ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

BINOM.INV (ฟังก์ชัน BINOM.INV)

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสม (cumulative binomial distribution) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ไวยากรณ์

BINOM.INV(trials,probability_s,alpha)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BINOM.INV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Trials    (ต้องระบุ) จำนวนของการทดลองแบบ Bernoulli

  • Probability_s    (ต้องระบุ) ความน่าจะเป็นในการประสบความสำเร็จของการทดลองแต่ละครั้ง

  • Alpha    (ต้องระบุ) ค่าเกณฑ์

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BINOM.INV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าการทดลองไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

  • ถ้า trials < 0 ฟังก์ชัน BINOM.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability_s <= 0 หรือ probability_s => 1 ฟังก์ชัน BINOM.INV ใบแจ้งหนี้จะส่งกลับ #NUM! ค่าความผิดพลาด

  • ถ้า alpha <= 0 หรือ alpha => 1 ฟังก์ชัน BINOM.INV ใบแจ้งหนี้จะส่งกลับ #NUM! ค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

6

จำนวนครั้งของการทดลองเบอร์นูลี

0.5

ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง

0.75

ค่าเกณฑ์

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BINOM.INV(A2,A3,A4)

ค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

4

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×