ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

การเพิ่มการแรเงาให้กับตารางสามารถช่วยให้แถว คอลัมน์ หรือเซลล์บางเซลล์ หรือทั้งตารางโดดเด่นในเอกสารของคุณได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มการแรเงาสีลงในตารางคือการใช้เมนู แรเงา

เพิ่มการแรเงาให้กับตาราง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการเลือกทั้งตาราง ให้คลิกในตาราง แล้วคลิก ปุ่มจุดจับตาราง จุดจับย้ายตาราง ที่มุมบนซ้าย 

  • เมื่อต้องการเลือกแถว คอลัมน์ เซลล์ หรือกลุ่มของเซลล์ ให้คลิกและลากตัวชี้เมาส์ของคุณเพื่อเน้นเซลล์ที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บ ออกแบบตาราง (แท็บ ตาราง ใน OneNote) ให้คลิกเมนู แรเงา

 3. ภายใต้ สีของธีม หรือ สีมาตรฐาน ให้เลือกสีแรเงาที่คุณต้องการ หรือสําหรับตัวเลือกสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเพิ่มเติม สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ สี ให้ดูที่ การเลือกสี ในกล่องโต้ตอบ สี

  เมนูแรเงา

  เมนู แรเงา ใน PowerPoint มีตัวเลือกเพิ่มเติมหลายตัวเลือก:

  • หลอดดูดสี คลิกสีใดก็ได้บนสไลด์ของคุณเพื่อนําสีนั้นไปใช้กับเซลล์หรือเซลล์ที่เลือก

  • รูป ภาพ เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือตําแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มลงในเซลล์หรือเซลล์ที่เลือก

  • ไล่ ระดับ สี เติมเซลล์ที่เลือกด้วยการไล่ระดับสีที่มีอยู่แล้วภายในแบบใดแบบหนึ่ง หรือสร้างการไล่ระดับสีแบบกําหนดเองของคุณเอง

  • เนื้อ เติมเซลล์ที่เลือกหรือเซลล์ด้วยพื้นผิวที่มีอยู่แล้วภายในแบบใดแบบหนึ่ง หรือสร้างพื้นผิวแบบกําหนดเองของคุณเอง

  • พื้นหลังของตาราง นําสีหรือรูปภาพไปใช้กับพื้นหลังของทั้งตารางอย่างรวดเร็ว

เอาการแรเงาออกจากตาราง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการเลือกทั้งตาราง ให้คลิกในตาราง แล้วคลิก ปุ่มจุดจับตาราง จุดจับย้ายตาราง ที่มุมบนซ้าย 

  • เมื่อต้องการเลือกแถว คอลัมน์ เซลล์ หรือกลุ่มของเซลล์ ให้คลิกและลากตัวชี้เมาส์ของคุณเพื่อเน้นเซลล์ที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บ ออกแบบตาราง (แท็บ ตาราง ใน OneNote) ให้คลิกเมนู แรเงา

 3. คลิก ไม่มีสี

ดูเพิ่มเติม

การเลือกสีในกล่องโต้ตอบ สี

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

การเพิ่มสีเติมไล่ระดับลงในรูปร่าง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×