ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดการบัญชีในแอป Microsoft 365

บทความนี้สําหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นหรือการรับรู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น โปรแกรมผู้บรรยาย, JAWS หรือ NVDA ของ Microsoft ที่มีผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอ Microsoft 365ที่ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสําหรับการเข้าถึงบนแอปของเรา สําหรับความช่วยเหลือทั่วไป ให้ไปที่ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft home

ใช้ Microsoft 365 แอป กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอป เพิ่มบัญชีใหม่ และตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของคุณ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนของแอป ส่งคําติชม และลงชื่อออกจากแอป Microsoft 365

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

ลงชื่อเข้าใช้Microsoft 365 แอป

 1. ใน Microsoft 365 แอป ให้แตะด้วยสี่นิ้วใกล้กับด้านบนของหน้าจอเพื่อย้ายโฟกัสไปยังปุ่มโปรไฟล์บัญชี คุณจะได้ยิน: "ลงชื่อออกแล้ว บานหน้าต่างนําทาง" แตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "ลงชื่อเข้าใช้"

 2. แตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "ยกเลิก, ปุ่ม" หน้าลงชื่อเข้าใช้Microsoft จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "อีเมล โทรศัพท์ หรือ Skype " แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบัญชีของคุณ เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าสําหรับการใส่รหัสผ่านของคุณจะเปิดขึ้น ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ คุณอาจต้องเลือกระหว่างตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้เพิ่มเติมก่อนที่คุณจะใส่รหัสผ่านของคุณ

 4. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เขตข้อมูลข้อความที่ปลอดภัย รหัสผ่าน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้แตะบริเวณด้านล่างของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไป" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณอาจต้องดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลงชื่อเข้าใช้ เช่น ป้อนรหัส PIN หากองค์กรของคุณใช้การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ

  เมื่อการลงชื่อเข้าใช้เสร็จสมบูรณ์ โฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก และคุณพร้อมที่จะเริ่มทํางานกับไฟล์ของคุณ

เพิ่มบัญชีใหม่หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่น

 1. ในMicrosoft 365 แอป ให้แตะด้วยสี่นิ้วใกล้กับด้านบนของหน้าจอเพื่อย้ายโฟกัสไปยังปุ่มโปรไฟล์บัญชี คุณจะได้ยินชื่อผู้ใช้ของคุณ ตามด้วย "บานหน้าต่างนําทาง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินข้อมูลโปรไฟล์และชื่อผู้ใช้ของคุณ ตามด้วย "เพิ่มหรือสลับบัญชี" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูข้อมูลบัญชีจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มบัญชีใหม่หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ยกเลิก, ปุ่ม" หน้าลงชื่อเข้าใช้Microsoft จะเปิดขึ้น

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "อีเมล โทรศัพท์ หรือ Skype " แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบัญชีของคุณ เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าสําหรับการใส่รหัสผ่านของคุณจะเปิดขึ้น ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ คุณอาจต้องเลือกระหว่างตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้เพิ่มเติมก่อนที่คุณจะใส่รหัสผ่านของคุณ

 6. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เขตข้อมูลข้อความที่ปลอดภัย รหัสผ่าน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้แตะบริเวณด้านล่างของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไป" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณอาจต้องดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลงชื่อเข้าใช้ เช่น ป้อนรหัส PIN หากองค์กรของคุณใช้การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ

  เมื่อการลงชื่อเข้าใช้เสร็จสมบูรณ์ โฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก และคุณพร้อมที่จะเริ่มทํางานกับไฟล์ของคุณ

ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของคุณ

 1. ในMicrosoft 365 แอป ให้แตะด้วยสี่นิ้วใกล้กับด้านบนของหน้าจอเพื่อย้ายโฟกัสไปยังปุ่มโปรไฟล์บัญชี คุณจะได้ยินชื่อผู้ใช้ของคุณ ตามด้วย "บานหน้าต่างนําทาง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินข้อมูลโปรไฟล์และชื่อผู้ใช้ของคุณ ตามด้วย "เพิ่มหรือสลับบัญชี" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูข้อมูลบัญชีจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รายละเอียดบัญชี" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ดูโปรไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาเพื่อให้ VoiceOver อ่านรายละเอียดของบัญชีของคุณครั้งละหนึ่งรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้และรายละเอียดที่ติดต่อของคุณ

 5. เมื่อต้องการออกจากมุมมองข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ให้แตะใกล้กับด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว คุณจะได้ยิน: "Microsoft, ย้อนกลับ, ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เมื่อต้องการกลับไปยังแท็บที่คุณค้างไว้ ให้แตะบริเวณด้านบนสุดของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว คุณจะได้ยิน: "ปิด, ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

