ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ Lync ของคุณ

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

ถ้ามีบางอย่างที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับวิธีที่ Lync พยายามที่จะเรียกความสนใจจากคุณ คุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบว่าคุณพลาดคำขอการแจ้งเตือน IM คุณสามารถทำได้หลายวิธีเพื่อทำให้คุณไม่พลาดอย่างที่เคย ในทางกลับกัน ถ้าเสียงแจ้งเตือนที่ Lync ส่งมาเป็นการรบกวนคุณ คุณสามารถปิดเสียงแจ้งเตือนนั้นได้ ถ้าคุณไม่ว่าง คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนจากทุกคนยกเว้นที่ติดต่อสำคัญของคุณ และถ้าคุณไม่ต้องการทราบเมื่อมีบางคนเพิ่มคุณเป็นที่ติดต่อ คุณสามารถเลือกยกเลิกกระบวนการแจ้งเตือนได้

ทำให้การแจ้งเตือนสังเกตเห็นได้ง่ายยิ่งขึ้น

ถ้าคุณพลาดคำขอ IM และคุณต้องการทำให้คำขอ IM ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น ให้ลองทำดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าการแสดงผลของคุณเพื่อให้ Lync อยู่ที่พื้นหน้าเสมอ: คลิกที่ลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก อยู่ด้านบนเสมอ

 • ยืนยันว่า Lync ถูกตั้งค่าให้ส่งการแจ้งเตือนแบบมีเสียง: คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง เลือก เล่นเสียงใน Lync (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน IM) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอื่นๆ ในบานหน้าต่าง

  เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ Lync

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเสียงลำโพงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสียงอื่นๆ ของคุณแล้ว

 • ถ้าคุณใช้จอแสดงผลหลายๆ จอ ให้ย้ายหน้าต่างหลักของ Lync ไปบนหน้าจอที่คุณทำงานอยู่เสมอ

 • พิจารณาเลือกเสียงการแจ้งเตือนให้เด่น และชัดเจนกว่าเสียงตามค่าเริ่มต้น ดังนี้

 • คลิกปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง จากนั้นคลิกปุ่ม การตั้งค่าเสียง แล้วคลิกแท็บ เสียง

 • ลากตัวเลื่อนบนบานหน้าต่างการแสดง เหตุการณ์ของโปรแกรม ลงไปตามรายการของ Lync

 • คลิก ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา การแสดงเสียงที่ด้านล่างของหน้าต่างควรมีชื่อว่า COMMUNICATOR_iminvite.wav

 • ตอนนี้ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดไป และลองฟังเสียงอื่นที่อยู่ในรายการ

 • เมื่อคุณพบเสียงที่ต้องการใช้สำหรับการแจ้งเตือน IM ที่เข้ามา ให้คลิก นำไปใช้ (บานหน้าต่างการแสดง เหตุการณ์ของโปรแกรม ขณะนี้ควรอ่านได้ว่า ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา และบานหน้าต่าง เสียง ควรแสดงชื่อของไฟล์ .wav ที่คุณได้เลือกไว้) จากนั้นคลิก ตกลง (คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ .wav ของคุณเองเพื่อจุดประสงค์นี้ได้ จากนั้นเรียกดูและเลือกไฟล์นั้นให้เป็นการแจ้งเตือน IM ของคุณ)

 • คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเองได้ในแบบเดียวกันเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการร้องขอการสื่อสารอื่นๆ นอกเหนือจากข้อความโต้ตอบแบบทันที โดยในขั้นตอนที่ 3 ด้านบน ให้คลิกรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ของ Lync ที่ไม่ใช่ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา (ตัวอย่างเช่น สายโทรเข้า การสนทนาทางวิดีโอขาเข้า สายที่เข้ามาจากการโทรแบบทีม) จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 ด้านบน

ปิดเสียงการแจ้งเตือน

 • คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง จากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเสียงใน Lync (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับสายโทรเข้าและการแจ้งเตือน IM)

ตั้งค่าตัวเลือกห้ามรบกวน

ถ้าคุณไม่ว่าง การตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน จะช่วยลดการถูกรบกวนลงได้มาก แต่คุณอาจจะยังต้องการรักษาการติดต่อกับที่ติดต่อที่สำคัญ คุณสามารถทำการยกเว้นให้กับที่ติดต่อที่คุณกำหนดความสัมพันธ์ เวิร์กกรุ๊ป (โดยทั่วไปจะเป็นผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดที่สุดของคุณ)

เปิดหน้าต่างตัวเลือก การแจ้งเตือน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการซ่อนการแจ้งเตือนทั้งหมดของ Lync เพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกรบกวนเมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน ให้คลิก ไม่แสดงการแจ้งเตือน

 • เมื่อต้องการดูเฉพาะคำเชิญให้ร่วมการสนทนาจากสมาชิกเวิร์กกรุ๊ป และซ่อนการแจ้งเตือนอื่นๆ ทั้งหมดเมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน ให้คลิก แสดงเฉพาะข้อความแจ้งเมื่อมีการสนทนาเข้ามาจากบุคคลในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในเวิร์กกรุ๊ปของฉัน

 • เมื่อต้องการดูการแจ้งเตือนทั้งหมดแต่จำกัดเฉพาะคำเชิญให้ร่วมการสนทนาที่ส่งมาจากสมาชิกเวิร์กกรุ๊ปเมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน ให้คลิก แสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด แต่เฉพาะการแจ้งเตือนการสนทนาจากบุคคลในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในเวิร์กกรุ๊ปของฉันเท่านั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่าสถานะเป็น ห้ามรบกวน และคุณโทรไปที่ 911 สถานะของคุณจะเปลี่ยนเป็น ว่าง โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้คุณสามารถตั้งค่าใหม่ได้ตลอดเวลา

เปลี่ยนการแจ้งให้ทราบเมื่อฉันถูกเพิ่มเป็นที่ติดต่อ

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อมีคนเพิ่มคุณเป็นที่ติดต่อ Lync จะเพิ่มบุคคลนั้นในรายการที่คุณอาจพิจารณาเพิ่มชื่อเข้าในรายการที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถรีวิวรายการนี้ได้โดยคลิกแท็บ ใหม่ บนมุมมองที่ติดต่อของหน้าต่างหลักของ Lync ตัดสินใจว่าจะเพิ่มใครลงในรายการที่ติดต่อของคุณ และกำหนดความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการเป็นสมาชิกกลุ่มให้กับที่ติดต่อใหม่เหล่านั้น

แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเสียเวลาทำงานนี้ คุณสามารถเลือกให้ Lync เพิ่มใครก็ตามที่ได้เพิ่มคุณเป็นที่ติดต่อลงในรายการที่ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ โดยพวกเขาจะถูกกำหนดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลให้เป็นผู้ร่วมงานโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเริ่มการเพิ่มที่ติดต่อเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

 • ให้เปิดตัวเลือก การแจ้งเตือน แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย แจ้งให้ฉันทราบเมื่อมีบุคคลเพิ่มฉันไปยังรายการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×