ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ออกแบบเค้าโครงและรูปแบบของ PivotTable

หลังจากสร้าง PivotTable และเพิ่มเขตข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ คุณอาจต้องการปรับปรุงเค้าโครงและรูปแบบรายงานเพื่อให้ข้อมูลอ่านและสแกนรายละเอียดได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของ PivotTable คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบ PivotTable และวิธีการแสดงเขตข้อมูล คอลัมน์ แถว ผลรวมย่อย เซลล์ว่าง และบรรทัดได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของ PivotTable คุณสามารถใช้สไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แถวที่เป็นแถบสี และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

สิ่งสำคัญ: แท็บ เครื่องมือ PivotTable บน ribbon จะมาพร้อมกับแท็บสองแท็บ - วิเคราะห์ (ใน Excel 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) หรือ ตัวเลือก (Excel 2010 และ Excel 2010) และ ออกแบบ โปรดทราบว่าขั้นตอนในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทั้งแท็บ วิเคราะห์และ ตัวเลือก พร้อมกันในทุกๆ ที่

การเปลี่ยนรูปแบบเค้าโครงของ PivotTable

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงที่สำคัญใน PivotTable หรือเขตข้อมูลต่างๆ คุณสามารถใช้หนึ่งในสามรูปแบบ:

 • แบบกะทัดรัด    จะแสดงรายการจากเขตข้อมูลพื้นที่แถวอื่นในหนึ่งคอลัมน์และใช้การเยื้องเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างรายการจากเขตข้อมูลที่แตกต่างกัน ป้ายชื่อแถวใช้พื้นที่น้อยลงในรูปแบบกะทัดรัด ซึ่งทำให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับข้อมูลตัวเลข ปุ่ม ขยาย และ ยุบ จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถแสดงหรือซ่อนรายละเอียดในรูปแบบกะทัดรัด รูปแบบกะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่และทำให้ PivotTable สามารถอ่านได้มากขึ้น ดังนั้นจึงได้รับการกำหนดเป็นรูปแบบเค้าโครงเริ่มต้นสำหรับ PivotTable

  PivotTable ในฟอร์มกะทัดรัด

 • แบบตาราง    จะแสดงหนึ่งคอลัมน์สำหรับแต่ละเขตข้อมูลและมีพื้นที่ว่างสำหรับส่วนหัวของเขตข้อมูล

  PivotTable ในฟอร์มแบบตาราง

 • แบบเค้าร่าง    จะคล้ายกับแบบตารางแต่สามารถแสดงผลรวมย่อยที่ด้านบนของแต่ละกลุ่มได้ เนื่องจากรายการในคอลัมน์ถัดไปจะแสดงหนึ่งแถวที่ด้านล่างรายการปัจจุบัน

  PivotTable ในฟอร์มเค้าร่าง

เปลี่ยนรูปแบบ PivotTable เป็นแบบ กะทัดรัด เค้าร่าง หรือ ตาราง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก เค้าโครงรายงาน จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกระจายออกจากหน้าจอในแนวนอนและเพื่อช่วยลดการเลื่อนให้น้อยที่สุดให้คลิก แสดงในแบบกะทัดรัด

   ในรูปแบบกะทัดรัด เขตข้อมูลจะอยู่ในคอลัมน์เดียวและเยื้องเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคอลัมน์ที่ซ้อนกัน

  • เมื่อต้องการจัดเค้าร่างข้อมูลในสไตล์ PivotTable แบบคลาสสิก ให้คลิก แสดงในแบบเค้าร่าง

  • เมื่อต้องการดูข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบตารางแบบดั้งเดิมและคัดลอกเซลล์ไปยังเวิร์กชีตอื่นได้อย่างง่ายดาย ให้คลิก แสดงในแบบตาราง

   รูป Ribbon ของ Excel

เปลี่ยนลักษณะการแสดงป้ายชื่อรายการในรูปแบบเค้าโครง

 1. ใน PivotTable ให้เลือกเขตข้อมูลแถว

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลแถวในรูปแบบเค้าร่างหรือแบบตาราง แล้วดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ เค้าโครงและพิมพ์ จากนั้นภายใต้ เค้าโครง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงรายการเขตข้อมูลในรูปแบบเค้าร่าง ให้คลิก แสดงป้ายชื่อรายการในรูปแบบเค้าร่าง

  • เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนป้ายชื่อจากเขตข้อมูลถัดไปในคอลัมน์เดียวกันในรูปแบบกะทัดรัด ให้คลิก แสดงป้ายชื่อรายการในรูปแบบเค้าร่าง จากนั้นเลือก แสดงป้ายชื่อจากเขตข้อมูลถัดไปในคอลัมน์เดียวกัน (รูปแบบกะทัดทัด)

  • เมื่อต้องการแสดงรายการเขตข้อมูลในรูปแบบเหมือนตาราง ให้คลิก แสดงป้ายชื่อรายการในรูปแบบตาราง

เปลี่ยนการจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

เมื่อต้องการรับผลลัพธ์เค้าโครงสุดท้ายที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่ม จัดเรียงใหม่ และนำเขตข้อมูลออกได้โดยใช้รายการเขตข้อมูล PivotTable

ถ้าคุณไม่เห็นรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก PivotTable แล้ว ถ้าคุณยังไม่เห็นรายการเขตข้อมูล PivotTable บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก รายการเขตข้อมูล

ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในรายการเขตข้อมูล PivotTable คุณอาจต้องรีเฟรช PivotTable เพื่อแสดงเขตข้อมูลใหม่ เขตข้อมูลจากการคำนวณ การวัด การวัดจากการคำนวณ หรือมิติใดๆ ที่คุณได้เพิ่มไว้นับตั้งแต่การดำเนินการครั้งล่าสุด บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก รีเฟรช

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้ดูที่ ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

เพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อเขตข้อมูลแต่ละชื่อในส่วนเขตข้อมูล แม้จะมีการวางเขตข้อมูลในพื้นที่เริ่มต้นของส่วนเค้าโครง แต่คุณก็สามารถจัดเรียงเขตข้อมูลนั้นได้ใหม่ถ้าคุณต้องการ

  ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลข้อความจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ ป้ายชื่อแถว เขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ ค่า และลำดับชั้นวันที่และเวลาการประมวลผลการวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) จะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ ป้ายชื่อคอลัมน์

 • คลิกขวาที่ชื่อเขตข้อมูล แล้วเลือกคำสั่งที่เหมาะสมระหว่าง เพิ่มไปยังตัวกรองรายงาน, เพิ่มไปยังป้ายชื่อคอลัมน์, เพิ่มไปยังป้ายชื่อแถว หรือ เพิ่มไปยังค่า เพื่อวางเขตข้อมูลในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงของส่วนเค้าโครง

 • คลิกชื่อเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลระหว่างส่วนของเขตข้อมูลและพื้นที่ในส่วนเค้าโครง

คัดลอกเขตข้อมูลใน PivotTable

ใน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลในเวิร์กชีต Excel หรือข้อมูลภายนอกจากข้อมูลต้นฉบับที่ไม่ใช่ OLAP คุณอาจต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งไปยังพื้นที่ ค่า เพื่อให้คุณสามารถแสดงการคำนวณต่างๆ ได้โดยใช้ฟีเจอร์ แสดงค่าเป็น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปรียบเทียบการคำนวณแบบเคียงข้างกัน เช่น กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ ยอดขายขั้นต่ำและสูงสุด หรือ จำนวนลูกค้าและร้อยละของลูกค้าทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ แสดงการคำนวณที่แตกต่างกันในเขตข้อมูลค่า PivotTable

 1. คลิกชื่อเขตข้อมูลค้างไว้ในส่วนเขตข้อมูล แล้วลากเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ ค่า ในส่วนเค้าโครง

 2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 หลาย ๆ ครั้งตามที่คุณต้องการคัดลอกเขตข้อมูล

