ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณใน Lync

สถานะการแสดงตน ได้แก่ ว่าง ไม่ว่าง ไม่อยู่ และ ห้ามรบกวน สถานะของคุณจะยึดตามปฏิทิน Microsoft Outlook ของคุณถ้าคุณใช้ Outlook หรือกิจกรรม Lync ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าปัจจุบันคุณมีกำหนดการประชุมใน Outlook สถานะของคุณจะปรากฏเป็น “อยู่ในการประชุม” ใน Lync เมื่อคุณอยู่ในการโทรทางเสียง หรือวิดีโอใน Lync ตัวบ่งชี้การแสดงตนของคุณจะปรากฏขึ้นเป็นสีแดง เป็น ไม่ว่าง และสถานะของคุณจะอัปเดตเป็น "ติดสาย" แต่คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะการแสดงตนของคุณด้วยตนเองเพื่อควบคุมว่าคุณต้องการให้บุคคลอื่นติดต่อกับคุณได้หรือไม่ อย่างไร และการแสดงตนของคุณยังอาจรวมบันทึกย่อส่วนบุคคลที่ปรากฏในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ และในบัตรที่ติดต่อของคุณ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่

เปลี่ยนสถานะการแสดงตัวของคุณ

  • คลิกลูกศรดรอปดาวน์ของเมนูสถานะที่อยู่ด้านล่างชื่อของคุณบนหน้าต่างหลักของ Lync แล้วคลิกสถานะที่คุณต้องการแสดงแก่บุคคลอื่น

สกรีนช็อตของรายการดรอปดาวน์การแสดงตนที่มีรายการของการเลือกบางส่วน

เมื่อต้องการแปลงสถานะที่คุณตั้งค่าไว้และให้ Lync อัปเดตสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่เมนูสถานะ จากนั้นคลิก ตั้งค่าสถานะใหม่

เลือกสถานะที่เหมาะสม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าสถานะของคุณอย่างถูกต้อง ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสถานะการแสดงตนแต่ละสถานะที่บุคคลอื่นอาจเห็น ความหมายของแต่ละสถานะ และสถานะใดที่คุณสามารถตั้งค่าเองได้

เคล็ดลับ: สถานะการแสดงตนถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้วใน Lync ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถสร้างสถานะแบบกำหนดเองได้ แต่คุณสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ที่คุณอยู่หรือสิ่งที่คุณกำลังทำกับที่ติดต่อของคุณได้ด้วยการเพิ่มบันทึกย่อส่วนบุคคล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนถัดไป

คำอธิบาย

วิธีการตั้งค่าสถานะนี้

ว่าง ว่าง

คุณออนไลน์อยู่และว่างสำหรับการติดต่อ

Lync จะตั้งค่าเป็นสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะนี้ได้ เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าคุณอยู่ที่สำนักงานของคุณ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งานอยู่

ไม่ว่าง ไม่ว่าง

คุณกำลังยุ่งและไม่อยากถูกขัดจังหวะ

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อคุณมีการนัดหมายตามปฏิทิน Outlook ของคุณ ถ้าคุณใช้ Outlook คุณยังสามารถเลือกสถานะนี้ได้จากลูกศรดรอปดาวน์

ไม่ว่าง ติดสาย

คุณอยู่ในการโทรผ่าน Lync (การโทรด้วยเสียงแบบสองทาง) และไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังอยู่ในการโทรผ่าน Lync

ไม่ว่าง อยู่ในการประชุม

คุณอยู่ในการประชุมและไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังในการประชุม Lync หรือเมื่อคุณมีกำหนดการเข้าประชุมตามปฏิทิน Outlook ของคุณ ถ้าคุณใช้ Outlook

ไม่ว่าง อยู่ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์

คุณอยู่ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ของ Lync (การประชุมด้วยเสียงของ Lync) และไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังอยู่ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ของ Lync

ห้ามรบกวน กำลังนำเสนอ

คุณกำลังนำเสนอ และไม่ต้องการให้ใครรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังแชร์หน้าจอ หรือกำลังนำเสนอ

ห้ามรบกวน ห้ามรบกวน

คุณไม่ต้องการถูกรบกวน และจะเห็นการแจ้งเตือนการสนทนาได้เฉพาะที่ถูกส่งโดยบุคคลใน เวิร์กกรุ๊ป ของคุณเท่านั้น

คุณเลือกสถานะนี้จากลูกศรดรอปดาวน์

ไม่อยู่ เดี๋ยวกลับมา

คุณไม่อยู่ที่คอมพิวเตอร์สักครู่หนึ่ง

คุณเลือกสถานะนี้จากลูกศรดรอปดาวน์

ไม่อยู่ ไม่ได้ใช้งาน/ไม่อยู่

คุณเข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในระยะเวลาตามที่กำหนด (ตั้งค่าโดยตัวคุณเอง)

Lync จะตั้งค่าสถานะของคุณเป็น “ไม่ได้ใช้งาน” เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลาห้านาที และเป็น “ไม่อยู่” เมื่อสถานะของคุณเป็น ไม่ได้ใช้งาน เป็นเวลาห้านาที (เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเหล่านี้ ให้คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก สถานะ จากนั้นให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แสดงสถานะของฉันเป็น ไม่ได้ใช้งาน เมื่อสถานะของฉันไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน (นาที) และ แสดงสถานะของฉันเป็น ไม่อยู่ เมื่อสถานะของฉันไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน (นาที)) คุณยังสามารถเลือกสถานะนี้ได้จากลูกศรดรอปดาวน์

