เอาตัวแบ่งหน้าออก

ตัวแบ่งหน้าที่ Word จะเพิ่มโดยอัตโนมัติเพื่อทำเครื่องหมายจุดสิ้นสุดของแต่ละหน้า และตัวแบ่งหน้าแบบแบ่งด้วยตนเองที่คุณสามารถเพิ่มได้ คุณสามารถลบตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง คุณไม่สามารถเอาตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติออกได้ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ปรากฏได้

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. ไปที่หน้าแรกแล้วเลือกแสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า

  การดำเนินการนี้จะแสดงตัวแบ่งหน้าในขณะที่คุณกำลังทำงานบนเอกสารของคุณ

 2. ดับเบิลคลิกที่ตัวแบ่งหน้าเพื่อเลือกแล้วกด Delete

  แสดงตัวอย่างของตัวแบ่งหน้า

ปรับเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติแต่คุณสามารถป้องกันไม่ให้พวกเขาจากการเชื่อมโยงไปถึงสถานที่ที่น่าอึดอัดเช่นระหว่างบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการเก็บไว้ด้วยกัน คุณสามารถปรับการตั้งค่าตัวแบ่งหน้าสำหรับย่อหน้าที่เลือกได้

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการนำการตั้งค่าไปใช้

 2. ไปที่เค้าโครงหรือเค้าโครงหน้ากระดาษและเลือกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า รายการย่อ/ขยาย

 3. บนแท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้าให้เลือกอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • ควบคุมบรรทัดค้างท้าย/ต้นย่อหน้า จะกำหนดให้ย่อหน้าต้องมีอย่างน้อยสองบรรทัดที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

  • ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน จะป้องกันการแบ่งระหว่างย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน

  • ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน จะป้องกันไม่ให้มีการแบ่งหน้าในช่วงกลางของย่อหน้า

  • แทรกตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า จะเพิ่มตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้าที่ระบุ

ดูเพิ่มเติม

การแทรกตัวแบ่งหน้า

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. ไปที่หน้าแรกแล้วเลือกแสดงอักขระที่ไม่มีการ เครื่องหมายย่อหน้า ทั้งหมด

  การดำเนินการนี้จะแสดงตัวแบ่งหน้าในขณะที่คุณกำลังทำงานบนเอกสารของคุณ

 2. คลิกหรือแตะเพียงหลังเครื่องหมายย่อหน้าในตัวแบ่งหน้าแล้วกด Delete

  ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

ปรับเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติแต่คุณสามารถป้องกันไม่ให้พวกเขาจากการเชื่อมโยงไปถึงสถานที่ที่น่าอึดอัดเช่นระหว่างบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการเก็บไว้ด้วยกัน คุณสามารถปรับการตั้งค่าตัวแบ่งหน้าสำหรับย่อหน้าที่เลือกได้

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการนำการตั้งค่าไปใช้

 2. บนเมนูรูปแบบให้เลือกย่อหน้า

 3. ในกล่องโต้ตอบย่อหน้าให้เลือกแท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

  เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้

  • ควบคุมบรรทัดค้างท้าย/ต้นย่อหน้า จะกำหนดให้ย่อหน้าต้องมีอย่างน้อยสองบรรทัดที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

  • ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน จะป้องกันการแบ่งระหว่างย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน

  • ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน จะป้องกันไม่ให้มีการแบ่งหน้าในช่วงกลางของย่อหน้า

  • แทรกตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า จะเพิ่มตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้าที่ระบุ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มตัวแบ่งหน้า

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. บนเมนูมุมมองให้เลือกแบบร่าง

 2. ในเอกสาร ให้เลือกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง จากนั้นกด ลบ

ปรับเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

 1. เลือกย่อหน้าที่อยู่ต่อจากตัวแบ่งหน้าที่ไม่ต้องการ

 2. บนเมนูรูปแบบให้เลือกย่อหน้าจากนั้นเลือกแท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกันให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน และ แทรกตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มตัวแบ่งหน้า

ในมุมมองการแก้ไขการแทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองใน Word สำหรับเว็บ จะมีลักษณะดังนี้

ตัวแบ่งหน้าใน Word Online

คุณจะไม่เห็นในมุมมองการอ่าน

 1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในมุมมองการแก้ไขให้เลือกแก้ไขเอกสาร>แก้ไขใน Word สำหรับเว็บ

  แก้ไขใน Word Online

 2. เลือกตัวแบ่งหน้า

 3. กด Delete

หมายเหตุ: คุณสามารถลบตัวแบ่งหน้าที่คุณเพิ่มลงในเอกสารของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าซึ่ง Word จะเพิ่มโดยอัตโนมัติเป็นข้อความที่ไหลจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×