ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ CHITEST จะส่งกลับค่าจากการแจกแจงแบบไคสแควร์ (χ2) สําหรับสถิติและระดับความเป็นอิสระที่เหมาะสม คุณสามารถใช้การทดสอบ χ2 เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ตามสมมติฐานได้รับการตรวจสอบโดยการทดลองหรือไม่

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่อาจให้ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และมีชื่อที่สื่อถึงการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงพร้อมใช้งานสําหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่นับจากนี้ เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน CHISQ.TEST

ไวยากรณ์

CHITEST(actual_range,expected_range)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CHITEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Actual_range     จำเป็น ช่วงของข้อมูลที่มีค่าสังเกตเพื่อทดสอบกับค่าที่คาดไว้

 • Expected_range     จำเป็น ช่วงของข้อมูลที่มีอัตราส่วนของผลคูณของผลรวมแถวและผลรวมคอลัมน์กับผลรวมทั้งหมด

ข้อสังเกต

 • ถ้า actual_range และ expected_range มีจำนวนจุดข้อมูลที่แตกต่างกัน CHITEST จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

 • การทดสอบ χ2 จะคำนวณสถิติ χ2 โดยใช้สูตร:

  สมการ

  โดยที่:

  Aij = ความถี่จริงในแถวที่ i และคอลัมน์ที่ j

  Eij = ความถี่ที่คาดหมายในแถวที่ i และคอลัมน์ที่ j

  r = จำนวนแถว

  c = จำนวนคอลัมน์

 • ค่าต่ําของ χ2 เป็นตัวบ่งชี้ความเป็นอิสระ ดังที่เห็นได้จากสูตร χ2 จะเป็นบวกหรือ 0 เสมอและเป็น 0 ก็ต่อเมื่อ Aij = Eij สําหรับทุก i,j

 • CHITEST จะส่งกลับความน่าจะเป็นที่ค่าของสถิติ χ2 อย่างน้อยที่สุดเท่าที่ค่าที่คํานวณโดยสูตรด้านบนอาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญภายใต้สมมติฐานความเป็นอิสระ ในการคํานวณความน่าจะเป็นนี้ CHITEST จะใช้การแจกแจง χ2 ที่มีระดับความเป็นอิสระ (df) ที่เหมาะสม ถ้า r > 1 และ c > 1 ให้ df = (r - 1)(c - 1) ถ้า r = 1 และ c > 1 แล้ว df = c - 1 หรือถ้า r > 1 และ c = 1 แล้ว df = r - 1 ไม่อนุญาตให้ใช้ r = c= 1 และจะส่งกลับ #N/A

 • การใช้ CHITEST เหมาะสมที่สุดเมื่อ Eij มีขนาดเล็กเกินไป นักสถิติบางคนแนะนําว่าแต่ละ Eij ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 5

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ผู้ชาย (ค่าจริง)

ผู้หญิง (ค่าจริง)

คำอธิบาย

58

35

เห็นด้วย

11

25

กลางๆ

10

23

ไม่เห็นด้วย

ผู้ชาย (ค่าที่คาดหมาย)

ผู้หญิง (ค่าที่คาดหมาย)

คำอธิบาย

45.35

47.65

เห็นด้วย

17.56

18.44

กลางๆ

16.09

16.91

ไม่เห็นด้วย

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CHITEST(A2:B4,A6:B8)

สถิติ χ2 สำหรับข้อมูลข้างบนคือ 16.16957 ที่มี 2 ระดับของความเป็นอิสระ

0.0003082

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×