ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ACCRINTM ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ไวยากรณ์

ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่เป็นข้อความ

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน ACCRINTM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ปัญหา    จำเป็น วันที่ออกให้ความปลอดภัยของระบบ

 • Settlement    จำเป็น วันครบกําหนดของ Security's

 • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยรายปีของความปลอดภัย

 • Par    จำเป็น มูลค่าที่ตราไว้ของความปลอดภัย ถ้าละ par ไว้ ACCRINTM จะใช้ค่า $1,000

 • Basis    ไม่จำเป็น ชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excelวันที่เป็นเลขลดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 มีเลขล.ก. 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 มีเลขลเกิดขึ้น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2443 ไป 39,448 วัน

 • Issue, settlement และ basis จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้า issue หรือ settlement มีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน ACCRINTM จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า rate ≤ 0 หรือถ้า par ≤ 0 ฟังก์ชัน ACCRINTM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน ACCRINTM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า issue ≥ settlement ฟังก์ชัน ACCRINTM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ฟังก์ชัน ACCRINTM สามารถคำนวณได้ดังนี้

  ฟังก์ชัน ACCRINTM = par x rate x A/D

  โดยที่:

  • A = จํานวนของวันค้างรับที่นับตามหลักเกณฑ์รายเดือน เมื่อดอกเบี้ยตามรายการครบกําหนดชําระ จะใช้จํานวนวันนับจากวันที่ออกดอกเบี้ยถึงวันครบกําหนดไถ่ตัว

  • D = หลักเกณฑ์ประจำปี

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

39539

วันที่ออกจำหน่าย

39614

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

0.1

ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์

1000

มูลค่าที่ตราไว้

3

หลักเกณฑ์ตามที่เป็นจริง/365 (ดูเนื้อหาข้างบน)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ACCRINTM(A2,A3,A4,A5,A6)

อัตราดอกเบี้ยค้างรับตามเงื่อนไขข้างบน

20.54794521

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×