BESSELK (ฟังก์ชัน BESSELK)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน BESSELK ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าฟังก์ชัน Bessel ที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งจะเท่ากับฟังก์ชัน Bessel ที่ประเมินไว้สำหรับอาร์กิวเมนต์จินตภาพอย่างแท้จริง

ไวยากรณ์

BESSELK(X, N)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BESSELK มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    (ต้องระบุ) คือค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

  • N    (ต้องระบุ) ลำดับที่ของฟังก์ชัน ถ้า n ไม่เป็นจำนวนเต็ม จะมีการปัดเศษทิ้ง

ข้อสังเกต

  • ถ้า x ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BESSELK จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า n ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BESSELK จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า n < 0 ฟังก์ชัน BESSELK จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน Bessel ที่ปรับเปลี่ยนแล้วลำดับที่ n ของตัวแปร x คือ

    สมการ

    ซึ่ง Jn และ Yn คือฟังก์ชัน Bessel ของ J และ Y ตามลำดับ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BESSELK(1.5, 1)

ฟังก์ชัน Bessel ที่ปรับเปลี่ยนแล้วโดยมีค่าประเมินเท่ากับ 1.5 และค่าลำดับที่เท่ากับ 1

0.277387804

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×