สร้างตาราง

คุณสามารถแทรกตารางหรือสร้างตารางใน Publisher และแม้แต่คัดลอกตารางจากโปรแกรมอื่นเพื่อแทรกลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

สร้างตารางและเพิ่มข้อความ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตารางปรากฏในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 2. บนแถบเครื่องมือRibbonให้คลิกแทรกแล้วเลือกตารางและ

 3. สร้างตารางของคุณโดยการลากผ่านสี่เหลี่ยมแถวหรือคอลัมน์เพื่อสร้างแถวและคอลัมน์

  เมื่อต้องการเพิ่มขนาดของตารางให้เลือกตารางวางตำแหน่งตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับส่วนที่เลือกจนกว่าคุณจะเห็นไอคอนResizerแล้วลากเพื่อปรับขนาดตาราง

 4. ในตารางให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความแล้วเริ่มพิมพ์

  เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์อื่นให้คลิกภายในเซลล์นั้น

  แต่ละเซลล์จะขยายให้พอดีกับข้อความของคุณเว้นแต่ว่าคุณจะล็อกขนาดตารางโดยการล้างเครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากการขยายให้พอดีกับข้อความบนเมนูตาราง

สร้างตารางจากข้อความ Publisher ที่มีอยู่

 1. ถ้าข้อความอยู่ในตารางให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการ

  ถ้าข้อความอยู่ในกล่องข้อความให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บหรือเครื่องหมายจุลภาคระหว่างแต่ละรายการในแถวและเครื่องหมายย่อหน้าที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. ไฮไลต์ข้อความให้คลิกขวาที่ข้อความที่เน้นแล้วคลิกคัดลอก

 3. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 4. ในรายการเป็นให้คลิกตารางใหม่

 5. คลิก ตกลง

สร้างตารางโดยใช้ข้อความจากโปรแกรมอื่น

 1. เปิดโปรแกรมที่มีข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าข้อความไม่ได้อยู่ในตารางให้เตรียมข้อความสำหรับการคัดลอกลงในตาราง คุณสามารถทำได้โดยการกด TAB ระหว่างแต่ละรายการภายในแถวของข้อความแล้วกด ENTER ที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. เลือกข้อความแล้วกด CTRL + C เพื่อคัดลอก

 3. ในเอกสาร Publisher ของคุณให้ไปที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 5. ในรายการเป็นให้คลิกตารางใหม่

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดรูปแบบข้อความของคุณในโปรแกรมอื่นคุณอาจต้องการจัดรูปแบบข้อความใหม่หลังจากที่เป็นตาราง Publisher

สร้างตารางและพิมพ์ข้อความลงในตาราง

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุให้คลิกแทรกตาราง รูปปุ่ม

 2. คลิกภายในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  กล่องโต้ตอบสร้างตารางจะปรากฏขึ้น

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลง

  ปรับขนาดตารางของคุณโดยการเลือกตารางก่อนแล้ววางตำแหน่งตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับส่วนที่เลือกจนกว่าคุณจะเห็นไอคอนResizerแล้วลากเพื่อปรับขนาดตาราง

 4. ในตารางให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความแล้วเริ่มพิมพ์

  เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์อื่นให้คลิกภายในเซลล์นั้น

  แต่ละเซลล์จะขยายให้พอดีกับข้อความของคุณเว้นแต่ว่าคุณจะล็อกขนาดตารางโดยการล้างเครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากการขยายให้พอดีกับข้อความบนเมนูตาราง

สร้างตารางจากข้อความ Microsoft Publisher ที่มีอยู่

 1. ถ้าข้อความอยู่ในตารางให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการ

  ถ้าข้อความอยู่ในกล่องข้อความให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บหรือเครื่องหมายจุลภาคระหว่างแต่ละรายการในแถวและเครื่องหมายย่อหน้าที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. เน้นข้อความ

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่เน้นแล้วคลิกคัดลอก

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 5. ในรายการเป็นให้คลิกตารางใหม่

 6. คลิก ตกลง

สร้างตารางโดยใช้ข้อความจากโปรแกรมอื่น

 1. เปิดโปรแกรมที่มีข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าข้อความไม่ได้อยู่ในตารางให้กด TAB ระหว่างแต่ละรายการภายในแถวของข้อความแล้วกด ENTER ที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. เลือกข้อความแล้วกด CTRL + C เพื่อคัดลอกข้อความนั้น

 3. เปิดสิ่งพิมพ์ Publisher ของคุณแล้วไปที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 5. ในรายการเป็นให้คลิกตารางใหม่

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดรูปแบบข้อความของคุณในโปรแกรมอื่นคุณอาจต้องการจัดรูปแบบข้อความใหม่หลังจากที่เป็นตาราง Publisher

สร้างตารางและพิมพ์ข้อความลงในตาราง

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุให้คลิกแทรกตาราง รูปปุ่ม

 2. คลิกภายในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  กล่องโต้ตอบสร้างตารางจะปรากฏขึ้น

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลง

 4. ปรับขนาดตารางของคุณ

  วิธีการ

  เลือกตารางวางตำแหน่งตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับส่วนที่เลือกจนกว่าคุณจะเห็นไอคอนResizerแล้วลากเพื่อปรับขนาดตาราง

 5. ในตารางให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความแล้วเริ่มพิมพ์

  เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์อื่นให้คลิกภายในเซลล์นั้น

  แต่ละเซลล์จะขยายให้พอดีกับข้อความของคุณเว้นแต่ว่าคุณจะล็อกขนาดตารางโดยการล้างเครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากการขยายให้พอดีกับข้อความบนเมนูตาราง

สร้างตารางจากข้อความ Microsoft Publisher ที่มีอยู่

 1. ถ้าข้อความอยู่ในตารางให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการ

  ถ้าข้อความอยู่ในกล่องข้อความให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บหรือเครื่องหมายจุลภาคระหว่างแต่ละรายการในแถวและเครื่องหมายย่อหน้าที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. เน้นข้อความ

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่เน้นแล้วคลิกคัดลอก

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 5. ในรายการเป็นให้คลิกตารางใหม่

 6. คลิก ตกลง

สร้างตารางโดยใช้ข้อความจากโปรแกรมอื่น

 1. เปิดโปรแกรมที่มีข้อความที่คุณต้องการ

  ถ้าข้อความไม่ได้อยู่ในตารางให้กด TAB ระหว่างแต่ละรายการภายในแถวของข้อความแล้วกด ENTER ที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. เลือกข้อความแล้วกด CTRL + C เพื่อคัดลอกข้อความนั้น

 3. เปิดสิ่งพิมพ์ Publisher ของคุณแล้วไปที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางแบบพิเศษ

 5. ในรายการเป็นให้คลิกตารางใหม่

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดรูปแบบข้อความของคุณในโปรแกรมอื่นคุณอาจต้องการจัดรูปแบบข้อความใหม่หลังจากที่เป็นตาราง Publisher

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×