ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน BITOR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับ 'OR' ของสองตัวเลขในระดับบิต

ไวยากรณ์

BITOR(number1, number2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BITOR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1    จำเป็น ต้องอยู่ในรูปฐานสิบและมากกว่าหรือเท่ากับ 0

  • Number2    จำเป็น ต้องอยู่ในรูปฐานสิบและมากกว่าหรือเท่ากับ 0

ข้อสังเกต

  • ผลลัพธ์ที่ได้คือ 'OR' ของพารามิเตอร์ในระดับบิต

  • ในผลลัพธ์ที่ได้ บิตแต่ละตำแหน่งจะเป็น 1 ถ้าบิตของพารามิเตอร์ใดก็ตามที่ตำแหน่งนั้นเป็น 1

  • ค่าที่ส่งกลับจากตําแหน่งบิตจะดําเนินการจากขวาไปซ้ายเป็นกําลัง 2 บิตที่อยู่ขวาสุดจะส่งกลับค่า 1 (2^0) บิตทางซ้ายจะส่งกลับค่า 2 (2^1) ไปเรื่อยๆ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน BITOR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งมากกว่า (2^48)-1 ฟังก์ชัน BITOR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BITOR จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

วิธีการทำงาน

=BITOR(23,10)

เปรียบเทียบตําแหน่งบิตสําหรับการแสดงเลขฐานสองของสองจํานวน และถ้าตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมี 1 จะส่งกลับค่า 2 ยกกําลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตําแหน่งบิต จากนั้นตัวเลขเหล่านั้นจะถูกรวม

31

ตัวเลข 23 คือ 10111 ในเลขฐานสอง และ 10 คือ 1010 พบค่า 1 ในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งที่ 5 ตําแหน่งของตัวเลขใดจํานวนหนึ่งในสองตําแหน่ง คุณสามารถแสดง 1010 เป็น 01010 เพื่อให้ตัวเลขทั้งสองมีจํานวนหลักเท่ากัน ตัวเลข 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 และ 2^4 จะหาผลรวมของ 31

23 = 10111

10 = 01010

ทดสอบ: พบ 1 ที่ตำแหน่งใดๆ จาก 5 ตำแหน่งหรือไม่

yyyyy

1+2+4+8+16=31

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×