ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

เพิ่มแท็กการช่วยสําหรับการเข้าถึงลงในไฟล์ PDF เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและเทคโนโลยีการช่วยเหลืออื่นๆ สามารถอ่านและนําทางเอกสารด้วย สารบัญ ไฮเปอร์ลิงก์ บุ๊กมาร์ก ข้อความแสดงแทน และอื่นๆ แท็กการช่วยสําหรับการเข้าถึงยังทําให้สามารถอ่านข้อมูลบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น จอแสดงผลขนาดใหญ่ ผู้ช่วยดิจิทัลส่วนบุคคล (PDAs) และโทรศัพท์มือถือ ใน Microsoft 365 สําหรับ WindowsMicrosoft 365 สำหรับ Mac และ Office สำหรับเว็บ คุณสามารถเพิ่มแท็กได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF

เตรียมไฟล์ต้นฉบับของคุณ

วิธีที่เร็วที่สุดและง่ายที่สุดในการทําให้แน่ใจว่า PDF ของคุณสามารถเข้าถึงได้คือการเรียกใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสําหรับการเข้าถึง ก่อนที่คุณจะสร้างหรือบันทึกเอกสารของคุณเป็น PDF หลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาที่พบโดยตัวตรวจสอบการช่วยสําหรับการเข้าถึงแล้ว Microsoft 365 จะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างแท็กการช่วยสําหรับการเข้าถึงใน PDF 

บันทึก PDF ที่สามารถเข้าถึงได้ใน Microsoft 365 

Microsoft 365, Office 2021, Office 2019, Office 2016

 1. ก่อนที่จะสร้าง PDF ให้เรียกใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสําหรับการเข้าถึงในเอกสารของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สําหรับคําแนะนํา ให้ไปที่ ปรับปรุงการช่วยสําหรับการเข้าถึงด้วยตัวตรวจสอบการช่วยสําหรับการเข้าถึง

 2. เมื่อคุณแก้ไขปัญหาการช่วยสําหรับการเข้าถึงแล้ว ให้เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น หรือ ไฟล์ > บันทึกสําเนา

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึก PDF ไปยังตําแหน่งที่ตั้งเดียวกันกับไฟล์ต้นฉบับ ให้ขยายรายการดรอปดาวน์ชนิดไฟล์ภายใต้ชื่อไฟล์ เลือก PDF (*.pdf) จากนั้นเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม... กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

  • เมื่อต้องการเรียกดูตําแหน่งที่ตั้งในการบันทึก ให้เลือก เรียกดู กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น นําทางไปยังตําแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ จากนั้นเลือก PDF ในรายการ บันทึกเป็นชนิด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือก ตัวเลือก

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แท็กโครงสร้างเอกสารสําหรับการช่วยสําหรับการเข้าถึง แล้วเลือก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึงด้วยตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ตรวจสอบการช่วยสําหรับการเข้าถึงขณะที่คุณทํางานในแอป Office

ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ด้วยตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 1. ก่อนที่จะสร้าง PDF ของคุณ ให้เรียกใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสําหรับการเข้าถึง เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทุกความสามารถสามารถเข้าถึงและแก้ไขเอกสารของคุณได้ง่าย

 2. กด Command + Shift + S แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ในกล่องข้อความ ชื่อ แล้วเลือก ตําแหน่ง

 3. ใน รูปแบบไฟล์ ให้ใช้ลูกศรลงเพื่อเรียกดูผ่านชนิดไฟล์ แล้วเลือก PDF

 4. เลือก ดีที่สุดสําหรับการแจกจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์และการช่วยสําหรับการเข้าถึง (ใช้บริการออนไลน์ของ Microsoft) การทําเช่นนี้จะทําให้มั่นใจว่ามีแท็ก PDF แล้ว

 5. เลือก ส่งออก

  หมายเหตุ:  PowerPoint สําหรับ macOS จะไม่เก็บไฮเปอร์ลิงก์ใน PDF แต่ถ้าคุณบันทึกงานนําเสนอของคุณไปยัง OneDrive คุณสามารถเปิดใน PowerPoint สําหรับเว็บและดาวน์โหลดเป็น PDF ได้จากที่นั่น ไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นจาก PowerPoint สําหรับเว็บจะรักษาไฮเปอร์ลิงก์และยังมีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่าอีกด้วย

หมายเหตุ: ที่ Microsoft ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับเรา เมื่อต้องการแปลงเอกสาร Word เป็น PDF เราจะส่งเอกสารไปยังบริการ Microsoft ที่ปลอดภัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตสําหรับการแปลง จากนั้นไฟล์ที่แปลงจะถูกส่งกลับไปยังอุปกรณ์ของคุณทันที บริการออนไลน์ของ Microsoft จะไม่จัดเก็บเนื้อหาไฟล์ใดๆ ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา คุณสามารถบันทึกไฟล์ที่แปลงแล้วในตําแหน่งที่คุณต้องการ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เหตุใดบริการออนไลน์ของ Microsoft จึงจําเป็นต้องแปลงไฟล์ Office บางไฟล์

 1. ก่อนที่จะสร้าง PDF ของคุณ ให้เรียกใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสําหรับการเข้าถึง เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทุกความสามารถสามารถเข้าถึงและแก้ไขเอกสารของคุณได้ง่าย

 2. บน Ribbon ให้เลือกปุ่ม ไฟล์

 3. เลือกตัวเลือก บันทึกเป็น

 4. ในบานหน้าต่าง บันทึกเป็น ให้เลือก ดาวน์โหลดเป็น PDF เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ microsoft Word สำหรับเว็บ คุณจะเห็นลิงก์สําหรับดาวน์โหลดเอกสาร PDF ของคุณ

 5. เลือก คลิกที่นี่เพื่อดูเวอร์ชัน PDF ของเอกสารของคุณ แล้วกด Enter

 6. ในแผงการแจ้งเตือน ให้ค้นหาชื่อของเอกสารของคุณภายใต้ การดาวน์โหลดปัจจุบัน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกในตำแหน่งเริ่มต้น ให้เลือก บันทึก

  • เมื่อต้องการบันทึกในตําแหน่งที่ตั้งอื่น ให้กด บันทึกเป็น ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น คุณสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่และเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการได้ คลิกปุ่ม บันทึก

 7. ถ้าคุณต้องการเปิดเอกสารหรือโฟลเดอร์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในแถบการแจ้งเตือน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×