ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

CONFIDENCE.NORM (ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM)

ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงปกติ

คำอธิบาย

ช่วงความเชื่อมั่นคือช่วงของค่า ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างของคุณคือ x ที่อยู่ตรงกึ่งกลางของช่วงนี้ และช่วงคือ x ± CONFIDENCE.NORM ตัวอย่างเช่น ถ้า x เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างของเวลาจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อทางจดหมาย x ± CONFIDENCE.NORM คือช่วงของค่าเฉลี่ยประชากรนั่นเอง สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร μ0 ในช่วงนี้ ความน่าจะเป็นของการได้รับค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่ห่างจาก μ0 มากกว่า x จะมากกว่า alpha และสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรใดๆ เมื่อ μ0 ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้ ความน่าจะเป็นที่จะได้ค่าเฉลี่ยตัวอย่างซึ่งห่างจาก μ0 มากกว่า x จะน้อยกว่า alpha หรืออีกนัยหนึ่ง สมมติว่าเราใช้ x, standard_dev และ size เพื่อสร้างการทดสอบแบบสองด้านที่ระดับนัยสำคัญ alpha ของสมมติฐานที่ว่าค่าเฉลี่ยประชากรเป็น μ0 เช่นนั้นเราจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานดังกล่าว ถ้า μ0 อยู่ในช่วงความเชื่อมั่นและจะปฏิเสธสมมติฐานดังกล่าว ถ้า μ0 ไม่อยู่ในช่วงความเชื่อมั่น ช่วงความเชื่อมั่นไม่อนุญาตให้เราอ้างถึงว่ามีความน่าจะเป็น 1 - alpha ที่เวลาในการส่งสินค้าครั้งถัดไปของเราจะอยู่ในช่วงความเชื่อมั่นได้

ไวยากรณ์

CONFIDENCE.NORM(alpha,standard_dev,size)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Alpha    (ต้องระบุ) ระดับนัยสำคัญที่ใช้ในการคำนวณระดับความเชื่อมั่น โดยที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 100*(1 - alpha)% หรืออีกนัยหนึ่งคือ alpha ที่เท่ากับ 0.05 จะแสดงถึงระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

 • Standard_dev    (ต้องระบุ) คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสำหรับช่วงข้อมูลและถือว่าน่าจะเป็นที่ทราบอยู่แล้ว

 • ขนาด    (ต้องระบุ) ขนาดของตัวอย่าง

ข้อสังเกต

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า alpha ≤ 0 หรือ alpha ≤ 1 ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า size ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

 • ถ้า size < 1 ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าเราสมมติให้ alpha เท่ากับ 0.05 ก็จะต้องคำนวณพื้นที่ที่อยู่ภายใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานที่มีค่าเท่ากับ (1 - alpha) หรือ 95 เปอร์เซ็นต์ ค่านี้เท่ากับ ± 1.96 ดังนั้น ช่วงความเชื่อมั่นจึงเป็น:

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.05

ระดับนัยสำคัญ

2.5

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

50

ขนาดของตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CONFIDENCE.NORM(A2,A3,A4)

ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร อีกนัยหนึ่ง ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่เป็นฐานสำหรับการเดินทางไปทำงานจะเท่ากับ 30 ± 0.692952 นาที หรือ 29.3 ถึง 30.7 นาที

0.692952

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×