 3. ในแต่ละเขตข้อมูลที่คัดลอก ให้เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันสรุปหรือการคำนวณแบบกำหนดเองตามที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเพิ่มตั้งแต่สองเขตข้อมูลขึ้นไปลงในพื้นที่ค่า ไม่ว่าจะเป็นสำเนาของเขตข้อมูลเดียวกันหรือเขตข้อมูลอื่น รายการเขตข้อมูลจะเพิ่มป้ายชื่อคอลัมน์ค่าลงในพื้นที่ ค่า โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้เขตข้อมูลนี้เพื่อย้ายตำแหน่งของเขตข้อมูลขึ้นและลงภายในพื้นที่ ค่า คุณยังสามารถย้ายป้ายชื่อคอลัมน์ค่าไปยังพื้นที่ ป้ายชื่อคอลัมน์ หรือพื้นที่ ป้ายชื่อแถว อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถย้ายป้ายชื่อคอลัมน์ค่าไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงาน

  • คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นใน ตัวกรองรายงานป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ ไม่ว่าชนิดข้อมูลจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลข หากคุณพยายามที่จะเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง - ตัวอย่างเช่นไปที่พื้นที่ ป้ายชื่อแถว และ ป้ายชื่อคอลัมน์ ในส่วนเค้าโครง - เขตข้อมูลจะถูกลบโดยอัตโนมัติจากพื้นที่เดิมและวางในพื้นที่ใหม่

  • อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันลงในพื้นที่ ค่า คือโดยการใช้สูตร (หรือเรียกว่าคอลัมน์จากการคำนวณ) ที่ใช้เขตข้อมูลเดียวกันนั้นในสูตร

  • คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งครั้งใน PivotTable ที่ยึดตามแหล่งข้อมูล OLAP

จัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ใน PivotTable

คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลที่มีอยู่ใหม่หรือจัดตำแหน่งเขตข้อมูลเหล่านั้นใหม่ได้ โดยใช้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในสี่พื้นที่ที่อยู่ด้านล่างของส่วนเค้าโครงดังนี้:

รายงาน PivotTable

คำอธิบาย

PivotChart

คำอธิบาย

ค่า    

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

ค่า    

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

ป้ายชื่อแถว    

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นแถวที่ด้านข้างของรายงาน แถวที่อยู่ต่ำกว่าจะถูกวางซ้อนอยู่ภายในอีกแถวที่อยู่ถัดขึ้นไป

เขตข้อมูลแกน (ประเภท)    

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นแกนในแผนภูมิ

ป้ายชื่อคอลัมน์    

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นคอลัมน์ที่ด้านบนของรายงาน คอลัมน์ที่อยู่ต่ำกว่าจะถูกวางซ้อนอยู่ภายในอีกคอลัมน์ที่อยู่ถัดขึ้นไป

ป้ายชื่อเขตข้อมูลคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล)    

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลในคำอธิบายของแผนภูมิ

ตัวกรองรายงาน    

ใช้เพื่อกรองทั้งรายงานโดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในตัวกรองรายงาน

ตัวกรองรายงาน    

ใช้เพื่อกรองทั้งรายงานโดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในตัวกรองรายงาน

เมื่อต้องการจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ ให้คลิกชื่อเขตข้อมูลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แล้วเลือกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้:

เลือกคำสั่งนี้

เมื่อต้องการ

ย้ายขึ้น   

ย้ายเขตข้อมูลขึ้นหนึ่งตำแหน่งในพื้นที่

ย้ายลง   

ย้ายเขตข้อมูลลงหนึ่งตำแหน่งในพื้นที่

ย้ายไปจุดเริ่มต้น   

ย้ายเขตข้อมูลไปจุดเริ่มต้นของพื้นที่

ย้ายไปจุดสิ้นสุด   

ย้ายเขตข้อมูลไปจุดสิ้นสุดของพื้นที่

ย้ายไปยังตัวกรองรายงาน   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงาน

ย้ายไปยังป้ายชื่อแถว   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ของป้ายชื่อแถว

ย้ายไปยังป้ายชื่อคอลัมน์   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์

