ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถสร้างช่วงที่มีชื่อในสเปรดชีตของคุณ:

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก ชื่อที่กำหนด

 2. ในกล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สําหรับการอ้างอิงของคุณ

  หมายเหตุ: ชื่อสามารถมีความยาวได้ถึง 255 อักขระ

 3. เมื่อต้องการระบุขอบเขตของช่วงที่มีชื่อ ในกล่องรายการดรอปดาวน์ ขอบเขต ให้เลือก เวิร์กบุ๊ก หรือชื่อของเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊ก

  ช่วงที่มีชื่อที่ตั้งค่าเป็น ขอบเขตเวิร์กบุ๊ก จะพร้อมใช้งานตลอดทั้งเวิร์กบุ๊ก ในขณะที่ช่วงที่ตั้งค่าเป็นขอบเขตของแผ่นงานที่ระบุสามารถใช้ได้ภายในแผ่นงานเท่านั้น

 4. หรือในกล่อง ข้อคิดเห็น ให้ใส่คำข้อคิดเห็นอธิบายโดยมีความยาวอักขระไม่เกิน 255 ตัว

 5. ในกล่อง อ้างอิงไปยัง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม(ซึ่งย่อกล่องโต้ตอบลงชั่วคราว) เลือกเซลล์บนเวิร์กชีต แล้วคลิก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการกรอกค่าคงที่ ให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) แล้วพิมพ์ค่าคงที่ลงไป

  • เมื่อต้องการกรอกสูตร ให้พิมพ์ = แล้วพิมพ์สูตรลงไป

 6. คลิก ตกลง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

การกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×