ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ลายเซ็นที่แนบกับอีเมลของคุณสามารถปรับแต่งให้แสดงถึงรสนิยมของคุณ โลโก้บริษัทของคุณ หรืออารมณ์ได้ ลายเซ็นสามารถมีข้อความ ลิงก์ และรูปภาพได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างลายเซ็นสําหรับอีเมลทางธุรกิจที่มีชื่อ ตําแหน่งงาน หมายเลขโทรศัพท์ และโลโก้บริษัทของคุณ มีตัวอย่างดังนี้:

ข้อความอีเมลที่มีบล็อกลายเซ็น

คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นลงในแต่ละข้อความอีเมลด้วยตนเอง หรือคุณสามารถเพิ่มลายเซ็นลงในทุกข้อความที่คุณส่งโดยอัตโนมัติได้

สร้างลายเซ็นอีเมล

 1. บนเมนู Outlook ให้เลือก การกำหนดลักษณะ

  เมนู Outlook ที่เน้นที่การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ อีเมล ให้เลือก ลายเซ็น

  ปุ่มการกำหนดลักษณะลายเซ็น

 3. ดับเบิลคลิก ไม่มีชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็นที่คุณสร้าง

  หรือ

 4. เลือก  เพิ่ม เพื่อเพิ่มลายเซ็นใหม่

  แสดงตัวแก้ไขลายเซ็น

 5. ในตัวแก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใส่ในลายเซ็น คุณสามารถ:

  • ใช้การจัดรูปแบบ เช่น ฟอนต์ สไตล์ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ สีฟอนต์ หรือการเน้น เลือกข้อความก่อนที่จะใช้การจัดรูปแบบ

  • เพิ่มรูปถ่าย โลโก้ หรือรูปภาพลงในลายเซ็นของคุณ โดยการแทรก รูปภาพ จาก เบราว์เซอร์รูปถ่าย หรือ รูปภาพจากไฟล์

   แสดงตัวเลือกแทรกรูปสำหรับลายเซ็น
  • เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังพอร์ตโครงการหรือเว็บไซต์บริษัทของคุณ เลือกลิงก์ แสดงไอคอนลิงก์ พิมพ์ข้อความที่จะแสดงและที่อยู่ แล้วเลือกตกลง

  • แทรกตาราง

 6. หลังจากที่คุณสร้างลายเซ็นของคุณเสร็จสิ้น ให้ปิดหน้าต่างตัวแก้ไข

 7. ปิดหน้าต่าง ลายเซ็น

เพิ่มลายเซ็นลงในคำเชิญอีเมลหรือปฏิทิน

 1. คลิกในเนื้อความของข้อความของคุณ

 2. บนแท็บ ข้อความ ให้เลือก ลายเซ็น แล้วเลือกลายเซ็นจากรายการ

  เมนู ลายเซ็น

เพิ่มลายเซ็นลงในทุกข้อความโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้นสำหรับบัญชีเมลแต่ละบัญชีของคุณได้

 1. บนเมนู Outlook ให้เลือก การกำหนดลักษณะ

  เมนู Outlook ที่เน้นที่การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ อีเมล ให้เลือก ลายเซ็น

  ปุ่มการกำหนดลักษณะลายเซ็น

 3. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้น

  ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี คุณต้องตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้นแยกต่างหากสำหรับแต่ละบัญชี

  หน้าลายเซ็นการกำหนดลักษณะของ Outlook

 4. ถ้าคุณต้องการเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใหม่ทั้งหมด ให้ตั้งค่าตัวเลือก ข้อความใหม่ ตามนั้น

 5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความทั้งหมดที่คุณตอบกลับหรือส่งต่อ ให้ตั้งค่าตัวเลือก ตอบกลับ/ส่งต่อ ตามนั้น

 6. ปิดหน้าต่าง ลายเซ็น

สิ่งสำคัญ:  Microsoft Office for Mac 2011 ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อทำงานได้ทุกที่จากทุกอุปกรณ์และรับการสนับสนุนต่อไป

อัปเกรดทันที

สร้างลายเซ็น

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้อีเมล ให้คลิกลายเซ็น 
  ปุ่มการกำหนดลักษณะลายเซ็น.

