เครื่องมือ WordArt

เมื่อคุณแทรกหรือเลือก อักษรศิลป์ แท็บ เครื่องมือ WordArt ใหม่จะพร้อมใช้งาน บทความนี้จะบอกวิธีการแทรกและลบ WordArt และแนะนำขั้นตอนในการใช้ฟีเจอร์ของแท็บ เครื่องมือ WordArt

ในบทความนี้

ภาพรวม WordArt

แทรกและลบ WordArt

แท็บเครื่องมือ WordArt

ภาพรวม WordArt

WordArt คือแกลเลอรีของสไตล์ข้อความที่คุณสามารถเพิ่มลงในสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ตกแต่ง เช่น ข้อความเงาหรือข้อความกระจก (สะท้อน) คุณสามารถใช้ WordArt เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์ข้อความพิเศษลงในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถยืดชื่อเรื่อง เอียงข้อความ ทำให้ข้อความพอดีกับรูปร่าง หรือนำการเติมไล่ระดับสีไปใช้ WordArt นี้จะกลายเป็นวัตถุที่คุณสามารถย้ายหรือจัดตำแหน่งในเอกสารของคุณเพื่อเพิ่มการตกแต่งหรือการเน้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มข้อความในวัตถุ WordArt ที่มีอยู่เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

แทรกและลบ WordArt

แทรก WordArt:

 1. เลือกแท็บ แทรก

 2. ในกลุ่ม ข้อความ ให้เลือกเมนูแบบดึงลง WordArt

 3. เลือกจากแกลเลอรีสไตล์ WordArt ธรรมดาหรือสไตล์แปลง WordArt

 4. พิมพ์ข้อความของคุณในกล่อง แก้ไขข้อควา WordArt เลือกฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และนำตัวหนาหรือตัวเอียงไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

ลบ WordArt:

 1. เลือกวัตถุ WordArt

 2. กด Delete

ด้านบนของหน้า

แท็บเครื่องมือ WordArt

แท็บเครื่องมือ WordArt ทำให้คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความและเอฟเฟ็กต์ของ WordArt จัดเรียง WordArt ที่สัมพันธ์กับวัตถุอื่นบนหน้า และเปลี่ยนขนาดของวัตถุ WordArt

แท็บ เครื่องมืออักษรศิลป์ใน Publisher 2010

กลุ่มข้อความ

กลุ่มข้อความทำให้คุณมีเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อความ ระยะห่าง ความสูง สลับระหว่างแนวนอนและแนวตั้ง และจัดแนวข้อความภายในวัตถุ WordArt

กลุ่มข้อความอักษรศิลป์ใน Publisher 2010

แก้ไขข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุ WordArt ให้คลิก แก้ไขข้อความ และแก้ไขข้อความของคุณในกล่อง แก้ไขข้อความ WordArt

ระยะห่าง

ระยะห่าง ทำให้คุณสามารถปรับระยะห่างระหว่างอักขระใน WordArt ของคุณโดยใช้หนึ่งในห้ารูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและใช้หรือไม่ใช้การจัดช่องไฟ

 • หนาแน่นมาก: เพิ่มความกว้างของข้อความเพื่อกำจัดระยะห่างระหว่างอักขระในแต่ละคำ

 • หนาแน่น : เพิ่มความกว้างของข้อความเพื่อลดระยะห่างระหว่างอักขระในแต่ละคำ

 • ปกติ : นี่คือการเลือกเริ่มต้นและมีระยะห่างปกติระหว่างอักขระที่มีความกว้างข้อความปกติสำหรับฟอนต์

 • ห่าง : ลดความกว้างของข้อความเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างอักขระ

 • ห่างมาก : ลดความกว้างของข้อความเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างอักขระสูงสุด

 • จัดช่องไฟคู่อักขระ: การจัดช่องไฟจะจัดการคู่อักขระที่อยู่ติดกันที่ปรากฎห่างจากคู่อื่นๆ เมื่อต้องการดูสิ่งนี้ ให้สร้างวัตถุ WordArt ที่มีข้อความ “ทดสอบ WordArt” แล้วเปิดและปิดการจัดช่องไฟเพื่อดูความแตกต่าง

ความสูงเท่ากัน

การเลือกนี้จะทำให้ตัวอักษรทั้งหมดที่ความสูงเทื่ากัน ทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

