สร้างตารางเปล่าใน Power Pivot

ใน Power Pivot คุณสามารถเพิ่มตารางว่างเปล่าลงในตัวแบบข้อมูลได้ ตารางเปล่าที่ไม่มีข้อมูลที่แท้จริงอาจเป็นวิธีที่ดีในการจัดระเบียบมาตรการทำให้ง่ายต่อการค้นหาในรายการเขตข้อมูล PivotTable และ Power View ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างตารางที่มีชื่อหน่วยวัดการขายที่มีเฉพาะหน่วยวัดที่คำนวณข้อมูลการขายได้ คุณสามารถสร้างหน่วยวัดในพื้นที่การคำนวณของตารางหน่วยวัดการขายได้เช่นเดียวกับตารางอื่น จากนั้นคุณสามารถซ่อนคอลัมน์ที่ว่างจากเครื่องมือไคลเอ็นต์ซึ่งจะแสดงเฉพาะหน่วยวัดของคุณในรายการเขตข้อมูลเท่านั้น

เมื่อต้องการเพิ่มตารางเปล่าลงในตัวแบบข้อมูล

  1. ใน Excel ให้คลิกขวาที่เซลล์ว่างในเวิร์กชีตที่มีอยู่หรือแผ่นงานใหม่แล้วคลิกคัดลอก

  2. ใน Power Pivot ให้คลิกวางหรือกด Ctrl + V เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบวางการแสดงตัวอย่าง

  3. ในการวางการแสดงตัวอย่างในชื่อตารางให้พิมพ์ชื่อตาราง

  4. ปล่อยให้ใช้แถวแรกเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ที่เลือกแล้วคลิกตกลง

ในตอนนี้คุณจะมีตารางใหม่ที่มีคอลัมน์เดียวที่ไม่มีข้อมูลอยู่ คุณสามารถซ่อนคอลัมน์เปล่าใหม่ได้ คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์แล้วคลิกซ่อนจากไคลเอ็นต์ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบเวิร์กชีต Excel เปล่าที่คุณคัดลอกเซลล์ว่างออกได้

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×