ย้ายไปยังค่า   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ค่า

การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า, การตั้งค่าเขตข้อมูล   

แสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล หรือ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละอย่าง ให้คลิกปุ่มวิธีใช้ที่ รูปปุ่ม ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกชื่อเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลระหว่างส่วนเขตข้อมูลและส่วนเค้าโครง และระหว่างพื้นที่คนละพื้นที่ได้อีกด้วย

การเอาเขตข้อมูลออกจาก PivotTable

 1. คลิก PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. เมื่อต้องการแสดงรายการเขตข้อมูล PivotTable ถ้าจำเป็น ในแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก รายการเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออก ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อเขตข้อมูล

   หมายเหตุ: การล้างกล่องกาเครื่องหมายในรายการเขตข้อมูลจะเป็นการเอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของเขตข้อมูลนั้นออกจากรายงาน

  • ในพื้นที่เค้าโครง ให้คลิกชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิก เอาเขตข้อมูลออก

  • คลิกชื่อเขตข้อมูลในส่วนเค้าโครงค้างไว้ แล้วลากออกนอกรายการเขตข้อมูล PivotTable

เปลี่ยนเค้าโครงของคอลัมน์ แถว และผลรวมย่อย

เมื่อต้องการปรับแต่งเค้าโครงของ PivotTable เพิ่มเติม คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อเค้าโครงของคอลัมน์ แถว และผลรวมย่อย เช่น การแสดงผลรวมย่อยด้านบนแถวหรือปิดส่วนหัวของคอลัมน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเรียงรายการแต่ละรายการภายในแถวหรือคอลัมน์ได้อีกด้วย

เปิดหรือปิดส่วนหัวเขตข้อมูลของคอลัมน์และแถว

 1. คลิก PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงและการซ่อนส่วนหัวของเขตข้อมูล บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ส่วนหัวของเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

แสดงผลรวมย่อยด้านบนหรือด้านล่างแถวของผลรวมย่อย

 1. ใน PivotTable ให้เลือกเขตข้อมูลแถวที่คุณต้องการแสดงผลรวมย่อย

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ ในรูปแบบเค้าร่างหรือแบบตาราง คุณยังสามารถดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลแถว แล้วจากนั้นดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล บนแท็บ ผลรวมย่อยและตัวกรอง ภายใต้ ผลรวมย่อย ให้คลิก อัตโนมัติ หรือ กำหนดเอง

  หมายเหตุ: ถ้าเลือก ไม่มี ผลรวมย่อยจะถูกปิดใช้งาน

 4. บนแท็บ เค้าโครงและพิมพ์ ภายใต้ เค้าโครง คลิก แสดงป้ายชื่อรายการในรูปแบบเค้าร่าง แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงผลรวมย่อยด้านบนแถวของผลรวมย่อย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลรวมย่อยที่ด้านบนของแต่ละกลุ่ม ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการแสดงผลรวมย่อยด้านล่างแถวของผลรวมย่อย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลรวมย่อยที่ด้านบนของแต่ละกลุ่ม

เปลี่ยนลำดับของรายการแถวหรือคอลัมน์

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใน PivotTable ให้คลิกขวาที่ป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์หรือรายการในป้ายชื่อ แล้วชี้ไปที่ ย้าย จากนั้นใช้คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งบนเมนู ย้าย เพื่อย้ายรายการไปยังตำแหน่งอื่น

 • เลือกป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการย้าย จากนั้นชี้ไปที่เส้นขอบล่างของเซลล์ เมื่อตัวชี้กลายเป็นตัวชี้สี่หัว ให้ลากรายการนั้นไปยังตำแหน่งใหม่ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการย้ายรายการแถวด้วยการลาก

  ตัวอย่างของการย้ายรายการในรายงาน PivotTable

ปรับความกว้างคอลัมน์เมื่อรีเฟรช

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable บนแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ ภายใต้ รูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับคอลัมน์ PivotTable ให้พอดีกับขนาดของข้อความหรือค่าตัวเลขที่กว้างที่สุดโดยอัตโนมัติให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีอัตโนมัติเมื่ออัปเดต