 3. คลิก เพิ่ม เพิ่ม

 4. ดับเบิลคลิก ไม่มีชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อลายเซ็น

 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมในลายเซ็น

 6. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  นำการจัดรูปแบบ เช่น ฟอนต์ สไตล์ของฟอนต์ ขนาดของฟอนต์ สีฟอนต์ หรือการเน้นไปใช้

  เลือกข้อความ จากนั้นบนเมนู จัดรูปแบบ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

  วางเคอร์เซอร์ไว้ในลายเซ็นที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ จากนั้นบนเมนู รูปแบบ คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  การเพิ่มรูปภาพ

  ลากรูปภาพจากเดสก์ท็อปไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ปรากฏในลายเซ็น

 7. เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถสร้างลายเซ็นหลายลายเซ็น แล้วให้ Outlook แทรกลายเซ็นเหล่านั้นแบบสุ่มลงในข้อความอีเมล เมื่อต้องการใส่ลายเซ็นที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้แบบสุ่ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ แบบสุ่ม ถัดจากชื่อลายเซ็น

 8. ปิดกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น

  หมายเหตุ: ถ้าลายเซ็นจะถูกเพิ่มลงในข้อความธรรมดา การจัดรูปแบบหรือรูปภาพใดๆ จะไม่ถูกใช้ ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแปลงเป็นข้อความธรรมดา

สร้างข้อความที่ออกแบบมาอย่างดีด้วยโลโก้สำหรับใช้เป็นลายเซ็น

 1. เปิด Word

 2. บนแท็บ ตาราง ภายใต้ ตัวเลือกตาราง คลิก ใหม่ แล้วคลิ กและลากผ่านสองแถวและคอลัมน์

  แท็บตาราง Word กลุ่มตัวเลือกตาราง

 3. เลือกเซลล์ด้านบนสอง คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง จากนั้นภายใต้ ผสาน คลิก ผสาน

 4. พิมพ์ชื่อของคุณในเซลล์ด้านบน

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อของคุณ เลือกข้อความ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิก เพิ่มขนาดฟอนต์ ปุ่ม เพิ่มขนาดฟอนต์และ สีฟอนต์ ปุ่มสีฟอนต์

 6. ลากโลโก้ของคุณจากเดสก์ท็อปไปยังเซลล์ด้านซ้ายล่าง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการปรับขนาดโลโก้ เลือกโลโก้ และใช้ จุดจับการปรับขนาด

 7. ในเซลล์ขวาด้านล่าง พิมพ์ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

  เคล็ดลับ: เพื่อให้แน่ใจว่า Outlook จะไม่เพิ่มบรรทัดใดๆ เพิ่มระหว่างที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ กด SHIFT + RETURN เพื่อย้ายไปยังบรรทัดถัดไปในเซลล์ตาราง

 8. เมื่อต้องการเพิ่มเว็บไซต์ของบริษัท บนเมนู แทรก คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 9. กล่อง ลิงก์ พิมพ์ที่อยู่สำหรับลิงก์ จากนั้นในกล่อง แสดง พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในลายเซ็นของคุณ

 10. วางตัวชี้ที่ขอบคอลัมน์จนกว่า ลูกศรแยกแนวตั้ง จะปรากฏ จากนั้นลากคอลัมน์จนกว่าตารางจะมีขนาดที่คุณต้องการ

 11. เลือกตาราง และบนแท็บ ตาราง ภายใต้ วาดเส้นขอบ คลิก เส้นขอบ แล้วคลิก ไม่มี

  แท็บ ตาราง กลุ่ม วาดเส้นขอบ

 12. บันทึกเอกสาร แต่ไม่ต้องปิด ไปที่ ใช้ลายเซ็นที่คุณสร้างขึ้นใน Word

ใช้ลายเซ็นที่คุณสร้างขึ้นใน Word

 1. เลือกตารางที่คุณสร้างขึ้นใน Word แล้วคลิก คัดลอก ปุ่ม คัดลอก

 2. เปิด Outlook

 3. บนเมนู Outlook คลิก การกำหนดลักษณะ

 4. ภายใต้อีเมล ให้คลิกลายเซ็น
  ปุ่มการกำหนดลักษณะลายเซ็น.

 5. คลิก เพิ่ม เพิ่ม

  ลายเซ็นใหม่จะปรากฏใต้ ชื่อลายเซ็น พร้อมชื่อว่า ไม่มีชื่อ

 6. ดับเบิลคลิก ไม่มีชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อลายเซ็น ชื่อนี้ไม่ปรากฏในลายเซ็นในข้อความของคุณเพราะในการอ้างอิงเท่านั้น

 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา วางลายเซ็นที่คุณสร้างใน Word

 8. ปิดกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สร้างและเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใน Outlook สำหรับพีซี 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×