ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสนําทางและนําทางใน Microsoft Planner

เนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ เนื้อหาของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การช่วยสำหรับการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือทั่วไปเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ใช้ Microsoft Planner กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อสนําทางและนําทางไปยังมุมมองต่างๆ และย้ายไปมาระหว่างมุมมอง เราได้ทดสอบกับโปรแกรมผู้บรรยายใน Microsoft Edge และ JAWS และ NVDA ใน Chrome แล้ว แต่อาจใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอและเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ ได้ตราบเท่าที่โปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานการช่วยการเข้าถึงและเทคนิคทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Planner เราขอแนะ Microsoft Edge ให้ใช้เบราว์เซอร์เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Planner ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่แบบ Planner

ในหัวข้อนี้

นําทาง Planner มุมมองหลัก

เมื่อคุณเปิดแอป Planner คุณจะอยู่บน Planner มุมมองหลัก ซึ่งประกอบด้วยบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย บานหน้าต่างเนื้อหาทางด้านขวาของบานหน้าต่างนําทาง และแบนเนอร์ชื่อเรื่องที่ด้านบนของหน้าจอ

เมื่อต้องการนําทางระหว่างจุดหลักPlanner หลัก ให้กด Ctrl+F6 หรือ Shift+Ctrl+F6 โฟกัสจะย้ายไปมาระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ตามล.ก. ต่อไปนี้:

 • บานหน้าต่างนําทาง ซึ่งประกอบด้วยปุ่ม แผนใหม่, ฮับ Plannerและ งาน ของฉัน และรายการแผนโปรดและแผนล่าสุดของคุณ คุณจะได้ยิน "จุดสังเกตการนําทาง" เมื่อโฟกัสย้ายไปยังบานหน้าต่างนําทาง เมื่อต้องการนําทางภายในบานหน้าต่างนําทาง ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 • พื้นที่เนื้อหาหลัก ซึ่งประกอบด้วยหน้าฮับPlanner เพจถ้าไม่มีแผนที่เปิดอยู่ หรือแผนที่เปิดอยู่ในขณะนี้ ในPlanner ฮับ คุณสามารถค้นหาและเข้าถึงแผนทั้งหมดได้ คุณจะได้ยิน "จุดสังเกตหลัก" เมื่อโฟกัสย้ายไปยังพื้นที่เนื้อหา เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างองค์ประกอบต่างๆPlanner ฮับให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab หากต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการนําทางภายในแผนโปรดดูที่ นําทางภายในแผน

 • แบนเนอร์ชื่อเรื่อง ซึ่งประกอบด้วยปุ่มต่างๆ เพื่อเข้าถึงตัวเปิดใช้แอป การตั้งค่า วิธีใช้ และโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ คุณจะได้ยิน "Planner, จุดสังเกตภูมิภาค" เมื่อโฟกัสย้ายไปยังแบนเนอร์ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างปุ่มบนแบนเนอร์ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

นําทางภายในแผน

เมื่อต้องการนําทางระหว่างองค์ประกอบของแผนที่เปิดในมุมมองหลักของ Planner ให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift+Tab (ย้อนกลับ) จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อขององค์ประกอบที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เพื่อเลือก โฟกัสจะย้ายไปมาระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ตามล.ก. ต่อไปนี้:

 • แท็บ บอร์ดแผนภูมิ และตาราง ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองของแผนได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เปลี่ยนมุมมองแผน

 • ปุ่มเพิ่มเติม ซึ่งจะเปิดรายการหน้าอื่นๆ ของแผน

 • The Members of the plan button, which opens a list of all the members of the plan.

