ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

CSC (ฟังก์ชัน CSC)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CSC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าโคซีแคนต์ของมุมที่ระบุเป็นหน่วยเรเดียน

ไวยากรณ์

CSC(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CSC มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

  • Number    (ต้องระบุ)

ข้อสังเกต

  • ค่าสัมบูรณ์ของ Number ต้องน้อยกว่า 2^27

  • ถ้า Number อยู่นอกข้อจำกัด CSC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number เป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข CSC จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • CSC(n) เท่ากับ 1/SIN(n)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CSC(15)

ส่งกลับค่าโคซีแคนต์ของ 15 (1.538)

1.538

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×