เพิ่มหรือแก้ไขคำในพจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกด

สิ่งสำคัญ: การเพิ่มคำลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองในโปรแกรม Office หนึ่งจะทำให้คำนั้นพร้อมใช้งานสำหรับการตรวจสอบการสะกดในโปรแกรม Office ทั้งหมด

พจนานุกรมแบบกำหนดเองทั้งหมดจะถูกจัดการผ่านกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง และพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้จะต้องเปิดใช้งาน (ถูกเลือก) ในกล่องโต้ตอบนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แล้วเลือกงานที่เฉพาะเจาะจงด้านล่าง

กล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. เปิดตัวเลือกการพิสูจน์อักษร:

  • ในโปรแกรม Office ส่วนใหญ่: ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > การพิสูจน์อักษร

  • ใน Outlook: ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย > การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ > การพิสูจน์อักษร

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 3. เลือก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  พจนานุกรมทั้งหมดจะแสดงอยู่ที่นี่ โดยมีพจนานุกรมเริ่มต้นที่ด้านบน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมอย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาที่คำในเอกสาร แล้วเลือก เพิ่มลงในพจนานุกรม คำถูกเพิ่มลงในพจนานุกรมเริ่มต้นของคุณ

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ที่ด้านบน

 2. เลือกพจนานุกรมที่คุณต้องการแก้ไข ตรวจดูให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

 3. เลือก แก้ไขรายการคำ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำ ให้พิมพ์คำในกล่อง คำ แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำ ให้เลือกคำในกล่อง พจนานุกรม แล้วคลิก ลบ

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำ ให้ลบคำ แล้วเพิ่มคำด้วยการสะกดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเอาคำทั้งหมดออก ให้คลิก ลบทั้งหมด

  การแก้ไขรายการคำ

ถ้าคุณต้องการให้พจนานุกรมแบบกำหนดเองนี้เป็นพจนานุกรมเริ่มต้นซึ่งจะบันทึกคำใหม่ที่คุณเพิ่ม ให้ดู เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเป็นแบบที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำ ด้านล่าง

เลือกหัวเรื่องทางด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะบางคำเป็นคำที่สะกดผิด แต่คุณต้องการละเว้นคำเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มคำเหล่านี้ลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่เพิ่มคำเหล่านี้เอาไว้ ให้ดู "เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำ"

 • เมื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ ให้คลิกขวาที่คำที่มีเส้นหยักสีแดง แล้วคลิก เพิ่มลงในพจนานุกรม

 • เมื่อเรียกใช้เครื่องมือการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ให้คลิก เพิ่ม หรือ เพิ่มลงในพจนานุกรม สำหรับคำที่ถูกตั้งค่าสถานะ

หมายเหตุ: ถ้าตัวเลือก เพิ่มลงในพจนานุกรม ไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นใน กล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ดู เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำ เพื่อเรียนรู้วิธีเลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้น

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ที่ด้านบน

 2. เลือก สร้าง

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. เลือก บันทึก

 5. ถ้าคุณต้องการใช้พจนานุกรมใหม่นี้สำหรับภาษาอื่นด้วย ขณะที่ยังเลือกพจนานุกรมเล่มใหม่ใน รายชื่อพจนานุกรมให้เลือกภาษานั้นๆ ในเมนู ภาษาของพจนานุกรม

ถ้าคุณต้องการให้พจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ของคุณเป็นพจนานุกรมเริ่มต้นซึ่งจะบันทึกคำใหม่ที่คุณเพิ่ม ให้ดูงานถัดไป เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำ

เมื่อคุณ เพิ่มคำขณะตรวจสอบการสะกด คำใหม่จะถูกเพิ่มลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้น ซึ่งอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการเมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่ใช้สำหรับโปรแกรม Office ทั้งหมด:

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ที่ด้านบน

 2. ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมเริ่มต้นสำหรับทุกภาษา ให้คลิกชื่อพจนานุกรมภายใต้ ภาษาทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมสำหรับภาษาที่ระบุ ให้คลิกชื่อพจนานุกรมภายใต้หัวเรื่องภาษา

 3. เลือก เปลี่ยนค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ถ้ามีเพียงพจนานุกรมเดียวเท่านั้นภายใต้หัวเรื่อง พจนานุกรมนี้ต้องเป็นพจนานุกรมเริ่มต้น ในกรณีนี้ ปุ่มนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

ในครั้งต่อไปที่คุณตรวจสอบการสะกด โปรแกรมจะใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่คุณได้เลือกไว้

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ โปรแกรมจะตั้งค่าพจนานุกรมเป็น ภาษาทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจะมีการใช้พจนานุกรมนั้นเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในทุกภาษา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมโยงพจนานุกรมแบบกำหนดเองกับ ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้โปรแกรมใช้พจนานุกรมนั้นต่อเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในภาษาเฉพาะดังกล่าว

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ที่ด้านบน

 2. ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรม ให้คลิกพจนานุกรมที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนเมนู ภาษาของพจนานุกรม ให้คลิกภาษาที่จะใช้ในพจนานุกรม

กล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง แสดงรายการพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งานซึ่งโปรแกรมสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการสะกดได้ ถ้าพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ เช่น พจนานุกรมที่คุณซื้อมาจากบริษัทอื่น ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้แสดงรายการอยู่ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรม คุณสามารถเพิ่มเข้าไปได้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วน เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ที่ด้านบน

 2. เลือก เพิ่ม

 3. ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์พจนานุกรม

ถ้าคุณต้องการให้พจนานุกรมแบบกำหนดเองนี้เป็นพจนานุกรมเริ่มต้นซึ่งจะบันทึกคำใหม่ที่คุณเพิ่ม ให้ดู เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเป็นแบบที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำ ด้านบน

 1. ไปที่ Word > การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร ให้เลือก การสะกดและไวยากรณ์

  คลิกการสะกดและไวยากรณ์เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์
 3. ถ้าคุณต้องการใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 4. เลือก พจนานุกรม

 5. เลือกพจนานุกรมที่คุณต้องการแก้ไข

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับพจนานุกรมโดยไม่ได้ตั้งใจ

 6. เลือก แก้ไข

  พจนานุกรมแบบกำหนดเองจะเปิดขึ้นเป็นเอกสารสำหรับการแก้ไข

 7. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำ จากนั้นบันทึกเอกสาร

หมายเหตุ: เมื่อคุณแก้ไขพจนานุกรมแบบกำหนดเอง Word จะหยุดการตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อคุณปรับเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเสร็จแล้ว ถ้าคุณต้องการให้ Word ดำเนินการตรวจสอบการสะกดของคุณขณะที่คุณพิมพ์ ให้นำทางไปยังกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์ ที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 ด้านบน แล้วเลือก ตรวจการสะกดขณะที่คุณพิมพ์

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนด้านบน

 2. ใน พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้แล้ว จากนั้นคลิก ตกลง

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนด้านบน

 2. เลือก สร้าง

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อสำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. เลือก บันทึก

 5. ถ้าคุณต้องการใช้พจนานุกรมใหม่นี้สำหรับภาษาอื่นด้วย ขณะที่ยังเลือกพจนานุกรมเล่มใหม่ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ให้เลือกภาษาในรายการ ภาษา

 6. เลือก ตกลง

กล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง จะแสดงรายการพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งานที่ Word สามารถใช้ตรวจสอบการสะกดได้ ถ้าพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้ เช่น พจนานุกรมที่คุณซื้อมาจากบริษัทอื่น ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้แสดงรายการอยู่ในกล่อง พจนานุกรมแบบกำหนดเอง คุณก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนด้านบน

 2. เลือก เพิ่ม

 3. ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์พจนานุกรม

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้งพจนานุกรมของบริษัทอื่น ให้ดูคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับพจนานุกรมนั้น

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ โปรแกรมจะตั้งค่าพจนานุกรมเป็น ภาษาทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจะมีการใช้พจนานุกรมนั้นเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในทุกภาษา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมโยงพจนานุกรมแบบกำหนดเองกับ ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้โปรแกรมใช้พจนานุกรมนั้นต่อเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในภาษาเฉพาะดังกล่าว

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนด้านบน

 2. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ให้เลือกพจนานุกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. ในรายการ ภาษา ให้คลิกภาษาที่จะใช้ในพจนานุกรม

เมื่อใดก็ตามที่คุณตรวจสอบการสะกดของเอกสาร คุณมีตัวเลือกในการเพิ่มคำที่ตั้งค่าสถานะเป็นสะกดผิดไปยังพจนานุกรมแบบกำหนดเองได้ พจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นคือพจนานุกรมที่ Microsoft Word เพิ่มคำเข้าไปเมื่อคุณทำสิ่งนี้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนด้านบน

 2. ใน การสะกดและไวยากรณ์ ให้เลือกพจนานุกรมในรายการพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 3. เปิดกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

  หมายเหตุ: ถ้ามีเพียงพจนานุกรมเดียวเท่านั้นภายใต้หัวเรื่อง พจนานุกรมนี้ต้องเป็นพจนานุกรมเริ่มต้น ในกรณีนี้ ปุ่มนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

ในครั้งต่อไปที่คุณตรวจสอบการสะกด โปรแกรมจะใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่คุณได้เลือกไว้

เมื่อคุณมีคำที่สะกดผิด คุณสามารถคลิกขวาและละเว้นได้ อย่างไรก็ตามคำดังกล่าวจะไม่ถูกเพิ่มลงในพจนานุกรมของคุณ และจะถูกตั้งค่าสถานะในครั้งถัดไปที่คุณใช้ Word สำหรับเว็บ

ดูเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×