ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DAYS ใน Microsoft Excel สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชัน DAY ให้ดูที่ ฟังก์ชัน DAY

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

ไวยากรณ์

DAYS(end_date, start_date)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DAYS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • End_date    จำเป็น Start_date และ End_date คือวันที่สองวันที่ที่คุณต้องการทราบจํานวนวัน

  • Start_dateต้องระบุ Start_date และ End_date คือวันที่สองวันที่ที่คุณต้องการทราบจํานวนวัน

หมายเหตุ: Excel จะเก็บวันที่เป็นเลขลําดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ตามค่าเริ่มต้น 1 ม.ค. 1900 จะเป็นเลขลําดับ 1 และ 1 มกราคม 2551 เป็นเลขลําดับ 39448 เนื่องจากเป็น 39447 วันหลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่ทั้งสองเป็นตัวเลข แล้ว DAYS จะใช้ EndDate และ StartDate คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่ทั้งสอง

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่อันใดอันหนึ่งเป็นข้อความ อาร์กิวเมนต์นั้นจะถือเป็น DATEVALUE(date_text) และจะส่งกลับวันที่จำนวนเต็มแทนคอมโพเนนต์เวลา

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่เป็นค่าตัวเลขที่อยู่นอกช่วงของวันที่ที่ถูกต้อง DAYS จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่เป็นสตริงที่ไม่สามารถแยกวิเคราะห์ให้เป็นวันที่ที่ถูกต้องได้ DAYS จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

วันที่ 31 ธ.ค. 2564

1-ม.ค.-2564

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DAYS("15-MAR-2021","1-ก.พ.-2021")

ค้นหาจํานวนวันระหว่างวันที่สิ้นสุด (15-MAR-2021) และวันที่เริ่มต้น (1-ก.พ.-2021) เมื่อคุณใส่วันที่ในฟังก์ชันโดยตรง คุณต้องใส่วันที่นั้นไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ ผลลัพธ์คือ 42

42

=DAYS(A2,A3)

ค้นหาจำนวนวันระหว่างวันที่สิ้นสุดใน A2 และวันที่เริ่มต้นใน A3 (364)

364

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×