  • เมื่อต้องการรักษาความกว้างของคอลัมน์ PivotTable ปัจจุบัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปรับความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีอัตโนมัติเมื่ออัปเดต

ย้ายคอลัมน์ไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถวหรือแถวไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์

คุณอาจต้องการย้ายเขตข้อมูลคอลัมน์ไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถวหรือเขตข้อมูลแถวไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์เพื่อปรับเค้าโครงและความสามารถในการอ่านของ PivotTable เมื่อคุณย้ายคอลัมน์ไปยังแถวหรือแถวไปยังคอลัมน์ จะเป็นสลับเปลี่ยนการวางแนวของเขตข้อมูลเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน การดำเนินการนี้เรียกว่า "การ pivot" แถวหรือคอลัมน์

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกขวาที่เขตข้อมูลแถว ชี้ไปที่ ย้าย <ชื่อเขตข้อมูล> แล้วคลิก ย้าย <ชื่อเขตข้อมูล> ไปยังคอลัมน์

 • คลิกขวาที่เขตข้อมูลคอลัมน์ จากนั้นคลิก ย้าย <ชื่อเขตข้อมูล> ไปยังแถว

 • ลากเขตข้อมูลแถวหรือคอลัมน์ไปยังพื้นที่อื่น ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีการย้ายเขตข้อมูลคอลัมน์ไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถว

  ตัวอย่างของการเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน PivotTable

  1. คลิกที่เขตข้อมูลคอลัมน์

  2. ลากไปยังพื้นที่แถว

  3. กีฬาจะกลายเป็นเขตข้อมูลแถวเช่นภูมิภาค

ผสานหรือยกเลิกการผสานเซลล์สำหรับแถวภายนอกและรายการคอลัมน์

คุณสามารถผสานเซลล์สำหรับรายการแถวและคอลัมน์เพื่อจัดกึ่งกลางรายการตามแนวนอนและแนวตั้ง หรือยกเลิกการผสานเซลล์เพื่อจัดรายการให้ชิดซ้ายในแถวภายนอกและเขตข้อมูลคอลัมน์ที่ด้านบนของกลุ่มรายการ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable ให้คลิกแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ จากนั้นภายใต้ เค้าโครง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ผสานและจัดกึ่งกลางเซลล์ที่มีป้ายชื่อ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้กล่องกาเครื่องหมาย ผสานเซลล์ ใต้แท็บ การจัดแนว ใน PivotTable ได้

เปลี่ยนการแสดงเซลล์ว่าง บรรทัดว่าง และข้อผิดพลาด

อาจมีบางครั้งที่ข้อมูล PivotTable ของคุณมีเซลล์ว่าง บรรทัดว่าง หรือข้อผิดพลาด และคุณต้องการเปลี่ยนวิธีการแสดง

เปลี่ยนวิธีแสดงข้อผิดพลาดและเซลล์ว่าง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable ให้คลิกแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ และจากนั้นภายใต้ รูปแบบ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงข้อผิดพลาด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับค่าความผิดพลาด ให้แสดง ในกล่อง ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการแสดงแทนข้อผิดพลาด เมื่อต้องการแสดงข้อผิดพลาดเป็นเซลล์ว่างให้ลบอักขระใดๆ ในกล่องนั้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงเซลล์ว่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับเซลล์ว่าง ให้แสดง แล้วพิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้แสดงในเซลล์ว่างในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงเซลล์ว่าง ให้ลบอักขระใดๆ ในกล่องนั้น เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

แสดงหรือซ่อนบรรทัดว่างหลังแถวหรือรายการ

สำหรับแถว ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ใน PivotTable ให้เลือกเขตข้อมูลแถว

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ ในรูปแบบเค้าร่างหรือแบบตาราง คุณยังสามารถดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลแถว แล้วจากนั้นดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3

 • บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 • ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล บนแท็บ เค้าโครงและพิมพ์ ภายใต้ เค้าโครง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทรกบรรทัดว่างหลังป้ายชื่อรายการแต่ละรายการ

สำหรับรายการ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ใน PivotTable ให้เลือกรายการที่คุณต้องการ