ข้อความ WordArt แนวตั้ง

เครื่องมือนี้จะสลับ WordArt ของคุณระหว่างรูปแบบแนวตั้งและแนวนอน

จัดข้อความ

ที่นี่ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวข้อความในวัตถุ WordArt

 • จัดชิดซ้าย: จัดข้อความชิดด้านซ้ายของวัตถุ WordArt

 • กึ่งกลาง: จัดข้อความกึ่งกลางในวัตถุ WordArt

 • จัดชิดขวา: จัดข้อความชิดด้านขวาของวัตถุ WordArt

 • จัดคำเต็มแนว: จัดแนวข้อความชิดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของวัตถุ WordArt โดยการย้ายคำในข้อความ

 • จัดตัวอักษรเต็มแนว: จัดแนวข้อความชิดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของวัตถุ WordArt โดยการย้ายตัวอักษรในข้อความ

 • ยืดให้เต็ฒแนว: จัดแนวข้อความชิดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของวัตถุ WordArt โดยการยืดอักขระ

กลุ่มสไตล์อักษรศิลป์

กลุ่มสไตล์ WordArt ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์ WordArt ของคุณ เปลี่ยนสีของสีเติมและเส้น และเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุ WordArt คุณสามารถดูตัวอย่างของเอฟเฟ็กต์เหล่านี้โดยโฮเวอร์เมาส์ของคุณเหนือส่วนที่เลือก และ Publisher จะแสดงตัวอย่างของส่วนที่เลือกในสิ่งพิมพ์ของคุณ

กลุ่ม สไตล์อักษรศิลป์ ใน Publisher 2010

สไตล์อักษรศิลป์

เลือกสไตล์ที่คุณต้องการจากแกลเลอรี เมื่อต้องการดูสไตล์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

สีเติมรูปร่าง

คุณสามารถเปลี่ยนสีที่เติมข้อความ WordArt ของคุณ คุณยังสามารถแทนที่สีเติมด้วยรูปภาพและปรับการไล่ระดับสี พื้นผิว และรูปแบบของสีเติม

ตัวเลือกการเติมรูปร่างอักษรศิลป์ใน Publisher 2010

ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก สีเติมรูปร่าง และเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการใช้สีที่คุณใช้ล่าสุด ให้คลิกหนึ่งในสีที่แสดง

 • เมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเติมเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการใช้สีจากที่ใดก็ตามในพื้นที่ทำงานของคุณ ให้คลิก สีเติมตัวอย่าง แล้วคลิกหลอดดูดสีบนสีที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการใช้ รูปภาพการไล่ระดับสีพื้นผิว หรือ รูปแบบ มห้เลือกรายการเมนูที่เหมาะสม

เส้นกรอบรูปร่าง

คุณสามารถเปลี่ยนสีเส้นกรอบของข้อความ WordArt ของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนน้ำหนักของเส้นกรอบ ทำเส้นกรอบให้เป็นเส้นประ หรือใช้รูปแบบ

ตัวเลือกการจัดรูปแบบเส้นกรอบรูปร่างอักษรศิลป์ใน Publisher 2010

ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง และเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการใช้สีที่คุณใช้ล่าสุด ให้คลิกหนึ่งในสีที่แสดง

 • เมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเส้นกรอบเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการปรับ น้ำหนักเส้นประ หรือ รูปแบบ ของเส้นกรอบ ให้เลือกรายการเมนูที่เหมาะสม

เปลี่ยนรูปร่าง

ข้อความ WordArt ของคุณจะเป็นไปตามรูปร่างที่กำหนดไว้

ตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอักษรศิลป์ใน Publisher 2010

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างเส้นตรงเริ่มต้นให้เป็นเส้นโค้งขึ้นโดยเลือกตัวเลือก บิดงอ แรกจากแกลเลอรี

อักษรศิลป์ที่จัดรูปแบบตามปกติใน Publisher 2010

อักษรศิลป์ที่แสดงเอฟเฟ็กต์การบิดใน Publisher 2010

หมายเหตุ:  รูปร่างบางส่วนจะมีจุดจับรูปร่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเหลืองที่คุณสามารถลากเพื่อเปลี่ยนลักษณะของรูปร่างที่คุณเลือก

กลุ่มเอฟเฟ็กต์เงา

กลุ่ม เอฟเฟ็กต์เงา ทำให้คุณสามารถจัดรูปแบบเงาของ WordArt ของคุณ

Shadow Effects group in Publisher 2010

 1. คลิก เอฟเฟ็กต์เงา แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการจากแกลเลอรีของสไตล์เอฟเฟ็กต์เงา

