เอาส่วนหัวและส่วนท้ายทั้งหมดออก

 1. ไปที่ แทรก > ส่วนหัว หรือ ส่วนท้าย และเลือก นำส่วนหัวออก หรือ นำส่วนท้ายออก

  ปุ่มนำส่วนหัวออก

 2. ถ้าเอกสารของคุณมีมากกว่าหนึ่งส่วน ให้ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละส่วน

คุณยังสามารถลบส่วนหัวออกจากหน้าเดียวได้

 1. ไปที่ แทรก > ส่วนหัว หรือ ส่วนท้าย แล้วเลือก นำส่วนหัวออก หรือ นำส่วนท้ายออก

  ปุ่มนำส่วนหัวออก

 2. ถ้าเอกสารของคุณมีมากกว่าหนึ่งส่วน ให้ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละส่วน

 1. ไปที่เค้าโครง > การตั้งค่าหน้ากระดาษ > หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ในส่วนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้เลือก (ไม่มี) ในเมนูป็อปอัพ

 1. ไปที่ แทรก > ส่วนหัวและส่วนท้าย

 2. ทางด้านขวาบนของเอกสาร ให้เลือก ตัวเลือก > นำส่วนหัวและส่วนท้ายออก

  ปุ่มนำส่วนหัวและส่วนท้ายออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนหัวและส่วนท้าย ดูที่ ส่วนหัวและส่วนท้ายใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×