ไม่อยู่ ไม่ได้ทำงานอยู่

คุณไม่ได้ทำงานอยู่และไม่ว่างให้ติดต่อ

คุณเลือกสถานะนี้จากลูกศรดรอปดาวน์

ออฟไลน์ ออฟไลน์

คุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ คุณจะปรากฏเป็นออฟไลน์กับบุคคลที่คุณได้บล็อกไม่ให้เห็นการแสดงตนของคุณ

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อคุณออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไม่รู้จัก ไม่รู้จัก

ไม่ทราบสถานะการแสดงตนของคุณ

สถานะนี้อาจปรากฏไปยังที่ติดต่อที่ไม่ได้ใช้ Lync เป็นโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที

หมายเหตุ:  ถ้าคุณใช้ Outlook และคุณเปิดใช้การแจ้งเตือน ไม่อยู่ที่สำนักงาน บันทึกย่อที่คุณเขียนใน Outlook จะแสดงใน Lync ด้วยเช่นกัน รวมถึงดาว หรือเครื่องหมายดอกจัน (*) สีแดงจะปรากฏขึ้นถัดจากสถานะการแสดงตนของคุณที่ด้านล่างของพื้นที่แสดงรูปภาพของคุณ

เพิ่ม หรือ เอาบันทึกย่อส่วนบุคคลออก

พิมพ์บันทึกย่อส่วนบุคคล เช่น "ทำงานที่บ้าน" ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างหลักของ Lync เพื่อแชร์ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับสถานะของคุณ บันทึกย่อจะแสดงพร้อมกับบัตรที่ติดต่อของคุณ เปลี่ยนบันทึกย่อได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ

การเพิ่มบันทึกย่อส่วนบุคคล

  • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกกล่องบันทึกย่อที่ด้านบนชื่อของคุณ แล้วพิมพ์บันทึกย่อ เช่น "กำลังทำงานที่บ้าน" หรือ "กำลังทำงานให้ทันกำหนดเวลา โปรดใช้ IM แทนการแวะมาที่โต๊ะ"

เมื่อต้องการเอาบันทึกย่อส่วนบุคคลของคุณออก

  • คลิกกล่องบันทึกย่อที่อยู่เหนือชื่อของคุณ และบนคีย์บอร์ด ให้กด BackSpace แล้วกด Enter ข้อความในกล่องจะกลับไปเป็นข้อความเริ่มต้น "วันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง"

เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

ถ้าบัญชีผู้ใช้ Lync ของคุณซิงโครไนซ์กับปฏิทิน Outlook ของคุณ ข้อความ ไม่อยู่ที่สำนักงาน จะแสดงขึ้นเป็นบันทึกย่อส่วนบุคคลของคุณใน Lync เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดการแจ้งเตือน ไม่อยู่ที่สำนักงาน ใน Outlook ตัวอย่างเช่น เมื่อกำลังจะถึงช่วงวันหยุดพักผ่อนของคุณ คุณอาจตั้งค่าการแจ้งเตือน ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณใน Outlook เพื่อแสดงว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อนของคุณ (และแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ เช่น คุณจะตรวจสอบอีเมลหรือไม่ และใครจะทำหน้าที่แทนคุณ) การแจ้งเตือนนี้จะถูกประกาศในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ และรายการที่ติดต่ออื่นๆ ของคุณที่แสดงให้ที่ติดต่อของคุณเห็นใน Lync

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณกลับมาจากวันหยุดพักผ่อน โปรดอย่าลืมปิดการแจ้งเตือนเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน คุณจะต้องไปยัง Outlook เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ คุณไม่สามารถลบบันทึกย่อจาก Lync ได้

เมื่อต้องการเปิดการแจ้งเตือนใน Outlook ให้ทำดังนี้

  • คลิกแท็บ ไฟล์ ใน Outlook แล้วคลิกปุ่ม การตอบกลับอัตโนมัติ แล้วคลิก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ จากนั้นให้เขียนข้อความ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของคุณและจัดกำหนดการที่จะให้ข้อความนั้นแสดงค่า

เมื่อต้องการปิดการแจ้งเตือนใน Outlook ซึ่งจะเป็นการเอาข้อความนั้นออกจากการแสดงผลใน Lync ของคุณ ให้ทำดังนี้

  • คลิกแท็บ ไฟล์ ใน Outlook จากนั้นคลิกปุ่ม ปิด ในบานหน้าต่าง การตอบกลับอัตโนมัติ (อาจใช้เวลาถึงสามสิบนาทีสำหรับบันทึกย่อที่จะหายไปจากการแสดง Lync ของคุณ)

เมื่อต้องการซิงค์บัญชีผู้ใช้ Lync กับบัญชีผู้ใช้ Outlook ของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก

  2. ใน Lync - ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนบุคคล

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตสถานะของฉันตามข้อมูลปฏิทินของฉัน

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงข้อมูล ไม่อยู่ที่สำนักงาน สำหรับที่ติดต่อในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับเพื่อนและครอบครัว เวิร์กกรุ๊ป และเพื่อนร่วมงานของฉัน เพื่อซิงค์บัญชีผู้ใช้ Lync กับบัญชีผู้ใช้ Outlook

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×