เยื้องงานเข้าหรือออกในโครงการของคุณ

เยื้องงานเข้าหรือออกในโครงการของคุณ

ใน Project Web App กำหนดการของโครงการของคุณอาจเป็นรายการงานระดับเดียว แต่เป็นไปได้ว่างานในโครงการของคุณอาจมีลำดับชั้นไปยังงานเหล่านั้น นั่นคือ งานบางงานเป็นงานระดับการสรุป และงานอื่นๆ เป็นงานย่อยของงานสรุปเหล่านั้น งานสรุปอาจแสดงขั้นตอนต่างๆ ในโครงการของคุณ หรือส่วนของงานในระดับสูงกว่า ขณะที่งานย่อยจะแสดงงานโดยละเอียดมากยิ่งขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้ขั้นตอนหรืองานที่ใหญ่กว่า

การเยื้องงานเข้าหรือเยื้องงานออกในโครงการของคุณมีด้วยกันสองวิธี ดังนี้

 • คลิกแถวงานที่คุณต้องการเยื้องเข้าหรือเยื้องออก จากนั้น บนแท็บ งาน ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เยื้องเข้า หรือ เยื้องออก

 • คลิกแถวงานที่คุณต้องการเยื้องเข้าหรือเยื้องออก เมื่อต้องการเยื้องงานเข้า ให้กด Alt + Shift + ลูกศรขวา เมื่อต้องการเยื้องงานออก ให้กด Alt + Shift + ลูกศรซ้าย

เคล็ดลับ:  โครงการไม่ได้เปิดสำหรับการแก้ไขในขณะนี้ใช่หรือไม่ คลิก โครงการ บน เปิดใช้ด่วน คลิกชื่อโครงการของคุณในรายการบน ศูนย์กลางโครงการ จากนั้น บนแท็บ โครงการ หรือแท็บ งาน ให้คลิก แก้ไข

เมื่อคุณใช้การจัดกำหนดการโดยอัตโนมัติ ระยะเวลา วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดสำหรับงานสรุปจะถูกกำหนดโดยงานย่อยที่แสดงรายการภายใต้งานสรุป งานสรุปเริ่มต้นด้วยวันที่เริ่มต้นแรกสุดจากงานย่อยของงานสรุปนั้น และสิ้นสุดด้วยวันที่เสร็จสิ้นล่าสุดจากงานย่อยของงานสรุปดังกล่าว

ต้องการดูงานสรุประดับโครงการใช่หรือไม่    คุณยังสามารถเลือกที่จะแสดงงานสรุปของโครงการ ซึ่งอยู่แถวบนสุดในรายการงานของโครงการ และแสดงให้เห็นว่างานสรุปและงานย่อยทั้งหมดไล่ลำดับเป็นระดับโครงการในลักษณะใด เมื่อต้องการแสดงงานสรุปของโครงการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย งานสรุปของโครงการ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ ตัวเลือก

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

สมมติว่าคุณกำลังวางแผนที่จะจัดบูธในการประชุม คุณอาจมีขั้นตอนการเตรียมงาน เมื่อคุณรวบรวมอุปกรณ์ประกอบที่คุณจะใช้ที่บูธ และเอกสารข้อมูลที่จะแจกจ่าย ขนย้ายไปยังสถานที่ประชุม และจัดบูธ ถัดไป คุณอาจมีขั้นตอนช่วงกิจกรรม โดยมีพนักงานทำงานที่บูธเป็นกะ และพนักงานคนอื่นๆ ที่จะเดินไปตามพื้นที่จัดประชุมเพื่อแจกเอกสารข้อมูล สุดท้าย คุณอาจมีขั้นตอนการติดตามงาน เมื่อคุณส่งอีเมลถึงผู้ที่แวะเยี่ยมชมบูธของคุณ และตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจรับปากว่าจะให้คำตอบหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง

ตัวอย่างนี้ สามารถแสดงเป็นรายการงานสรุปและงานย่อยที่จัดเค้าร่างได้ดังต่อไปนี้

 • ขั้นตอนที่ 1: เตรียมการเพื่อการประชุม

  • สั่งซื้อและรับอุปกรณ์ประกอบ แผ่นพับ ใบปลิวสำหรับออกบูธ

  • ส่งเอกสารข้อมูลสำหรับออกบูธไปยังสถานที่จัดประชุม

  • ติดตั้งบูธที่สถานที่จัดประชุม

 • ขั้นตอนที่ 2: การประชุม

  • กะประจำบูธ

   • กะประจำบูธกะที่ 1

   • กะประจำบูธกะที่ 2

   • กะประจำบูธกะที่ 3

  • กะประจำพื้นที่

   • กะประจำพื้นที่กะที่ 1

   • กะประจำพื้นที่กะที่ 2

   • กะประจำพื้นที่กะที่ 3

 • ขั้นตอนที่ 3: ติดตามงาน

  • ส่งบัตรแสดงความขอบคุณ

  • ติดตามคำถามแต่ละรายการ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×