ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย้ายงานระหว่างรายการหรือภายในTo Do

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น Windows โปรแกรมผู้บรรยาย, JAWS หรือ NVDA กับผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอ Microsoft 365ที่ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสําหรับการเข้าถึงบนแอปของเรา สำหรับความช่วยเหลือทั่วไป ให้ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ใช้ To Do กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบงานของคุณโดยการย้ายระหว่างรายการต่างๆ เราได้ทดสอบด้วยผู้บรรยาย, JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้ตราบใดที่โปรแกรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

ย้ายงานไปยังรายการอื่น

คุณสามารถจัดระเบียบรายการงานของคุณโดยการย้ายงานจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง

 1. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการ" ตามด้วยชื่อของรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่มีงานที่คุณต้องการย้าย กด Enter เพื่อเปิดรายการ

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังเนื้อหาของรายการงาน ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกรายการ, ปุ่ม" แล้วกดแป้น Tab อีกครั้ง คุณจะได้ยิน "งาน" ตามด้วยชื่องานแรก

 4. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินงานที่คุณต้องการย้าย

 5. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Shift+F10 หรือแป้นเมนูWindows

 6. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้ายงานไปยัง" แล้วกด Enter

 7. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกรายการปลายทาง แล้วกด Enter เพื่อย้ายงานไปยังรายการที่เลือก

  หมายเหตุ: รายการปลายทางที่เป็นไปได้รวมถึงรายการ งาน และรายการที่คุณสร้างขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานทั้งหมดที่มีวันครบกําหนดในรายการที่วางแผนไว้ใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มขั้นตอนและตั้งค่าความสําคัญให้กับงานใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับรายการใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับงานใน To Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางTo Do

ใช้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับ Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน macOS เพื่อจัดระเบียบงานของคุณโดยย้ายไปมาระหว่างรายการ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ย้ายงานไปยังรายการอื่น

คุณสามารถจัดระเบียบรายการงานของคุณโดยการย้ายงานจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง

 1. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "กําลังใส่ตารางรายการ" แล้วกด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลงเพื่อเปิดตารางรายการ

 2. กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่มีงานที่คุณต้องการย้าย

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังเนื้อหาของรายการงาน ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การใส่ตารางงาน" แล้วกด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลงเพื่อเปิดตารางงาน

 4. กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินงานที่คุณต้องการย้าย

 5. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Control+Option+Shift+M

 6. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้ายงานไปยัง" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 7. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกรายการปลายทาง แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อย้ายงานไปยังรายการที่เลือก

  หมายเหตุ: รายการปลายทางที่เป็นไปได้รวมถึงรายการ งาน และรายการที่คุณสร้างขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานทั้งหมดที่มีวันครบกําหนดในรายการที่วางแผนไว้ใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มขั้นตอนและตั้งค่าความสําคัญให้กับงานใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับรายการใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับงานใน To Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางTo Do

ใช้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับ iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อจัดระเบียบงานของคุณโดยการย้ายงานเหล่านั้นไปมาระหว่างรายการ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดเรียงข้อมูลในรายการงานตามลําดับที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

ย้ายงานไปยังรายการอื่น

คุณสามารถจัดระเบียบรายการงานของคุณโดยการย้ายงานจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง

 1. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แถบด้านข้าง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่มีงานที่คุณต้องการย้าย แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการ

 3. ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกรายการ" แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. เมื่อต้องการเข้าสู่โหมดแก้ไขรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไข" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินงานที่คุณต้องการย้าย แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกงานได้หลายงานเพื่อย้ายไปยังรายการเดียวกัน

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้าย" แล้วแตะสองครั้งเพื่อเลือก

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการปลายทางที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งเพื่อย้ายงานไปยังรายการที่เลือก

  หมายเหตุ: รายการปลายทางที่เป็นไปได้รวมถึงรายการ งาน และรายการที่คุณสร้างขึ้น

จัดเรียงงานใหม่ภายในรายการ

คุณสามารถจัดระเบียบรายการงานของคุณโดยการจัดเรียงงานตามลําดับที่คุณต้องการ

 1. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แถบด้านข้าง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการจัดระเบียบ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการ

 3. ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกรายการ" แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. เมื่อต้องการเข้าสู่โหมดการแก้ไขรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไข" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. สําหรับแต่ละงานที่คุณต้องการจัดเรียงใหม่ภายในรายการ ให้ทําดังต่อไปนี้:

  1. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินงานที่คุณต้องการย้าย แล้วปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: "จัดลําดับใหม่" ตามด้วยชื่องาน

