ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

BITOR (ฟังก์ชัน BITOR)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน BITOR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับ 'OR' ของสองตัวเลขในระดับบิต

ไวยากรณ์

BITOR(number1, number2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BITOR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1    (ต้องระบุ) ต้องอยู่ในรูปฐานสิบและมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0

  • Number2    (ต้องระบุ) ต้องอยู่ในรูปฐานสิบและมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0

ข้อสังเกต

  • ผลลัพธ์ที่ได้คือ 'OR' ของพารามิเตอร์ในระดับบิต

  • ในผลลัพธ์ที่ได้ บิตแต่ละตำแหน่งจะเป็น 1 ถ้าบิตของพารามิเตอร์ใดก็ตามที่ตำแหน่งนั้นเป็น 1

  • ค่าที่ถูกส่งกลับจากตำแหน่งบิตจะเริ่มจากขวาไปซ้ายเป็นกำลัง 2 บิตที่อยู่ขวาสุดจะส่งกลับค่า 1 (2^0) บิตทางซ้ายจะส่งกลับค่า 2 (2^1) เช่นนี้ไปเรื่อยๆ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน BITOR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งมากกว่า (2^48)-1 ฟังก์ชัน BITOR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BITOR จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

วิธีการทำงาน

=BITOR(23,10)

เปรียบเทียบตำแหน่งบิตสำหรับการแสดงในรูปของเลขฐานสองของสองจำนวน และถ้าตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็น 1 ให้ส่งกลับค่า 2 ยกกำลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งบิต จากนั้น หาผลรวมของจำนวนเหล่านั้น

31

จำนวน 23 คือ 10111 ในรูปของเลขฐานสอง และ 10 คือ 1010 ค่า 1 ถูกพบในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในทั้ง 5 ตำแหน่งของจำนวนใดจำนวนหนึ่งของสองจำนวนนี้ คุณสามารถแสดง 1010 เป็น 01010 ได้เพื่อให้ทั้งสองจำนวนมีจำนวนหลักเท่ากัน จำนวน 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 และ 2^4 จะนำมาหาผลรวม ซึ่งได้ผลรวมเท่ากับ 31

23 = 10111

10 = 01010

ทดสอบ: พบ 1 ที่ตำแหน่งใดๆ จาก 5 ตำแหน่งหรือไม่

yyyyy

1+2+4+8+16=31

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×