ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

DOLLARDE (ฟังก์ชัน DOLLARDE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DOLLARDE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงราคาดอลลาร์ที่แสดงเป็นจำนวนเต็มและเศษส่วน เช่น 1.02 ให้เป็นราคาดอลลาร์ที่แสดงเป็นตัวเลขทศนิยม ในบางครั้ง ราคาหลักทรัพย์จะใช้ตัวเลขดอลลาร์ที่เป็นเศษส่วน

ส่วนที่เป็นเศษส่วนของค่าจะถูกหารด้วยจำนวนเต็มที่คุณระบุ ถ้าคุณต้องการให้แสดงราคาเป็นค่าที่มีความแม่นยำในระดับ 1/16 ของดอลลาร์ คุณจะต้องหารส่วนที่เป็นเศษส่วนด้วย 16 ในกรณีนี้ 1.02 จะเท่ากับ $1.125 ($1 + 2/16 = $1.125)

ไวยากรณ์

DOLLARDE(fractional_dollar, fraction)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DOLLARDE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Fractional_dollar    (ต้องระบุ) จำนวนเต็มและเศษส่วนจะถูกแบ่งด้วยสัญลักษณ์ทศนิยม

  • Fraction    (ต้องระบุ) จำนวนเต็มที่ใช้เป็นตัวส่วนของเศษส่วน

ข้อสังเกต

  • ถ้า Fraction ไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะตัดเศษทศนิยมทิ้ง

  • ถ้า Fraction น้อยกว่า 0 ฟังก์ชัน DOLLARDE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Fraction มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และน้อยกว่า 1 ฟังก์ชัน DOLLARDE จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DOLLARDE(1.02,16)

แปลงตัวเลข 1.02 ซึ่งอ่านว่า 1 เศษ 2/16 ไปเป็นตัวเลขทศนิยม (1.125) เนื่องจากค่า fraction คือ 16 ราคาจึงมีความแม่นยำ 1/16 ของดอลลาร์

1.125

=DOLLARDE(1.1,32)

แปลงตัวเลข 1.1 ซึ่งอ่านว่า 1 เศษ 10/32 ไปเป็นตัวเลขทศนิยม (1.3125) เนื่องจากค่า fraction คือ 32 ราคาจึงมีความแม่นยำ 1/32 ของดอลลาร์

1.3125

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×