ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

With over twenty stencils and hundreds of shapes, the AWS Diagrams template in Visio gives you what you need to create AWS diagrams for your specific needs. Design cloud storage, business applications, identity-management solutions, media services, and much more.

Note: If you're using Visio for the web, be aware that AWS diagrams are available in Visio Plan 1, but are not available in Visio in Microsoft 365.

Open an AWS diagram template

  • Select New > Templates > Network > AWS Diagrams

  • When you already have a diagram open in Visio, you can also find AWS stencils on the Shapes panel by selecting More Shapes > Network

Open an AWS diagram template

  • Select File > New > AWS Diagrams

  • You can also find the AWS templates on the Visio landing page. Scroll downward to AWS Diagrams and select the one you want.

Summary of stencils and shapes

The following table summarizes most of the available stencils and sample shapes from each stencil to help you see the extensive scope of what’s available.

Stencil

Sample shapes

AWS Analytics

AWS Analytics stencil.

AWS Application Integration

AWS Application Integration stencil.

AWS AR VR

AWS AR VR stencil.

AWS Blockchain

AWS Blockchain stencil.

AWS Business Application

AWS Business Application stencil.

AWS Compute

AWS Compute stencil.

AWS Containers

AWS Containers stencil.

AWS Cost Management

AWS Cost Management stencil.

AWS Customer Enablement

AWS Customer Enablement stencil.

AWS Customer Engagement

AWS Customer Engagement stencil.

AWS Database

AWS Database stencil.

AWS Developer Tools

AWS Developer Tools stencil.

AWS End User Computing

AWS End User Computing stencil.

AWS Game Tech

AWS Game Tech stencil.

AWS General

AWS General stencil.

AWS Internet of Things

AWS Internet of Things stencil.

AWS Machine Learning

AWS Machine Learning stencil.

AWS Management Governance

AWS Management Governance stencil.

AWS Media Services

AWS Media Services stencil.

AWS Migration Transfer

AWS Migration Transfer stencil.

AWS Mobile

AWS Mobile stencil.

AWS Networking Content Delivery

AWS Networking Content Delivery stencil.

AWS Quantum Technologies

AWS Quantum Technologies stencil.

AWS Robotics

AWS Robotics stencil.

AWS Satellite

AWS Satellite stencil.

AWS Security Identity Compliance

AWS Security Identity Compliance stencil.

AWS Storage

AWS Storage stencil.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×