  2. เมื่อต้องการเปิดใช้งานการย้ายงาน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอค้างไว้ เมื่อคุณได้ยินสัญลักษณ์เสียง ให้ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินตําแหน่งที่คุณต้องการย้ายงานไป

  3. เมื่องานอยู่ในตําแหน่งที่คุณต้องการ ให้ยกนิ้วขึ้น

 6. เมื่อคุณทําการจัดเรียงรายการใหม่เสร็จแล้ว เมื่อต้องการออกจากโหมดการแก้ไขรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ยกเลิก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานทั้งหมดที่มีวันครบกําหนดในรายการที่วางแผนไว้ใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มขั้นตอนและตั้งค่าความสําคัญให้กับงานใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับรายการใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับงานใน To Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางTo Do

ใช้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับ Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อจัดระเบียบงานของคุณโดยการย้ายงานไปมาระหว่างรายการ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดเรียงข้อมูลในรายการงานตามลําดับที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

ย้ายงานไปยังรายการอื่น

คุณสามารถจัดระเบียบรายการงานของคุณโดยการย้ายงานจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง

 1. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แถบด้านข้าง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่มีงานที่คุณต้องการย้าย แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินงานที่คุณต้องการย้าย แตะสองครั้งบนหน้าจอค้างไว้เพื่อเลือก คุณจะได้ยิน: "กําลังแสดงแถบเครื่องมือสําหรับการดําเนินการจํานวนมาก"

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกงานได้หลายงานเพื่อย้ายไปยังรายการเดียวกัน เมื่อต้องการเลือกงานอื่น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินงาน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้าย" แล้วแตะสองครั้งเพื่อเลือก

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการปลายทางที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งเพื่อย้ายงานไปยังรายการที่เลือก

  หมายเหตุ: รายการปลายทางที่เป็นไปได้รวมถึงรายการ งาน และรายการที่คุณสร้างขึ้น

จัดเรียงงานใหม่ภายในรายการ

คุณสามารถจัดระเบียบรายการงานของคุณโดยการจัดเรียงงานตามลําดับที่คุณต้องการ

 1. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แถบด้านข้าง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่มีงานที่คุณต้องการย้าย แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการ

 3. สําหรับแต่ละงานที่คุณต้องการจัดเรียงใหม่ภายในรายการ ให้ทําดังต่อไปนี้:

  1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินงานที่คุณต้องการย้าย แตะสองครั้งบนหน้าจอค้างไว้เพื่อเลือก คุณจะได้ยิน: "กําลังแสดงแถบเครื่องมือสําหรับการดําเนินการจํานวนมาก"

  2. ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนหน้าจอ แล้วยกนิ้วของคุณ TalkBack จะประกาศตําแหน่งใหม่ของงานในรายการ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานทั้งหมดที่มีวันครบกําหนดในรายการที่วางแผนไว้ใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มขั้นตอนและตั้งค่าความสําคัญให้กับงานใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับรายการใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับงานใน To Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางTo Do

ใช้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับเว็บ กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบงานของคุณโดยการย้ายระหว่างรายการต่างๆ เราได้ทดสอบกับผู้บรรยายในMicrosoft Edge และ JAWS และ NVDA ใน Chrome แต่อาจทํางานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอและเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ ได้ตราบใดที่เป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสําหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft 365

 • เมื่อคุณใช้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับเว็บ เราขอแนะนําให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก สิ่งที่ต้องทำสำหรับเว็บ ทํางานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสําหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนําไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ สิ่งที่ต้องทำสำหรับเว็บ

ย้ายงานไปยังรายการอื่น

คุณสามารถจัดระเบียบรายการงานของคุณโดยการย้ายงานจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง

 1. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการ" ตามด้วยรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่มีงานที่คุณต้องการย้าย แล้วกด Enter เพื่อเปิดรายการ

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "งาน" ตามด้วยชื่องาน

 4. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของงานที่คุณต้องการย้าย แล้วกดแป้น Tab สองครั้ง คุณจะได้ยินชื่องาน จากนั้น "ปุ่ม"

 5. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Shift+F10 หรือแป้นเมนูWindows

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้ายงานไปยัง" แล้วกด Enter

 7. เมื่อต้องการเลือกรายการปลายทาง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการ แล้วกด Enter งานจะถูกย้ายไปยังรายการที่เลือก

  หมายเหตุ: รายการปลายทางที่เป็นไปได้รวมถึงรายการ งาน และรายการที่คุณสร้างขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานทั้งหมดที่มีวันครบกําหนดในรายการที่วางแผนไว้ใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มขั้นตอนและตั้งค่าความสําคัญให้กับงานใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับรายการใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทํางานกับงานใน To Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสํารวจและนําทางTo Do

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×