ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

DECIMAL (ฟังก์ชัน DECIMAL)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ไวยากรณ์ของ DECIMAL  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงข้อความที่แสดงแทนตัวเลขในฐานที่กำหนดให้เป็นเลขฐานสิบ

ไวยากรณ์

DECIMAL(text, radix)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DECIMAL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Text    (ต้องระบุ)

  • Radix    (ต้องระบุ) Radix ต้องเป็นจำนวนเต็ม

ข้อสังเกต

  • ความยาวสตริงของข้อความต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 255 อักขระ

  • อาร์กิวเมนต์ข้อความสามารถเป็นการผสมกันของอักขระพยัญชนะและตัวเลขที่ถูกต้องสำหรับ Radix และไม่จำเป็นต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  • Excel สนับสนุนอาร์กิวเมนต์ข้อความที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า 2^53 อาร์กิวเมนต์ข้อความที่เปลี่ยนเป็นตัวเลขที่มากกว่า 2^53 อาจทำให้เกิดการสูญเสียความแม่นยำได้

  • Radix ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 2 (ไบนารีหรือฐาน 2) และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 (ฐาน 36)
    Radix ที่มากกว่า 10 จะใช้ค่าตัวเลข 0-9 และอักษร A-Z ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น ฐาน 16 (เลขฐานสิบหก) จะใช้ 0-9 และ A-F และฐาน 36 จะใช้ 0-9 และ A-Z

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน DECIMAL อาจส่งกลับ #NUM! หรือ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

วิธีการทำงาน

'=DECIMAL("FF",16)

แปลงค่าเลขฐานสิบหก (ฐาน 16) FF เป็นค่าเลขฐานสิบ (ฐาน 10) ที่เทียบเท่ากัน (255)

=DECIMAL("FF",16)

"F" อยู่ในตำแหน่งที่ 15 ในระบบเลขฐาน 16 เนื่องจากระบบตัวเลขทั้งหมดเริ่มด้วย 0 ดังนั้นอักขระตัวที่ 16 ในเลขฐานสิบหกจะอยู่ในตำแหน่งที่ 15 สูตรด้านล่างนี้แสดงวิธีแปลงเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน HEX2DEC ในเซลล์ C3 จะตรวจสอบผลลัพธ์นี้

=HEX2DEC("ff")

สูตร

=(15*(16^1))+(15*(16^0))

'=DECIMAL(111,2)

แปลงค่าเลขฐานสอง (ฐาน 2) 111 เป็นค่าเลขฐานสิบ (ฐาน 10) ที่เทียบเท่ากัน (7)

=DECIMAL(111,2)

"1" อยู่ในตำแหน่งที่ 1 ในระบบเลขฐาน 2 สูตรด้านล่างนี้แสดงวิธีแปลงเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน BIN2DEC ในเซลล์ C6 จะตรวจสอบผลลัพธ์นี้

=BIN2DEC(111)

สูตร

=(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*(2^0))

'=DECIMAL("zap",36)

แปลงค่า "zap" ในฐาน 36 เป็นค่าเลขฐานสิบที่เทียบเท่ากัน (45745)

=DECIMAL("zap",36)

"z" อยู่ในตำแหน่งที่ 35, "a" อยู่ในตำแหน่งที่ 10 และ "p" อยู่ในตำแหน่งที่ 25 สูตรต่อไปนี้แสดงวิธีแปลงเป็นเลขฐานสิบ

สูตร

=(35*(36^2))+(10*(36^1))+(25*(36^0))

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×