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถวว่าง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกบรรทัดว่างหลังป้ายชื่อรายการแต่ละรายการ หรือ ลบบรรทัดว่างหลังป้ายชื่อรายการแต่ละรายการ

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบอักขระและเซลล์กับบรรทัดว่าง แต่คุณไม่สามารถป้อนข้อมูลในนั้นได้

เปลี่ยนวิธีแสดงรายการและป้ายชื่อที่ไม่มีข้อมูล

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บ แสดง ภายใต้ แสดง ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้:

  • ในการแสดงรายการที่ไม่มีข้อมูลในแถว ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการที่ไม่มีข้อมูลในแถว เพื่อแสดงหรือซ่อนรายการแถวที่ไม่มีค่า

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูลการประมวลผลการวิเคราะห์ทางออนไลน์ (OLAP) เท่านั้น

  • ในการแสดงรายการที่ไม่มีข้อมูลในคอลัมน์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการที่ไม่มีข้อมูลในคอลัมน์ เพื่อแสดงหรือซ่อนรายการคอลัมน์ที่ไม่มีค่า

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูล OLAP เท่านั้น

  • เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อรายการเมื่อไม่มีเขตข้อมูลอยู่ในพื้นที่ค่า ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อรายการเมื่อไม่มีเขตข้อมูลอยู่ในพื้นที่ค่า เพื่อแสดงหรือซ่อนป้ายชื่อรายการเมื่อไม่มีเขตข้อมูลอยู่ในพื้นที่ค่า

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกนำไปใช้กับ PivotTable ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Office Excel 2007 เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงหรือนำการจัดรูปแบบออก

คุณสามารถเลือกสไตล์ PivotTable ที่หลากหลายในแกลเลอรี นอกจากนี้ คุณสามารถควบคุมลักษณะแถบสีของรายงาน การเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขของเขตข้อมูลเป็นวิธีที่รวดเร็วในการนำรูปแบบที่สอดคล้องกันไปใช้ตลอดทั้งรายงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบแถบสี (สลับพื้นหลังที่มีสีเข้มขึ้นและอ่อนลง) ของแถวและคอลัมน์ได้ แถบสีสามารถทำให้ง่ายต่อการอ่านและการสแกนข้อมูล

นำสไตล์ไปใช้กับการจัดรูปแบบ PivotTable

คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์และรูปแบบของ PivotTable ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้สไตล์ PivotTable ที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามากมาย (หรือสไตล์ด่วน)

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ PivotTable ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกสไตล์ PivotTable ที่มองเห็นหรือเลื่อนดูแกลเลอรีเพื่อดูสไตล์เพิ่มเติม

  • เมื่อต้องการดูสไตล์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างของแถบเลื่อน

   รูป Ribbon ของ Excel

   ถ้าคุณต้องการสร้างสไตล์ PivotTable แบบกำหนดเองของคุณ ให้คลิก สไตล์ PivotTable ใหม่ ที่ด้านล่างของแกลเลอรี เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ สไตล์ PivotTable ใหม่

นำแถบสีไปใช้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของ PivotTable

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือกสไตล์ PivotTable ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสลับแต่ละแถวด้วยรูปแบบสีที่อ่อนลงและเข้มขึ้นให้คลิกที่ แถวที่เป็นแถบสี

  • เมื่อต้องการสลับแต่ละคอลัมน์ด้วยรูปแบบสีที่อ่อนลงและเข้มขึ้นให้คลิกที่ คอลัมน์ที่เป็นแถบสี

  • เมื่อต้องการรวมส่วนหัวแถวในสไตล์แถบสี ให้คลิก ส่วนหัวแถว

  • เมื่อต้องการรวมส่วนหัวคอลัมน์ในสไตล์แถบสี ให้คลิก ส่วนหัวคอลัมน์

   รูป Ribbon ของ Excel

นำการจัดรูปแบบสไตล์หรือแถบสีออกจาก PivotTable

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ PivotTable ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างของแถบเลื่อนเพื่อดูสไตล์ทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน แล้วคลิก ล้าง ที่ด้านล่างของแกลเลอรี

