ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ARABIC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงตัวเลขโรมันเป็นตัวเลขอาระบิก

ไวยากรณ์

ARABIC( text )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ARABIC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ข้อความ    จำเป็น สตริงที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ สตริงว่าง ("") หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีข้อความ

ข้อสังเกต

 • ถ้า Text มีค่าที่ไม่ถูกต้อง ARABIC จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ค่าต่างๆ ที่ส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE! ได้แก่ ตัวเลข วันที่ และข้อความที่ไม่ใช่เลขโรมันที่ถูกต้อง

 • ถ้าสตริงว่าง ("") จะส่งกลับ 0

 • ความยาวสูงสุดของอาร์กิวเมนต์คือ 255 อักขระ ดังนั้น จํานวนที่มากที่สุดที่สามารถส่งกลับได้คือ 255,000

 • ตัวพิมพ์ของอาร์กิวเมนต์ข้อความจะถูกละเว้น ตัวอย่างเช่น "mxmvii" ประเมินผลลัพธ์เดียวกัน (1997) เป็น "MXMVII"

 • แม้ว่าตัวเลขโรมันที่ติดลบไม่ใช่ค่ามาตรฐาน แต่การประเมินตัวเลขโรมันที่ติดลบก็ได้รับการสนับสนุน แทรกเครื่องหมายลบก่อนข้อความโรมัน เช่น "-MMXI"

 • ช่องว่างนำหน้าหรือต่อท้ายจะถูกละเว้น

 • ฟังก์ชัน ARABIC จะตรงข้ามกับฟังก์ชัน ROMAN ดู ฟังก์ชัน ROMAN เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

 1. ใช้ฟังก์ชัน ARABIC เพื่อแปลงค่า

  เปิดเวิร์กบุ๊กExcelและพิมพ์สูตรนี้ลงในเซลล์ A1

  =ARABIC("LVII")

  กด Enter Excelจะแปลงเลขโรมัน LVII เป็นเลข 57 ที่เทียบเท่าภาษาอาหรับ

 2. ใช้การอ้างอิงเซลล์ในฟังก์ชันเพื่อแปลงค่าจากเซลล์อื่น

  พิมพ์สูตรนี้ลงในเซลล์ A2

  =ARABIC(B1)

  ในตอนนี้ ให้ใส่ตัวเลขโรมันลงในเซลล์ B1

  mcmxii

  Excelแปลงค่าในเซลล์ B1 และแสดงภาษาอาหรับที่เทียบเท่ากัน ซึ่งเท่ากับ 1912

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×