สร้างไดอะแกรมชั้น

ไดอะแกรมชั้นจะช่วยให้ทำงานออกแบบและสร้างเอกสารชั้นของอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อสั่งซื้ออุปกรณ์ ไดอะแกรมชั้นสามารถช่วยให้คุณกำหนดอุปกรณ์และชั้นที่จะซื้อได้

ตัวอย่างไดอะแกรม Rack

ด้วย Microsoft TE102750838 คุณสามารถสร้างไดอะแกรมชั้นอย่างรวดเร็วจากรูปร่างอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ รูปร่างถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันได้อย่างแม่นยำ และจุดเชื่อมต่อจะทำให้ง่ายต่อการจัดลงในตำแหน่ง

คุณยังสามารถจัดเก็บข้อมูล เช่น เลขลำดับและตำแหน่งที่ตั้งที่มีรูปร่างอุปกรณ์และสร้างรายงานโดยละเอียดที่ยึดตามข้อมูล

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างไดอะแกรมชั้น

สร้างรายงานอุปกรณ์

สร้างไดอะแกรมชั้น

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้ชี้ไปที่ ใหม่ ชี้ไปที่ เครือข่าย แล้วคลิก ไดอะแกรมชั้น

 2. จาก อุปกรณ์ติดตั้งกับชั้น ให้คลิกรูปร่าง ชั้น ไปยังหน้ารูปวาด เมื่อต้องการซ่อนความสูง U ให้คลิกขวาที่รูปร่างแล้วคลิก ซ่อนขนาด U บนเมนูทางลัด

 3. ค้นหารูปร่างอุปกรณ์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในรูปวาดของคุณ แล้วลากไปยังรูปร่างชั้น

  จุดเชื่อมต่อที่มุมด้านล่างของรูปร่างอุปกรณ์จะยึดติดกับจุดเชื่อมต่อบนรูปร่างชั้น เมื่อรูปร่างอุปกรณ์เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องกับรูปร่างชั้น จุดเชื่อมต่อจะเปลี่ยนเป็นสีอื่น เพื่อระบุว่ายึดติดแล้ว

  หมายเหตุ: 

  • จุดเชื่อมต่อจะเปลี่ยนเป็นสีแดงใน TE102750838 2007

  • จุดเชื่อมต่อจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวใน TE102750838 2016

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไปยังรูปร่างอุปกรณ์ ให้คลิกรูปร่างและชนิด เมื่อต้องการย้ายข้อความ ให้ลากจุดจับควบคุม

  หมายเหตุ: 

  • ใน TE102750838 2007 จุดจับควบคุมคือ: รูปจุดจับตัวควบคุม - รูปข้าวหลามตัดสีเหลือง

  • ใน TE102750838 2016 จุดจับควบคุมคือ: จุดจับตัวควบคุมใน Visio 2016

 5. เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูลที่มีรูปร่าง ให้คลิกขวาที่รูปร่าง ชี้ไปที่ ข้อมูล บนเมนูทางลัด แล้วคลิก ข้อมูลรูปร่าง

 6. ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลรูปร่าง ให้พิมพ์ค่าสำหรับข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บ

  ด้านบนของหน้า

สร้างรายงานอุปกรณ์

 1. ใน TE102750838 2007 บนเมนู ข้อมูล ให้คลิก รายงาน

  ใน TE102750838 2016 บนเมนู รีวิว ให้คลิก รายงานรูปร่าง

 2. ในรายการ รายงาน ให้คลิกชื่อของคำนิยามรายงานที่คุณต้องการใข้

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นคำนิยามรายงานที่คุณต้องการ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเฉพาะรายงานรูปวาดเฉพาะ หรือคลิก เรียกดู และนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคำนิยามรายงาน

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนคำนิยามรายงานที่มีอยู่ก่อนที่คุณจะสร้างรายงาน ให้เลือกคำนิยามรายงาน คลิก ปรับเปลี่ยน แล้วทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างคำนิยามรายงาน

  • เมื่อต้องการสร้างคำนิยามรายงานใหม่ ให้คลิก ใหม่ แล้วทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างคำนิยามรายงาน

 3. คลิก เรียกใช้ จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้รายงาน ให้เลือกรูปแบบรายงานที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการบันทึกรายงานของคุณเป็นเว็บเพจ ให้คลิก HTML

  • เมื่อต้องการสร้างรายงานของคุณบนเวิร์กชีตของ Microsoft Office Excel ให้คลิก Excel

  • เมื่อต้องการบันทึกรายงานของคุณเป็นเวิร์กชีต Excel ที่ฝังในรูปร่างในรูปวาดของคุณ ให้คลิก รูปร่าง Visio

  • เมื่อต้องการบันทึกรายงานของคุณเป็นไฟล์ XML ให้คลิก XML

   หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้ง Microsoft Office Excel เพื่อบันทึกรายงานของคุณเป็นเวิร์กชีต Excel หรือเป็นรูปร่างที่ฝังในรูปวาดของคุณ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณบันทึกรายงานของคุณเป็นรูปร่าง Microsoft Office Visio บนรูปวาด ให้เลือกว่าจะบันทึกสำเนาของคำนิยามรายงานที่มีรูปร่างหรือจะลิงก์ไปยังคำนิยามรายงาน

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการแชร์รู)วาดของคุณกับผู้อื่น ให้เลือก สำเนาของคำนิยามรายงาน เพื่อให้ผู้อื่นสามารถดูรายงานได้

  • ถ้าคุณกำลังบันทึกรายงานของคุณเป็น HTML หรือไฟล์ XML ให้พิมพ์ชื่อสำหรับคำนิยามรายงาน

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×