ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามคาบเวลาที่ระบุ โดยใช้วิธีดุลที่ลดลงแน่นอน

ไวยากรณ์

DB(cost, salvage, life, period, [month])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ต้นทุน    จำเป็น ต้นทุนเริ่มต้นของทรัพย์สิน

 • ซาก    จำเป็น ค่าที่จุดสิ้นสุดของค่าเสื่อมราคา (บางครั้งเรียกว่ามูลค่าซากของทรัพย์สิน)

 • อายุ    จำเป็น จํานวนรอบระยะเวลาซึ่งสินทรัพย์กําลังถูกคิดค่าเสื่อมราคา (บางครั้งเรียกว่า อายุการใช้งานของสินทรัพย์)

 • เครื่องหมายมหัพภาค    จำเป็น รอบระยะเวลาที่คุณต้องการคํานวณค่าเสื่อมราคา มหัพภาคต้องใช้หน่วยเดียวกับค่า life

 • เดือน    ไม่จำเป็น จํานวนเดือนในปีแรก ถ้าละเดือนไว้ จะถือว่ามีค่าเป็น 12

ข้อสังเกต

 • วิธีดุลที่ลดลงแน่นอนจะคํานวณค่าเสื่อมราคาในอัตราคงที่ DB จะใช้สูตรต่อไปนี้ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาสําหรับคาบเวลาหนึ่ง

  (ต้นทุน - ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดนับจากคาบเวลาก่อนหน้า) * อัตรา

  โดยที่:

  อัตรา = 1 - ((มูลค่าซากทรัพย์ / ต้นทุน) ^ (1 / life)) โดยปัดเศษขึ้นเป็นทศนิยมสามตำแหน่ง

 • ค่าเสื่อมราคาสําหรับคาบเวลาแรกและคาบเวลาสุดท้ายเป็นกรณีพิเศษ สําหรับคาบเวลาแรก DB จะใช้สูตรนี้

  ต้นทุน * อัตรา * จำนวนเดือน / 12

 • สำหรับคาบเวลาสุดท้าย ฟังก์ชัน DB จะใช้สูตรนี้

  ((ต้นทุน - ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดนับจากคาบเวลาก่อนหน้า) * อัตรา * (12 - จำนวนเดือน)) / 12

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

$1,000,000

ราคาเริ่มต้น

$100,000

ราคาค่าซาก

6

ช่วงการใช้ประโยชน์เป็นจำนวนปี

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DB(A2,A3,A4,1,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีแรก ที่คำนวณเพียง 7 เดือน

$186,083.33

=DB(A2,A3,A4,2,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่สอง

$259,639.42

=DB(A2,A3,A4,3,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่สาม

$176,814.44

=DB(A2,A3,A4,4,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่สี่

$120,410.64

=DB(A2,A3,A4,5,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่ห้า

$81,999.64

=DB(A2,A3,A4,6,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่หก

$55,841.76

=DB(A2,A3,A4,7,7)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่ 7 โดยคำนวณเพียง 5 เดือน

$15,845.10

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×