 • ปุ่ม กรองและจัดกลุ่มตาม ซึ่งสามารถใช้เพื่อกรองและจัดกลุ่มเนื้อหาของแผนได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกลุ่มและกรองงานบนบอร์ดใน Microsoft Planner

 • เนื้อหาของแผนที่แสดงตามแท็บมุมมองที่เลือก

นําทางภายในบอร์ด

บนหน้า Plannerคุณสามารถสร้างและจัดการกลุ่มงานและงานได้ เมื่อต้องการนําทางระหว่างกลุ่มงานและจัดเรียงกลุ่มและงาน ให้เลือกเลือกอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังกลุ่มงานถัดไปหรือก่อนหน้า ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 • เมื่อต้องการย้ายงานที่เลือกขึ้นหนึ่งตําแหน่งบนหน้า ให้กด Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

 • เมื่อต้องการย้ายงานที่เลือกลงหนึ่งตําแหน่งบนหน้า ให้กด Ctrl+แป้นลูกศรลง

 • เมื่อต้องการย้ายกลุ่มงานที่เลือกหรือคอลัมน์หนึ่งตําแหน่งไปทางซ้ายบนหน้าเมื่อรายการบนหน้าถูกจัดกลุ่มตามกลุ่ม ให้กด Ctrl+Shift+เครื่องหมายน้อยกว่า (<)

 • เมื่อต้องการย้ายกลุ่มงานที่เลือกหรือคอลัมน์หนึ่งตําแหน่งไปทางขวาบนหน้าเมื่อรายการบนหน้าถูกจัดกลุ่มตามกลุ่ม ให้กด Ctrl+Shift+เครื่องหมายมากกว่า (>)

เปลี่ยนมุมมองแผน

เมื่อคุณเลือกแผน มุมมอง บอร์ด จะแสดงขึ้นตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนเป็นมุมมองแผนภูมิ หรือตารางเพื่อดูภาพรวมกราฟิกมากขึ้นของแผนของคุณ

 1. ในแผน ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินมุมมองที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น "แท็บบอร์ด" หรือ "แท็บแผนภูมิ"

 2. กด Enter เพื่อเลือกและเปิดมุมมอง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนและเพิ่มกลุ่มใน Microsoft Planner

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกลุ่มและกรองงานบนบอร์ดใน Microsoft Planner

แป้นพิมพ์ลัดใน Microsoft Planner

ใช้ Planner for iOS กับ VoiceOver โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อเรียนรู้วิธีการนําทางในแอป และสลับไปมาระหว่างมุมมอง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

นําทางไปยังมุมมองหลัก

หลังจากลงชื่อเข้าใช้ Planner for iOS คุณจะไปที่มุมมอง Planner Hub โดยจะแสดงรายการแผนโปรดและแผนล่าสุดของคุณ และมีลิงก์ไปยังแผนทั้งหมด ที่ด้านบนของมุมมองฮับ Planner จะมีปุ่มเปิด ค้นหา และการสร้างแผนใหม่

มุมมอง งานของฉัน จะแสดงงานที่มอบหมายให้คุณ ที่ด้านบนของมุมมองนี้ มีปุ่ม จัดกลุ่ม ตาม

มุมมองการตั้งค่าจะมีข้อมูลบัญชีของคุณและตัวเลือกในการลงชื่อออกและวิธีใช้แอป

เมื่อต้องการนําทางมุมมอง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา คุณยังสามารถเลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วบนหน้าจอเพื่อส7วนเนื้อหาของมุมมองได้ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

นําทางระหว่างมุมมองหลัก

เมื่อต้องการสลับระหว่างมุมมองหลัก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินมุมมองที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น "งานของฉัน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แถบการนําทางจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอในทุกมุมมองหลัก และมีปุ่ม งานของฉัน,ฮับPlannerการตั้งค่าทั้งหมด

นําทางแผน

เมื่อต้องการเปิดแผน ให้ค้นหาแผนที่คุณต้องการในมุมมอง ฮับ Planner แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณมาที่มุมมองแผน และได้ยินชื่อของกลุ่มแรกในแผน