  รูป Ribbon ของ Excel

จัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขใน PivotTable

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อช่วยให้คุณสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจหาปัญหาที่สำคัญ และระบุรูปแบบและแนวโน้มที่มองเห็นได้ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้คุณตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ มีความแตกต่างที่สำคัญในการทำความเข้าใจเมื่อคุณใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน PivotTable:

 • ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครงของ PivotTable ด้วยการกรอง ซ่อนระดับ ยุบและขยายระดับ หรือย้ายเขตข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตราบที่เขตข้อมูลในข้อมูลพื้นฐานยังไม่ได้ถูกลบ

 • ขอบเขตของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า จะขึ้นอยู่กับลำดับชั้นข้อมูลและกำหนดโดยรายการลูกที่มองเห็นได้ทั้งหมด (ระดับที่อยู่ต่ำกว่าถัดไปในลำดับชั้น) ของรายการแม่ (ระดับที่อยู่สูงกว่าถัดไปในลำดับชั้น) ในแถวของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ หรือคอลัมน์ของแถวอย่างน้อยหนึ่งแถว

  หมายเหตุ: ในลำดับชั้นข้อมูล รายการลูกจะไม่สืบทอดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากรายการแม่ และรายการแม่ก็จะไม่สืบทอดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากรายการลูก

 • มีวิธีการกำหนดขอบเขตการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า สามวิธีได้แก่ การกำหนดขอบเขตตามการเลือก การกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน และการกำหนดขอบเขตตามเขตข้อมูลค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขสำหรับเขตข้อมูล

 1. ใน PivotTable ให้เลือกเขตข้อมูลที่น่าสนใจ

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล จะแสดงป้ายชื่อและตัวกรองรายงาน กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า จะแสดงค่า

 3. คลิก รูปแบบตัวเลข ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

 4. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ในรายการ ประเภท ให้คลิกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการใช้

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่เขตข้อมูลค่า จากนั้นคลิก รูปแบบตัวเลข

รวมการจัดรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ OLAP

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Analysis Services Online Analytical Processing (OLAP) คุณสามารถระบุรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์ OLAP ที่จะเรียกดูและแสดงด้วยข้อมูล

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เปลี่ยนแหล่งข้อมูล จากนั้นคลิก คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ บนแท็บ การใช้งาน จากนั้นภายใต้ส่วน การจัดรูปแบบ OLAP Server ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการจัดรูปแบบตัวเลข เช่น สกุลเงิน วันที่ และเวลา ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย รูปแบบตัวเลข

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสไตล์ของฟอนต์ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ และขีดทับ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย สไตล์ฟอนต์

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสีเติม ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย สีเติม

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสีข้อความ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย สีข้อความ

เก็บรักษาหรือละทิ้งการจัดรูปแบบ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ ภายใต้ รูปแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึกเค้าโครงและรูปแบบ PivotTable เพื่อให้มีการใช้งานทุกครั้งที่คุณดำเนินการกับ PivotTable ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาการจัดรูปแบบเซลล์เมื่ออัปเดต

  • เมื่อต้องการละทิ้งเค้าโครงและรูปแบบ PivotTable และเปลี่ยนกลับไปยังเค้าโครงและรูปแบบเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณดำเนินการกับ PivotTable ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รักษาการจัดรูปแบบเซลล์เมื่ออัปเดต

  หมายเหตุ: ในขณะที่ตัวเลือกนี้ยังมีผลต่อการจัดรูปแบบ PivotChart เส้นแนวโน้ม ป้ายชื่อข้อมูล แถบค่าคาดเคลื่อน และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในชุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้

ใช้บานหน้าต่างการตั้งค่า PivotTable เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงและการจัดรูปแบบของ PivotTable ของคุณ

 1. เมื่อเลือก PivotTable อยู่ บน ribbon ให้คลิก PivotTable > การตั้งค่า

  ปุ่มการตั้งค่าบนแท็บ PivotTable ใน Excel สำหรับเว็บ

 2. ในบานหน้าต่างการตั้งค่า PivotTable ให้ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:

