ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
แป้นพิมพ์ลัดสําหรับกราฟิก SmartArt ใน Microsoft 365 สําหรับ Windows

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสําหรับแอป Microsoft 365 ช่วยให้พวกเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ

บทความนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสําหรับการทํางานกับ กราฟิก SmartArt ในแอปMicrosoft 365

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นสําหรับรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกาทุกประการ

  • เครื่องหมายบวก (+) ในทางลัดหมายความว่าคุณจําเป็นต้องกดแป้นหลายแป้นพร้อมกัน

  • เครื่องหมายจุลภาค (,) ในทางลัดหมายความว่าคุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลําดับ

ในหัวข้อนี้

แทรก กราฟิก SmartArt ลงในเอกสารMicrosoft 365

  1. ในแอปMicrosoft 365 ที่คุณต้องการแทรกกราฟิก ให้กด Alt แล้วกด N จากนั้น M เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เลือกกราฟิก SmartArt

  2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกชนิดของกราฟิกที่คุณต้องการ

  3. กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างการเลือกเค้าโครง

  4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปและเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  5. กดแป้น Enter เพื่อแทรกเค้าโครงที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับรูปร่างใน กราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยัง และเลือก กราฟิก SmartArt ระดับบนสุดถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังและเลือก กราฟิก SmartArt ระดับบนสุดก่อนหน้า

Shift+Tab

เปิดใช้งาน เพื่อตรวจสอบกราฟิก SmartArt ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

เลือกองค์ประกอบถัดไปหลังจากเปิดใช้งาน กราฟิก SmartArt

แป้น Tab

เลือกองค์ประกอบก่อนหน้าหลังจากเปิดใช้งาน กราฟิก SmartArt

Shift+Tab

กลับไปยังระดับบนสุดของกราฟิก SmartArt ที่เลือกในปัจจุบันหลังจากเปิดใช้งาน

Esc

เอาโฟกัสออกจากรูปร่างที่เลือกในกราฟิก SmartArt

Esc

เลือกรูปร่างทั้งหมดในกราฟิก SmartArt

Ctrl+A

เขยิบรูปร่างที่เลือกขึ้น

แป้นลูกศรขึ้น

เขยิบรูปร่างที่เลือกลง

แป้นลูกศรลง

เขยิบรูปร่างที่เลือกไปทางซ้าย

แป้นลูกศรซ้าย

เขยิบรูปร่างที่เลือกไปทางขวา

แป้นลูกศรขวา

แก้ไขข้อความในรูปร่างที่เลือก

Enter หรือแป้น F2

ออกจากรูปร่างหลังจากแก้ไขข้อความในรูปร่าง

Esc

ลบรูปร่างที่เลือก

Delete หรือ Backspace

ตัดรูปร่างที่เลือก

Ctrl+X หรือ Shift+Delete

คัดลอกรูปร่างที่เลือก

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ด้านบนของเพจ

ย้ายและปรับขนาดรูปร่างใน กราฟิก SmartArt

เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการปรับรูปร่างให้แม่นยํายิ่งขึ้น ให้กดแป้น Ctrl นอกเหนือจากแป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง

  • แป้นพิมพ์ลัดด้านล่างนี้นําไปใช้กับการเลือกหลายรายการเหมือนกับที่คุณเลือกแต่ละรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ขยายรูปร่างที่เลือกตามแนวนอน

Shift+แป้นลูกศรขวา

ลดขนาดรูปร่างที่เลือกตามแนวนอน

Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ขยายรูปร่างที่เลือกตามแนวตั้ง

Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ลดขนาดรูปร่างที่เลือกตามแนวตั้ง

Shift+แป้นลูกศรลง

หมุนรูปร่างที่เลือกไปทางขวา

Alt+แป้นลูกศรขวา

หมุนรูปร่างที่เลือกไปทางซ้าย

Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับข้อความใน กราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งคํา

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปหนึ่งคําทางขวา

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

End

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

Ctrl+End

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

Ctrl+Home

ตัดข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางข้อความที่เลือก

Ctrl+V

ย้ายข้อความที่เลือกขึ้นด้านบน

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายข้อความที่เลือกลงด้านล่าง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

เลื่อนระดับย่อหน้าที่เลือก

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้าที่เลือก

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ตรวจสอบการสะกด (ไม่พร้อมใช้งานใน Word )

F7

ด้านบนของหน้า

นำการจัดรูปแบบอักขระไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

Ctrl+Shift+F หรือ Ctrl+Shift+P

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมขวา (>)

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+วงเล็บมุมซ้าย (<)

สลับตัวพิมพ์ของข้อความที่เลือกระหว่างตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ชื่อเรื่อง และตัวพิมพ์ใหญ่

Shift+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+B

ใช้การขีดเส้นใต้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ปรับออฟเซตตัวยกหรือตัวห้อยขึ้น

Ctrl+Alt+Shift+วงเล็บมุมขวา (>)

ปรับออฟเซตตัวยกหรือตัวห้อยลง

Ctrl+Alt+Shift+วงเล็บมุมซ้าย (<)

เอาการจัดรูปแบบอักขระทั้งหมดออกจากข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+Spacebar

หมายเหตุ: โปรแกรมอ่านหน้าจอไม่ประกาศการเปลี่ยนแปลงขนาดฟอนต์อย่างถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+C

วางการจัดรูปแบบในข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+V

ด้านบนของหน้า 

การนำการจัดรูปแบบย่อหน้าไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

Ctrl+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

Ctrl+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

Ctrl+R

ลดระดับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

แป้น Tab หรือ Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

เลื่อนระดับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Shift+Tab หรือ Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ด้านบนของหน้า 

ใช้บานหน้าต่างข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ผสานบรรทัดข้อความสองบรรทัด

ลบที่ท้ายบรรทัดแรกของข้อความ

แสดงเมนูทางลัด

Shift+F10 หรือแป้นเมนู Windows

สลับระหว่างบานหน้าต่างข้อความและพื้นที่วาดรูป

Ctrl+Shift+F2

ปิดบานหน้าต่างข้อความ

Alt+F4

สลับโฟกัสจากบานหน้าต่างข้อความไปยังเส้นขอบของกราฟิก SmartArt

Esc

เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในบานหน้าต่างข้อความ ให้เปิดหัวข้อวิธีใช้ กราฟิก SmartArt ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่

Ctrl+Shift+F1

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ทำให้เนื้อหาของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับแอป Microsoft 365

เครื่องมือการช่วยสําหรับการเข้าถึงสําหรับ Microsoft 365

วิธีใช้การช่วยสําหรับการเข้าถึง&การเรียนรู้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา

ถามในชุมชน >

รับการสนับสนุน

ติดต่อเรา >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×