ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

DDB (ฟังก์ชัน DDB)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามคาบเวลาที่ระบุ โดยใช้วิธีดุลที่ลดลงแน่นอน

ไวยากรณ์

DB(cost, salvage, life, period, [month])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Cost    (ต้องระบุ) ต้นทุนแรกเริ่มของสินทรัพย์

 • Salvage    (ต้องระบุ) มูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว (บางครั้งก็เรียกว่า มูลค่าซากของสินทรัพย์)

 • Life    (ต้องระบุ) จำนวนคาบเวลาทั้งหมดที่สินทรัพย์ถูกประเมินค่าเสื่อมราคา (บางครั้งเรียกว่า อายุการใช้งานของสินทรัพย์)

 • Period    (ต้องระบุ) คาบเวลาที่คุณต้องการนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา โดยจะต้องใช้หน่วยเดียวกับค่า life

 • Month    (ระบุหรือไม่ก็ได้) จำนวนเดือนในปีแรก ถ้าละเดือนไว้ จะถือว่ามีค่าเป็น 12

ข้อสังเกต

 • วิธีดุลที่ลดลงแน่นอนจะคำนวณค่าเสื่อมราคาที่อัตราคงที่ DB จะใช้สูตรต่อไปนี้คำนวณค่าเสื่อมราคาของคาบเวลาหนึ่ง ดังนี้

  (ต้นทุน - ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดนับจากคาบเวลาก่อนหน้า) * อัตรา

  โดยที่:

  อัตรา = 1 - ((มูลค่าซากทรัพย์ / ต้นทุน) ^ (1 / life)) โดยปัดเศษขึ้นเป็นทศนิยมสามตำแหน่ง

 • ค่าเสื่อมราคาของคาบเวลาแรกและคาบเวลาสุดท้ายเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคาบเวลาแรก DB จะใช้สูตรนี้

  ต้นทุน * อัตรา * จำนวนเดือน / 12

 • สำหรับคาบเวลาสุดท้าย ฟังก์ชัน DB จะใช้สูตรนี้

  ((ต้นทุน - ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดนับจากคาบเวลาก่อนหน้า) * อัตรา * (12 - จำนวนเดือน)) / 12

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

$1,000,000

ราคาเริ่มต้น

$100,000

ราคาค่าซาก

6

ช่วงการใช้ประโยชน์เป็นจำนวนปี

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DB(A2,A3,A4,1,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีแรก ที่คำนวณเพียง 7 เดือน

$186,083.33

=DB(A2,A3,A4,2,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่สอง

$259,639.42

=DB(A2,A3,A4,3,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่สาม

$176,814.44

=DB(A2,A3,A4,4,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่สี่

$120,410.64

=DB(A2,A3,A4,5,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่ห้า

$81,999.64

=DB(A2,A3,A4,6,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่หก

$55,841.76

=DB(A2,A3,A4,7,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่ 7 โดยคำนวณเพียง 5 เดือน

$15,845.10

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×