  บานหน้าต่างการตั้งค่า PivotTable ใน Excel สำหรับเว็บ

  เคล็ดลับ: คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากส่วนเพื่อเปิดหรือปิดส่วนนั้น

  • รวมผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด

   • แสดงผลรวมทั้งหมดสำหรับ

    เลือกหรือยกเลิกการเลือก แถวคอลัมน์ หรือทั้งสองอย่าง

   • แสดงผลรวมย่อย

    คลิก ไม่แสดง เพื่อซ่อนผลรวมย่อยใดๆ ด้านบน เพื่อแสดงค่าเหล่านั้นเหนือค่าที่รวมไว้หรือ ด้านล่าง เพื่อแสดงค่าเกล่านั้นด้านล่างค่าที่รวมไว้

  • เค้าโครง

   • วางเขตข้อมูลจากพื้นที่แถวใน

    คลิก แยกคอลัมน์ เพื่อให้กรองแต่ละรายการสำหรับแต่ละเขตข้อมูลแถวหรือ คอลัมน์เดียว เพื่อรวมเขตข้อมูลแถวในตัวกรองเดียว

    พื้นที่แถวที่มีตัวกรองแบบรวม

    ตัวกรองเขตข้อมูลแถวที่รวม

   • ป้ายชื่อรายการ

    คลิก ทำซ้ำ หรือ ไม่ทำซ้ำ เพื่อเลือกว่าป้ายชื่อรายการจะปรากฏขึ้นสำหรับแต่ละรายการหรือเพียงหนึ่งครั้งต่อค่าป้ายชื่อรายการ

    ทำซ้ำป้ายชื่อรายการในรายงาน PivotTable

   • บรรทัดว่างหลังจากแต่ละรายการ

    คลิก แสดง หรือ ไม่แสดง เพื่อเลือกว่าจะรวมบรรทัดว่างสำหรับแต่ละรายการหรือไม่

  • เรียงลำดับและแสดง

   • ปรับความกว้างคอลัมน์อัตโนมัติเมื่อรีเฟรช

    เลือกเพื่อปรับขนาดคอลัมน์ให้พอดีกับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีการรีเฟรช PivotTable

   • แสดงปุ่ม ขยาย/ยุบ

    เลือกเพื่อแสดงปุ่ม ขยาย/ยุบ สำหรับกลุ่มของคอลัมน์ที่มีค่าเดียวกัน ตัวอย่างเช่นถ้า PivotTable ของคุณมีข้อมูลยอดขายรายปีสำหรับชุดผลิตภัณฑ์คุณอาจมีกลุ่มคอลัมน์สำหรับแต่ละค่าของปี

   • แสดงเมื่อมีค่าความผิดพลาด

    เลือกเพื่อแสดงค่าในกล่องข้อความสำหรับเซลล์ที่มีข้อผิดพลาด

   • แสดงเมื่อมีเซลล์ว่าง

    เลือกเพื่อแสดงค่าในกล่องข้อความสำหรับเซลล์ที่มีค่าว่าง ไม่เช่นนั้น Excel จะแสดงค่าเริ่มต้น

  • รีเฟรชและบันทึก

   • บันทึกข้อมูลต้นฉบับกับไฟล์

    เลือกเพื่อรวมแหล่งข้อมูลของ PivotTable ในไฟล์ Excel เมื่อคุณบันทึก โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจส่งผลให้ไฟล์มีขนาดค่อนข้างใหญ่

   • รีเฟรชข้อมูลเมื่อเปิดไฟล์

    เลือกเพื่อให้ Excel รีเฟรชข้อมูล PivotTable ในแต่ละครั้งที่เปิดไฟล์

  • ข้อความแสดงแทน

   • ชื่อเรื่อง

    ใส่ชื่อเรื่องสั้นๆ ที่จะช่วยให้บุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอทราบสิ่งที่แสดงใน PivotTable ของคุณ

   • คำอธิบาย

    ใส่หลายประโยคที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา PivotTable หรือแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้บุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจวัตถุประสงค์ของ PivotTable ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×