จัดการการแจ้งเตือน

คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนแบบพุชที่ส่งโดยแอปMicrosoft 365 เช่น การแจ้งเตือนสําหรับการประกาศผลิตภัณฑ์หรือการแจ้งเตือนเมื่อมีคนแชร์ไฟล์กับคุณ หรือเริ่มแก้ไขไฟล์ที่คุณเพิ่งปรับเปลี่ยน

 1. ในMicrosoft 365 แอป ให้แตะด้วยสี่นิ้วใกล้กับด้านบนของหน้าจอเพื่อย้ายโฟกัสไปยังปุ่มโปรไฟล์บัญชี คุณจะได้ยินชื่อผู้ใช้ของคุณ ตามด้วย "บานหน้าต่างนําทาง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การแจ้งเตือนแบบพุช" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู การแจ้งเตือนแบบพุช จะเปิดขึ้น

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูการตั้งค่าการแจ้งเตือน เมื่อคุณพบสิ่งที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดหรือปิด

 5. เมื่อต้องการออกจากเมนู การแจ้งเตือนแบบพุช ให้แตะใกล้กับด้านบนของหน้าจอด้วยสี่นิ้ว คุณจะได้ยิน: "การตั้งค่า, ย้อนกลับ, ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เมื่อต้องการออกจากเมนู การตั้งค่า ให้แตะใกล้กับด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว คุณจะได้ยิน: "ปิด, ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

ส่งคำติชม

 1. ในMicrosoft 365 แอป ให้แตะด้วยสี่นิ้วใกล้กับด้านบนของหน้าจอเพื่อย้ายโฟกัสไปยังปุ่มโปรไฟล์บัญชี คุณจะได้ยินชื่อผู้ใช้ของคุณ ตามด้วย "บานหน้าต่างนําทาง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "วิธีใช้และคําติชม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู วิธีใช้& คําติชม จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "โปรดบอกเราว่าคุณชอบอะไร" หรือ "บอกให้เราทราบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุง" โดยขึ้นอยู่กับชนิดของคําติชมที่คุณต้องการส่ง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "คําติชม โปรดอย่าใส่ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลในข้อคิดเห็นของคุณ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์คําติชมของคุณ

 5. ถ้าคุณต้องการใส่ที่อยู่อีเมลกับคําติชมของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "อีเมล เขตข้อมูลข้อความกําลังแก้ไขอยู่ ไม่บังคับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ

 6. เมื่อต้องการส่งคําติชมของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่ง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ขอบคุณ" ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ลงชื่อออกจากแอป Microsoft 365 

 1. ในMicrosoft 365 แอป ให้แตะด้วยสี่นิ้วใกล้กับด้านบนของหน้าจอเพื่อย้ายโฟกัสไปยังปุ่มโปรไฟล์บัญชี คุณจะได้ยินชื่อผู้ใช้ของคุณ ตามด้วย "บานหน้าต่างนําทาง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินข้อมูลโปรไฟล์และชื่อผู้ใช้ของคุณ ตามด้วย "เพิ่มหรือสลับบัญชี" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูข้อมูลบัญชีจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลงชื่อออกจากบัญชีนี้" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "การแจ้งเตือนการลงชื่อออก" ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลงชื่อออก, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

การช่วยสําหรับการเข้าถึงในแอป Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับไฟล์ในแอป Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแปลงรูปภาพเป็นข้อความในแอป Microsoft 365

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางในแอป Microsoft 365

วิดีโอ: แนะนําแอป Microsoft 365

ใช้แอป Microsoft 365 กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอป เพิ่มบัญชีใหม่ และตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของคุณ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนของแอป ส่งคําติชม และลงชื่อออกจากแอป Microsoft 365

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

ลงชื่อเข้าใช้Microsoft 365 แอป

 1. ในMicrosoft 365 แอป ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "โพรไฟล์ของคุณ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ฉัน ย้อนกลับ ปุ่ม" มุมมองโปรไฟล์จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เชื่อมต่อบัญชีของคุณ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าลงชื่อเข้าใช้Microsoft จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "กล่องแก้ไข อีเมล โทรศัพท์ หรือ Skype " แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบัญชีของคุณ เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ถัดไป, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รหัสผ่าน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ คุณอาจต้องเลือกตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้เพิ่มเติมก่อนที่คุณจะใส่รหัสผ่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ

 5. ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณอาจต้องดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลงชื่อเข้าใช้ เช่น ป้อนรหัส PIN หากองค์กรของคุณใช้การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ

  เมื่อการลงชื่อเข้าใช้เสร็จสมบูรณ์ โฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก และคุณพร้อมที่จะเริ่มทํางานกับไฟล์ของคุณ