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเงา ให้เลือก สีเงา แล้วเลือกตัวเลือกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการปรับระยะเงา ให้คลิกปุ่มทิศทางที่เหมาะสม
  Shadow effects enhancement tool in Publisher 2010

 4. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดเอฟเฟ็กเงา ให้คลิกปุ่มกลาง

กลุ่มเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ

กลุ่มเอฟเฟ็กต์ 3 มิติทำให้คุณสามารถทำให้ WordArt ของคุณปรากฎขึ้นเป็นแบบสามมิติ

กลุ่มเอฟเฟ็กต์อักษรศิลป์ 3 มิติใน Publisher 2010

เอฟเฟ็กต์ 3 มิติ

คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์ 3 มิติไปใช้จากแกลเลอรีเอฟเฟ็กต์ คุณยังสามารถปรับสี ความลึก ทิศทาง แสง และพื้นผิวของเอฟเฟ็กต์ ถ้าคุณโฮเวอร์เมาส์ของคุณเหนือการเลือกเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ WordArt ของคุณจะแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์

ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์อักษรศิลป์สามมิติใน Publisher 2010

แกลเลอรีเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ

โฮเวอร์เหนือส่วนที่เลือกแกลเลอรีเพื่อดูเอฟเฟ็กต์ที่แสดงตัวอย่างบน WordArt ของคุณ คลิกเพื่อเลือกเอฟเฟ็กต์ เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์ 3 มิติทั้งหมดออก ให้คลิก ไม่มีเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ

สี 3 มิติ
 • เมื่อต้องการใช้สีที่คุณใช้ล่าสุด ให้คลิกหนึ่งในสีที่แสดง

 • เมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม ให้คลิก สี 3 มิติเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเลือกสีจากสิ่งพิมพ์ของคุณ ซึ่งอาจเป็นสีในรูปภาพบนหน้า ให้เลือก สี 3 มิติตัวอย่าง ย้ายเคอร์เซอร์ตัวอย่าง รูปปุ่ม ไปยังสีที่คุณต้องการดูตัวอย่างแล้วคลิก

ความลึก

เลือกความลึกของเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ ตั้งแต่ ไม่จำกัด ไปจนถึง 0 จุด

ทิศทาง

แต่ละเอฟเฟ็กต์ในแกลเลอรีมีทิศทางเริ่มต้น แต่คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อกำหนดทิศทางของเอฟเฟ็กต์เพื่อจำลองแบบสามมิติ

การจัดแสง

เหมือนกับ ทิศทาง คุณสามารถใช้เครื่องมือ การจัดแสง เพื่อเปลี่ยนทิศทางของแหล่งของแสงที่ส่องไปยัง WordArt 3 มิติของคุณ

พื้นผิว

คุณสามารถเปลี่ยนพื้นผิวของ WordArt ของคุณจาก ผิดด้าน เป็น พลาสติกโลหะ หรือ โครงสร้าง

เอียง 3 มิติ

เครื่องมือการเอียง 3 มิติทำให้คุณสามารถใช้การควบคุมทิศทางของเอฟเฟ็กต์ 3 มิติโดยการหมุน WordArt ไปทางซ้าย ขวา บน หรือล่าง ปุ่มกลางจะเปิดหรือปิดเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ

เอฟเฟ็กต์เอียงอักษรศิลป์สามมิติใน Publisher 2010

ด้านบนของหน้า

กลุ่มจัดเรียง

กลุ่ม จัดเรียง ทำให้คุณสามารถตั้งค่าข้อความที่อยู่รอบๆ WordArt ของคุณ ส่ง WordArt ไปด้านหลังหรือด้านหน้าของวัตถุอื่นๆ ในหน้า จัดแนว WordArt ของคุณในหน้า จัดกลุ่มหรือยกเลิกกลุ่ม WordArt กับวัตถุอื่นๆ และหมุน WordArt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเรียงวัตถุ โปรดดู:

Arrange group in Publisher 2010

กลุ่มขนาด

กลุ่มขนาดทำให้คุณสามารถควบคุม ความสู.ของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง ของ WordArt ของคุณ คุณยังสามารถลากจุดจับของวัตถุ WordArt ด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนขนาด

Size group in Publisher 2010 .

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×