสไลด์

คุณสามารถบันทึกคำบรรยายก่อนที่คุณจะเรียกใช้งานนำเสนอ หรือคุณสามารถบันทึกระหว่างงานนำเสนอและใส่ข้อคิดเห็นของผู้ชม ถ้าคุณไม่ต้องการคำบรรยายตลอดทั้งงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถบันทึกเสียงหรือข้อคิดเห็นแยกต่างหากบนสไลด์หรือวัตถุที่เลือก สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู บันทึกการนําเสนอสไลด์ที่มีคําบรรยายและการกําหนดเวลาสไลด์

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ภายใต้ ชนิดการนำเสนอ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงการนำเสนอสไลด์ของคุณในหน้าต่างที่ผู้ชมสามารถควบคุมการเลื่อนสไลด์ได้ ให้เลือก เรียกดูโดยบุคคล (หน้าต่าง)

  • เมื่อต้องการวนรอบการนำเสนอสไลด์ของคุณจนกว่าผู้ชมจะกด Esc ให้เลือก แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข

   หมายเหตุ: การเลือกตัวเลือกนี้จะเลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะกด "Esc" โดยอัตโนมัติและทำให้การนำเสนอสไลด์ของคุณวยซ้ำ

  ตัวเลือกชนิดการนำเสนอ

ตั้งค่าการเปลี่ยนสไลด์

ถ้าคุณต้องการให้การนำเสนอสไลด์ทำงานโดยอัตโนมัติที่ Kiosk โดยอัตโนมัติ คุณสามารถควบคุมเวลาและวิธีการเลื่อนสไลด์ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถนำการเปลี่ยนเดียวกันไปใช้กับทุกสไลด์ในงานนำเสนอและตั้งค่าการเปลี่ยนให้เลื่อนโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้

 1. บนแบบ เปลี่ยน แท็บ ให้คลิกการเปลี่ยนที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกบนแท็บการเปลี่ยน

  เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมเปลี่ยน ชี้ไปยังการเปลี่ยน จากนั้น คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

 2. ทำสิ่งต่อไปนี้บนแท็บ การเปลี่ยน:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาที่จะแสดงแต่ละสไลด์ ให้เลือก หลังจาก และป้อนจำนวนวินาทีตามที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาของการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ ให้ป้อนระยะเวลาในกล่อง ระยะเวลา

  • คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

  การตั้งค่าการเปลี่ยนสไลด์

ส่งออกงานนำเสนอเป็นวิดีโอ

ผู้สมัครใช้งานสามารถส่งออกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์ได้ ดู บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×