ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ ฟังก์ชัน DECIMAL  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงข้อความที่แสดงแทนตัวเลขในฐานที่กำหนดให้เป็นเลขฐานสิบ

ไวยากรณ์

DECIMAL(text, radix)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DECIMAL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ข้อความ    จำเป็น

  • Radix    จำเป็น Radix ต้องเป็นจํานวนเต็ม

ข้อสังเกต

  • ความยาวสตริงของข้อความต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255 อักขระ

  • อาร์กิวเมนต์ข้อความสามารถเป็นการผสมกันของอักขระพยัญชนะและตัวเลขที่ถูกต้องสำหรับ Radix และไม่จำเป็นต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  • Excel สนับสนุนอาร์กิวเมนต์ข้อความที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า 2^53 อาร์กิวเมนต์ข้อความที่แก้ไขเป็นจํานวนที่มากกว่า 2^53 อาจส่งผลให้สูญเสียความแม่นยํา

  • Radix ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 2 (ไบนารี หรือฐาน 2) และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 (ฐาน 36)
    Radix ที่มากกว่า 10 จะใช้ค่าตัวเลข 0-9 และตัวอักษร A-Z ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น ฐาน 16 (เลขฐานสิบหก) จะใช้ 0-9 และ A-F และฐาน 36 ใช้ 0-9 และ A-Z

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน DECIMAL อาจส่งกลับ #NUM! หรือ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

วิธีการทำงาน

'=DECIMAL("FF",16)

แปลงค่าเลขฐานสิบหก (ฐาน 16) FF เป็นค่าเลขฐานสิบ (ฐาน 10) ที่เทียบเท่ากัน (255)

=DECIMAL("FF",16)

"F" อยู่ในตําแหน่งที่ 15 ในระบบเลขฐาน 16 เนื่องจากระบบตัวเลขทั้งหมดเริ่มต้นด้วย 0 อักขระตัวที่ 16 เลขฐานสิบหกจะอยู่ในตําแหน่งที่ 15 สูตรด้านล่างแสดงวิธีแปลงเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน HEX2DEC ในเซลล์ C3 จะตรวจสอบผลลัพธ์นี้

=HEX2DEC("ff")

สูตร

=(15*(16^1))+(15*(16^0))

'=DECIMAL(111,2)

แปลงค่าเลขฐานสอง (ฐาน 2) 111 เป็นค่าเลขฐานสิบ (ฐาน 10) ที่เทียบเท่ากัน (7)

=DECIMAL(111,2)

"1" อยู่ในตําแหน่งที่ 1 ในระบบเลขฐาน 2 สูตรด้านล่างแสดงวิธีแปลงเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน BIN2DEC ในเซลล์ C6 จะตรวจสอบผลลัพธ์นี้

=BIN2DEC(111)

สูตร

=(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*(2^0))

'=DECIMAL("zap",36)

แปลงค่า "zap" ในฐาน 36 เป็นค่าเลขฐานสิบที่เทียบเท่ากัน (45745)

=DECIMAL("zap",36)

"z" อยู่ในตําแหน่งที่ 35 , "a" อยู่ในตําแหน่งที่ 10 และ "p" อยู่ในตําแหน่งที่ 25 สูตรด้านล่างแสดงวิธีแปลงเป็นเลขฐานสิบ

สูตร

=(35*(36^2))+(10*(36^1))+(25*(36^0))

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×