เพิ่มบัญชีใหม่

 1. ในMicrosoft 365 แอป ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "โพรไฟล์ของคุณ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ฉัน ย้อนกลับ ปุ่ม" มุมมองโปรไฟล์จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มบัญชี" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง หน้าลงชื่อเข้าใช้Microsoft จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "กล่องแก้ไข อีเมล โทรศัพท์ หรือ Skype " แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบัญชีของคุณ เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ถัดไป, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รหัสผ่าน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ คุณอาจต้องเลือกตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้เพิ่มเติมก่อนที่คุณจะใส่รหัสผ่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ

 5. ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณอาจต้องดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลงชื่อเข้าใช้ เช่น ป้อนรหัส PIN หากองค์กรของคุณใช้การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ

  เมื่อการลงชื่อเข้าใช้เสร็จสมบูรณ์ โฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก และคุณพร้อมที่จะเริ่มทํางานกับไฟล์ของคุณ

ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของคุณ

 1. ในMicrosoft 365 แอป ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "โพรไฟล์ของคุณ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ฉัน ย้อนกลับ ปุ่ม" มุมมองโปรไฟล์จะเปิดขึ้น บัญชีที่เชื่อมต่อทั้งหมดจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของมุมมองโปรไฟล์

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายละเอียดของบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วปัดไปทางขวาอีกครั้ง คุณจะได้ยิน: "รายละเอียดบัญชี ปุ่มมากกว่า" แตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "ข้อมูลบัญชี"

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ดูข้อมูลบัญชี" ตามด้วยชื่อผู้ใช้ของบัญชี แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าแสดงรายละเอียดบัญชีจะเปิดขึ้น

 4. ปัดไปทางขวาเพื่อให้ TalkBack อ่านรายละเอียดของบัญชีของคุณครั้งละหนึ่งรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้และรายละเอียดที่ติดต่อของคุณ เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว เมื่อต้องการออกจากหน้า ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองโปรไฟล์ของคุณ ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย เมื่อต้องการออกจากมุมมองโปรไฟล์และกลับไปยังแท็บที่คุณทําค้างไว้ ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย

จัดการการแจ้งเตือน

คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนแบบพุชที่ส่งโดยแอปMicrosoft 365 หรือไม่ เช่น การแจ้งเตือนสําหรับคําแนะนําผลิตภัณฑ์หรือการแจ้งเตือนเมื่อมีคนกล่าวถึงคุณหรือแชร์ไฟล์กับคุณ

 1. ในMicrosoft 365 แอป ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "โพรไฟล์ของคุณ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ฉัน ย้อนกลับ ปุ่ม" มุมมองโปรไฟล์จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมอง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การแจ้งเตือนแบบพุช" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเรียกดูการตั้งค่าการแจ้งเตือน เมื่อคุณพบสิ่งที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดหรือปิด

 5. เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว เมื่อต้องการออกจากการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย โฟกัสจะย้อนกลับไปยังมุมมองการตั้งค่า

 6. เมื่อต้องการออกจากมุมมอง การตั้งค่า ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย โฟกัสจะย้ายไปยังมุมมองโปรไฟล์ เมื่อต้องการออกจากมุมมองโปรไฟล์และกลับไปยังแท็บที่คุณทําค้างไว้ ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย

ส่งคำติชม

 1. ในMicrosoft 365 แอป ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "โพรไฟล์ของคุณ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ฉัน ย้อนกลับ ปุ่ม" มุมมองโปรไฟล์จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่งคําติชม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ฉันชอบบางอย่าง" หรือ "ฉันไม่ชอบบางอย่าง" โดยขึ้นอยู่กับชนิดของคําติชมที่คุณต้องการส่ง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "คุณชอบอะไร" หรือ "เราจะปรับปรุงได้อย่างไร" โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 3

 5. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์คําติชมของคุณ เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่ง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คําติชมของคุณจะถูกส่งและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังมุมมองโปรไฟล์

 7. เมื่อต้องการออกจากมุมมองโปรไฟล์และกลับไปยังแท็บที่คุณทําค้างไว้ ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย

ลงชื่อออกจากแอป Microsoft 365 

 1. ในMicrosoft 365 แอป ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "โพรไฟล์ของคุณ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ฉัน ย้อนกลับ ปุ่ม" มุมมองโปรไฟล์จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินข้อมูลโปรไฟล์และชื่อผู้ใช้ของบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อออก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ข้อมูลบัญชี"

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลงชื่อออก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน "ลงชื่อออก" ตามด้วยรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณลงชื่อออก ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลงชื่อออก, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

การช่วยสําหรับการเข้าถึงในแอป Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับไฟล์ในแอป Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแปลงรูปภาพเป็นข้อความในแอป Microsoft 365

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางในแอป Microsoft 365

วิดีโอ: แนะนําแอป Microsoft 365

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×