ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

DGET (ฟังก์ชัน DGET)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ DGET  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แยกค่าเดี่ยวออกจากคอลัมน์ของรายการหรือฐานข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

DGET(database, field, criteria)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DGET มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Database    (ต้องระบุ) ช่วงของเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นรายการหรือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลคือรายการของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยที่แถวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นคือ ระเบียน และคอลัมน์ของข้อมูลคือ เขตข้อมูล แถวแรกของรายการจะมีป้ายชื่อของคอลัมน์แต่ละคอลัมน์

 • Field    (ต้องระบุ) ระบุว่าจะใช้คอลัมน์ใดในฟังก์ชันนี้ ใส่ป้ายชื่อคอลัมน์ในเครื่องหมายอัญประกาศ เช่น "อายุ" หรือ "ผลตอบแทน" หรือตัวเลข (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) ที่แสดงถึงตำแหน่งของคอลัมน์ภายในรายการ เช่น 1 หมายถึงคอลัมน์แรก ส่วน 2 หมายถึงคอลัมน์ที่สอง และเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

 • Criteria    (ต้องระบุ) ช่วงของเซลล์ที่มีเงื่อนไขที่คุณระบุ คุณสามารถใช้ช่วงใดเป็นอาร์กิวเมนต์ Criteria ก็ได้ ตราบเท่าที่ช่วงนั้นมีป้ายชื่อของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งป้าย และมีอย่างน้อยหนึ่งเซลล์อยู่ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ที่คุณระบุเงื่อนไขสำหรับคอลัมน์นั้น

ข้อสังเกต

 • ถ้าไม่มีระเบียนใดตรงกับเงื่อนไข DGET ก็จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้ามีระเบียนตรงกับเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งระเบียน DGET ก็จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • คุณสามารถใช้ช่วงใดเป็นอาร์กิวเมนต์ Criteria ก็ได้ ตราบเท่าที่ช่วงนั้นมีป้ายชื่อของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งป้าย และมีอย่างน้อยหนึ่งเซลล์อยู่ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ที่ใช้ระบุเงื่อนไข

  ตัวอย่าง เช่น ถ้าช่วง G1:G2 มีป้ายชื่อคอลัมน์ Income ใน G1 และจำนวน $10,000 ใน G2 คุณก็สามารถกำหนดช่วงนั้นเป็น MatchIncome และใช้ชื่อนั้นเป็นอาร์กิวเมนต์ของ Criteria ในฟังก์ชันฐานข้อมูลได้

 • ห้ามวางช่วงเงื่อนไขไว้ใต้รายการ แม้ว่าช่วงเงื่อนไขนั้นจะอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนเวิร์กชีต ถ้าคุณใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายการ ข้อมูลใหม่นั้นจะถูกเพิ่มไว้ในแถวแรกใต้รายการ ถ้าแถวแรกใต้รายการนั้นไม่ว่าง Microsoft Excel จะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ลงไปได้

 • ดูให้แน่ใจว่าช่วงเงื่อนไขไม่ได้ซ้อนทับรายการข้อมูล

 • เมื่อต้องการดำเนินการทั้งคอลัมน์ในฐานข้อมูล ให้เพิ่มบรรทัดว่างไว้ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ในช่วงเงื่อนไข

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ต้นไม้

ความสูง

อายุ

ผลตอบแทน

ผลกำไร

ความสูง

="=แอปเปิล"

>10

<16

="แพร์"

>12

ต้นไม้

ความสูง

อายุ

ผลตอบแทน

ผลกำไร

Apple

18

20

14

$105

แพร์

1.2

1.2

10

$96

เชอร์รี่

1.3

14

9

$105

แอปเปิล

14

15

10

$75

แพร์

9

8

8

$77

แอปเปิล

8

9

6

$45

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DGET(A5:E11, "ผลตอบแทน", A1:A3)

ส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาดเนื่องจากมีระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์มากกว่าหนึ่งระเบียน (ต้นแอปเปิลหรือต้นแพร์ก็ตาม)

#NUM!

=DGET(A5:E11, "ผลตอบแทน", A1:F3)

ส่งกลับ 10 (ผลตอบแทนของต้นแอปเปิลในแถวที่ 9) เนื่องจากเป็นระเบียนเดียวที่ตรงตามเงื่อนไขใน A1:F3

10

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×