ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ คอลัมน์  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าจำนวนคอลัมน์ในแบบอาร์เรย์หรือการอ้างอิง

ไวยากรณ์

COLUMNS(array)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COLUMNS มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

  • อาร์ เรย์    จำเป็น อาร์เรย์หรือ สูตรอาร์เรย์ หรือการอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการหาจํานวนคอลัมน์

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COLUMNS(C1:E4)

จำนวนของคอลัมน์ในการอ้างอิง C1:E4

3

=COLUMNS({1,2,3;4,5,6})

จํานวนคอลัมน์ในค่าคงที่อาร์เรย์ {1,2,3; 1,2,55) 4,5,6}. มีแถว 3 คอลัมน์สองแถว ที่มี 1,2 และ 3 ในแถวแรกและ 4,5 และ 6 ในแถวที่สอง

3

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×