ในมุมมองแผน แถบเมนูที่ด้านบนจะมีปุ่มตัวเลือก จัดกลุ่มตามและ แผน พื้นที่เนื้อหาหลักจะมี ปุ่ม ตัวเลือก กลุ่ม และ เขตข้อมูลข้อความ เพิ่ม งาน เพื่อเพิ่มงานใหม่

เมื่อต้องการนําทางแผน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา คุณจะได้ยินงานเมื่อคุณเลื่อนแผน เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากมุมมองแผน ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

นําทางงาน

เมื่อต้องการเปิดงาน ให้ค้นหางานที่คุณต้องการในแผนหรือในมุมมอง งานของฉัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะอยู่ในมุมมอง แก้ไข งาน แถบเมนูที่ด้านบนของมุมมองจะมี ปุ่ม ตัวเลือก เพิ่มเติม เขตข้อมูลข้อความเพิ่มข้อคิดเห็น จะอยู่ที่ด้านล่างของมุมมอง

เมื่อต้องการนําทางงาน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการ ออกจาก มุมมอง แก้ไขงาน ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนและเพิ่มกลุ่มใน Microsoft Planner

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกลุ่มและกรองงานบนบอร์ดใน Microsoft Planner

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้ Planner for Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อเรียนรู้วิธีการนําทางในแอป และสลับไปมาระหว่างมุมมอง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

นําทางไปยังมุมมองหลัก

หลังจากลงชื่อเข้าใช้ Planner for Android คุณจะไปที่มุมมอง Planner Hub โดยจะแสดงรายการแผนโปรดและแผนล่าสุดของคุณ และมีลิงก์ไปยังแผนทั้งหมด ที่ด้านบนของมุมมองฮับ Planner จะมีปุ่มเปิด ค้นหา และการสร้างแผนใหม่

มุมมอง งานของฉัน จะแสดงงานที่มอบหมายให้คุณ ที่ด้านบนของมุมมองนี้ มีปุ่ม เรียงล .ก . ตาม

มุมมองการตั้งค่าจะมีข้อมูลบัญชีของคุณและตัวเลือกในการลงชื่อออกและวิธีใช้แอป

เมื่อต้องการนําทางมุมมอง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา คุณยังสามารถเลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วบนหน้าจอเพื่อส7วนเนื้อหาของมุมมองได้ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

นําทางระหว่างมุมมองหลัก

เมื่อต้องการสลับระหว่างมุมมองหลัก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินมุมมองที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น "งานของฉัน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แถบการนําทางจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอในทุกมุมมองหลัก และมีปุ่ม งานของฉัน,ฮับPlannerการตั้งค่าทั้งหมด

นําทางแผน

เมื่อต้องการเปิดแผน ให้ค้นหาแผนที่คุณต้องการในมุมมอง ฮับ Planner แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณมาที่มุมมองแผน และได้ยินชื่อของกลุ่มแรกในแผน

ในมุมมองแผน แถบเมนูที่ด้านบนมีปุ่ม แผนภูมิเรียงล.ก.ตามและตัวเลือกเพิ่มเติม พื้นที่เนื้อหาหลักประกอบด้วยปุ่มของตัวเลือกกลุ่ม และ เขตข้อมูลข้อความ เพิ่ม งาน เพื่อเพิ่มงานใหม่

เมื่อต้องการนําทางแผน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากมุมมองแผน ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย

นําทางงาน

เมื่อต้องการเปิดงาน ให้ค้นหางานที่คุณต้องการในแผนหรือในมุมมอง งานของฉัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะอยู่ในมุมมอง แก้ไข งาน แถบเมนูที่ด้านบนของมุมมองจะมี ปุ่ม ตัวเลือก เพิ่มเติม เขตข้อมูลข้อความเพิ่มข้อคิดเห็น จะอยู่ที่ด้านล่างของมุมมอง

เมื่อต้องการนําทางงาน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการ ออกจากแก้ไข มุมมองงาน ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนและเพิ่มกลุ่มใน Microsoft Planner

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกลุ่มและกรองงานบนบอร์ดใน Microsoft Planner

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×